Wat kan de wereld van musea, bibliotheken en archieven leren van succesvolle en innovatieve internet-startups? Die vraag legde het netwerk Digitaal Erfgoed voor aan de FMT Workforce, de community van Fast Moving Targets. In een online brainstorm van 30 dagen roerden tientallen specialisten, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden zich.  Een selectie van de antwoorden.

1. Begin klein. Release early, release often

Startups gaan op zoek naar de kleinst mogelijke versie van hun idee omdat vervolgens uit te brengen en samen met het publiek verder te ontwikkelen. Denk niet voor je publiek, maar denk met je publiek.

2. Segmenteer aanbod, publiek en bijpassend product 

Maak niet één product voor één publiek, maar segmenteer. Speel in op verschillende kenmerken en behoeften van verschillende publieken.

3. Deel je ervaringen. Het proces is het product

Vertel over je ambities, je visies en je ervaringen zijn een vorm van publiciteit en marketing. Ze helpen je een publiek opbouwen en feedback genereren.

4. Creëer (tijdelijk) exclusiviteit en daardoor betrokkenheid

Mensen willen ergens bijhoren, willen kunnen zeggen dat ze de eerste zijn. Maak daar gebruik van.

5. Zorg voor de juiste eerste gebruikers, zij zijn je ambassadeurs

Mensen willen de eerste zijn, maar nog meer willen ze bij een exclusief gezelschap horen waar de voorhoede deel van uitmaakt. Vraag je af wie tot de verbeelding spreken en verleid ze om je eerste gebruikers te zijn. Ze werken als een magneet.

6. Werk met premium-abonnementen

Er is een groep mensen met geld die aanzienlijke bedragen wil neertellen voor toegevoegde waarde. Maak daar gebruik van.

7. Zorg voor gratis beta-producten

In de beginfase van een startup is het belangrijk om gebruikers te werven. Vaak is er weinig geld voor marketing. Laat het product voor zich spreken, maar werp geen drempels op. Laat mensen in een beginfase gratis gebruik maken van producten. Zodat ze voor mond-op-mond-reclame kunnen zorgen en van feedback kunnen voorzien.

8. Laat de nieuwe generatie los op je producten

Een frisse blik doet wonderen. Wie te lang naar zijn eigen product kijkt, ziet de nieuwe mogelijkheden niet meer. Laat jonge creatieven los op je producten.

9. Laat ‘the crowd’ meedenken en meewerken

Bij startups spelen klanten een actieve rol bij het doorontwikkelen of vervolmaken van producten. Maak dat onderdeel van je bedrijf.

10. Haal innovatie binnen, werk met ‘hackatons’

Naast het betrekken van het publiek, is het waardevol om specialisten en hobbyisten in korte tijdspannen de mogelijkheid te geven om met nieuwe concepten en producten te komen. Deze hackatons zijn leuk om aan mee te doen en waardevol voor iedere organisatie die ze ontwikkelt.

11. Werk met api’s

Je kunt niet voor iedereen een andere toepassing bouwen. Maar je kunt anderen wel de mogelijkheid geven te bouwen waar ze behoefte aan hebben of een publiek voor zien. Dat kan met zogenoemde API’s. Een bedrijf of organisatie zegt wat een ander onder welke voorwaarden met data, infornatie, techniek of bijvoorbeeld (digitale) kunstwerken mag.

12. Verlaat je ivoren toren en werk temidden van je publiek

De werksfeer en teamgeest van jonge, kleine, nieuwe clubs is anders dan grote, oude organisaties. Dat is een feit. Probeer nieuwe werkomgevingen te vinden. Ga bijvoorbeeld in het café van een museum werken. Verandering van omgeving en publiek zorgt voor andere input en output.

13. Gebruik crowdfunding om producten te valideren

Crowdfunding is voor veel startups een manier om uit te vinden of het publiek geld voor een product over heeft en of er een substantieel publiek is. Dat idee kan ook binnen de erfgoedsector worden overgenomen.

14. Maak tentoonstellingen dupliceerbaar en dus schaalbaar

In een tijd van 3D-printing kunnen kunstwerken gedupliceerd en hoeven mensen dus niet meer naar het museum toe, maar kan de collectie naar de mensen toegebracht.

15. Vraag je af: welk probleem los je op? Aan welke vraag voldoe je?

Als een startup een pitch geeft is de eerste vraag die hij moet beantwoorden: welk probleem los je op. Begin daar ook als erfgoedinstelling mee. Aan welke vraag of behoefte voldoe je?

Tot zover een selectie van de input van de FMT Workforce aan het ministerie OCW.

Lees HIER  het complete en uitgebreide verslag met het grootste deel van de  reacties of bekijk en doe mee via FMT Workforce.

————-

FMT Workforce is een initiatief van Fast Moving Targets in samenwerking met Mobbr

Ook een vraag of opdracht voor de FMT Workforce? Neem contact op met Willem-Jan Draper, willemjandraper@gmail.com.

Na de brainstorm of onderzoeksfase behoefte aan verdieping in de vorm van een uitgewerkt advies, gedetailleerd overzicht van de mogelijkheden of realisatie van een project? Ook daarvoor is Willem-Jan het aanspreekpunt. willemjandraper@gmail.com