Tech for good

Lange tijd was SXSW voornamelijk gefascineerd door de mogelijkheden van technologie, dit jaar was er veel aandacht voor de impact op mens en maatschappij en stonden ook de ongewenste bijwerkingen ruimschoots centraal. Nep nieuws, haat op social media, etcetera. Hoe kunnen we
die aanpakken? Hoe kunnen we er voor zorgen dat tech de wereld beter maakt, was een centrale vraag. 
Dus ook: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met zijn allen van nieuwe technologie profiteren en niet alleen de miniscule toplaag van grote tech partijen?
De toekomst is decentraal

Belangrijk daarom is dat we weer terug gaan naar de originele belofte van internet van democratisering van alles. Van cut out the middle men. Dat is deels gebeurd, maar er zijn andere (en minder) middle men voor in de plaats gekomen. Daarom moet de controle weer terug waar ie hoort, bij de makers en de gebruikers.
Decentralisatie was daarom een belangrijk thema en de blockchain het poulairste jongetje van de klas. Omdat ie de (muziek)wereld eerlijker en transparanter kan maken waar het gaat over rechten en geldstromen. Maar voor we zover moet er nog wel wat water door de Rijn! De eerste pilots zijn er, maar win je nog geen oorlog mee.

Diversiteit moet

Technologie en de wereld van de tech moeten geen mensen buitensluiten maar binnenhalen. Moeten de diversiteit van de wereld willen representeren. En daar kun je als bedrijf of organisatie zelf een rol bij spelen. Muziekfestivals in Europa hebben hun 50/50 verdeling waar het man/vrouw verhouding aangaat al aangekondigd. Diversiteit en inclusiviteit waren op SXSW belangrijke thema’s, maar met de samenstelling van de panels en sprekers was ook al over de breedte grote actie te zien. Daardoor voelde het volkomen logisch dat in een AI panel 3 topvrouwen het woord voerden. Dat was vorig jaar nog anders geweest.

AI is overal

De mens en de menselijke maat stonden centraal op SXSW, maar hardcore techiek ontbrak natuurlijk niet. Zo was AI overal. Artificial Intelligence was vorig jaar al een hot topic, maar dit jaar helemaal onontkoombaar. Slimme computers zijn al in ons leven (adviezen Spotify, beeldherkenning Google, etc) maar dit is slechts het begin, liet een oneindige rij sessies zien. En juist omdat het nog vroeg in de tijd is, moeten we ook hier naar de mogelijke gevaren kijken. Bijvoorbeeld: voorkomen dat menselijke vooroordelen hun weg in algoritmes vinden. Ook hier: de mens centraal.

Zie onder de links van de Handoickeds die we verzorgden met een tiental SXSW-gangers (nogmaals dank!), maar eerst een commercieele mededeling!

Erwin Blom

(I.M.)! Lessen van SXSW