In acht miljoen Nederlandse auto’s met gemiddeld slechts 1,2 personen aan boord zag Martin Voorzanger een onbenut potentieel. Hij lanceerde in januari Toogethr, een meerijden-app dat doet denken aan KLM Meet & Seat. In Top Names gaat Voorzanger met Erwin Blom en Roeland Stekelenburg in gesprek over Toogethr en hoe hij het onbenutte potentieel benadert: met een grondige voorbereiding en wat opportunisme dat een gezonde dosis idealisme niet in de weg staat.

Het kan minder, en slimmer

Als je op een gemiddelde dag op de Nederlandse snelweg naar langsrijdende auto’s kijkt, zit in 85% ervan slechts één persoon. Voorzanger vindt het van de zotten: “De hoeveelheid fossiele brandstoffen die daarvoor nodig zijn, dat kan aanzienlijk minder. Bovendien is het niet smart.”

Netwerken, het milieu en kokende benzineprijzen

Deze kritische observaties waren voor Voorzanger aanleiding om Toogethr te ontwikkelen: een applicatie waarmee éénieder een autorit aan kan bieden of er één op kan zoeken. Een markgedreven concept waarbij de ene partij zorgt voor aanbod en de ander voor vraag. Dat moet in de praktijk gelijk opwerken, maar aan het aanbod zal het niet liggen. Voorzanger: “Uit ons marktonderzoek is gebleken dat er een grote groep automobilisten is die graag autoritten deelt, met als belangrijkste reden de netwerkmogelijkheden die dat biedt. Maar ook verlaagde CO2-emissie en kostendeling zijn motieven: een auto kost gemiddeld 5.500 euro per jaar, en de huidige benzineprijzen rijzen de pan uit.

Een weloverwogen keuze voor Facebook

Toogethr-accounts en koppelingen tussen leden worden gemaakt op basis van hun Facebookprofielen, die binnen de Toogether-omgeving ook zichtbaar zijn. Een weloverwogen afweging, aldus Voorzanger: “Zo weet je bijvoorbeeld zeker dat je daadwerkelijk met een man of vrouw meerijdt. Naast dat het belangrijk is om binnen communities identiteiten te kunnen valideren, biedt het leden ook handvaten om tijdens de rit een gesprek aan te gaan. En we kunnen profiteren van Facebooks veilige, klant en klare inlogsysteem.”

25% commissie

Toogether is een gratis app zonder abonnementskosten waarmee leden automobilisten een gratis rit aan kunnen bieden. Waar zit het businessmodel? Voorzanger legt uit: “Leden kunnen er ook voor kiezen een bijdrage in de kosten van een rit te vragen. Dat bedrag laten we zien aan de mensen die ritten zoeken en daar leggen wij een commissie van 25% bovenop. We zijn wel degelijk een BV met een winstoogmerk.”

Enige tientallen ritten

Het potentieel, het aanbod, de techniek, het businessmodel en een bovengemiddelde hoeveelheid aandacht van nationale media zijn er. Maar wat levert het op? Voorzanger vertelt dat Toogethr tot op heden enige tientallen ritjes teweeg heeft gebracht. Dit lijkt misschien weinig, maar Voorzanger benadert dit aantal anders: “We zijn nog maar drie maanden bezig en er hebben al ritten plaatsgevonden! En daarnaast steken de aantallen mensen die de app gebruiken, bij ons geregistreerd staan en een rit aanbieden ver boven onze verwachtingen uit.”

Toogethrs roadmap voor de toekomst

Hoewel Voorzanger Toogethr dus al wel degelijk als geslaagd bestempeld, moet het uiteindelijk wel om echte getallen gaan: “We hebben een planning per kwartaal, daarmee moet het al snel richting de duizenden gaan. Met 2% minder auto’s zou het fileprobleem opgelost kunen worden en Toogethr zou daartoe in staat kunnen zijn. Ik hoop dat we er klaar voor zijn.”

(Een verslag van Anke Hans)

 

Bekijk boven de samenvatting van vijf minuten en onder de complete aflevering.