Ooit deelden mensen vanzelfsprekend spullen en kennis. Zowel in dorpen als in de stad: de deeleconomie was de normaalste zaak van de wereld. Maar onder meer doordat mensen financieel onafhankelijker werden, kwam daar verandering in. Iedereen kocht z’n eigen spullen, delen was er niet meer bij. De laatste tijd zien we een kentering. De deeleconomie is hot. Of het nu gaat over spullen of kennis en kunde. Met dat laatste houdt Konnektid zich bezig. Nu nog in beta, maar wel met al 1000 inschrijvingen. Mensen, voornamelijk uit Amsterdam, die hun talenten ter beschikking van anderen stellen. Niet voor geld, maar voor een tegenprestatie. Initiatiefnemer Michel Visser legt in Top Names zijn plannen uit.

“De koers is internationaal”

Nou is inschrijven één ding, het gaat natuurlijk om werkelijk gebruik. Daar kan Visser nog niet veel over zeggen: “Daar hebben we nog geen harde cijfers van, we zijn nog in beta. We zijn nog echt aan het testen. Maar elke week wordt er gezocht en wordt er gevonden en zien we mensen met elkaar kennis en vaardigheden uitwisselen. De exacte hoeveelheden daarvoor moet ik nog een heel mixpannel aan de achterkant aan toevoegen. Wat we eerst wilden weten is wordt het gebruikt? En wat hebben mensen nodig om die kennis en vaardigheden met elkaar uit te wisselen? We zijn een startup.”

Een startup met grote ambities. De wens om internationaal te gaan leeft nu al. Maar eerst moet op lokaal niveau het proof of concept worden geleverd. Het aantal inschrijvingen moet groeien van duizend naar heel veel. En ook het gebruik moet toenemen Daarvoor moet het komende jaar intensief worden getest. “Hoe zorg je ervoor dat vreemde mensen die elkaar gaan ontmoeten ook meteen een vertrouwensband met elkaar hebben. Dat is cruciaal.”

Doordat Konnektid alleen mensen uit eenzelfde buurt met elkaar wil verbinden, zal er sneller een basis van vertrouwen zijn. Wanneer je mensen door je eigen buurt ziet lopen, voelt dat vertrouwd. “En daarnaast gaan we testen met het geven van reviews of het geven van sterren. Of dat je met een bepaalde test kunt laten zien hoe goed je in een bepaalde skill of vaardigheid bent. En we gaan proberen uit te vinden wat mensen nou belangrijk vinden  om te weten van andere mensen voordat ze die wat gaan leren.”

“Op zoek naar lokale ambassadeurs”

Konnektid zal op buurt- en wijkniveau gratis zijn. Bedrijven en evenementen die Konnektid ook kunnen inzetten zullen er wel voor moeten gaan betalen. Voor die bedrijven of evenementen kan het interessant zijn om kennisuitwisseling inzichtelijk en eenvoudig te maken. “Waar je vroeger naar een evenement ging en je je maar af moest vragen of je wel met de juiste mensen in gesprek kon komen, kun je wanneer je Konnektid gebruikt binnen die bijeenkomst heel eenvoudig op zoek gaan naar de juiste kennis en de juiste leads binnen dat evenement. Dat noemen we tribes. Dus een evenement krijgt een eigen tribe. Daar kunnen mensen zich voor inschrijven en al vooraf en op de beurs zelf gebruik van maken. Daar bieden wij een service voor aan. Ook voor  data-analyse achteraf.  Daar verdienen wij dan geld mee.”

Maar zover is het nog niet. Eerst moet het gaan werken op lokaal niveau. Zodat Visser kan laten zien: kijk het werkt. “Wat we merken is dat je kritieke massa nodig hebt en dat het systeem dan gaat werken. Dus wat we proberen is echt wijken op te zoeken die enthousiast zijn over het idee. En dan vanuit een wijk het idee te lanceren en zo veel mensen bereiken. Dus lokale ambassadeurs op te zoeken.” Waarbij de drempels zo laag mogelijk zijn. Inschrijven verloopt eenvoudig via al bestaande sociale profielen. En het mes als het goed is aan twee kanten snijdt. Je deelt kennis en krijgt daar kennis voor terug en je leert je buurtbewoners kennen.Wat weer leidt tot meer onderling vertrouwen, waardoor delen weer makkelijker wordt.

“Het moet mogelijk gemaakt worden”

Als buitenstaander zou je kunnen zeggen: er bewegen zich wel veel partijen op hetzelfde terrein. En of je nu spullen deelt, bijvoorbeeld via Peerby, of kennis via Konnektid: dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. “Ik zit de komende week ook samen met Peerby: we gaan samen naar evenementen toe. En we gaan gewoon zorgen dat er een breder bewustzijn ontstaat over de deeleconomie. Wat dat voor invloed op je leven kan hebben als je gebruik maakt van deelplatformen. Wat voor impact dat heeft en hoe eenvoudiger en goedkoper je leven kan zijn. En vooral ook leuker en socialer.”

Dat Peerby misschien ondertussen wel zijn grootste concurrent is, wanneer je al spullen deelt kun je kennis er makkelijk bijpakken of omgekeerd,  lijkt Visser niet te deren. “Ik geloof dat we ons voorlopig op een niche moeten focussen en dat we beiden moeten proberen, zowel voor het spullen delen als voor het delen van talent en kennis, dat dat op een juiste manier gaat verlopen…het gaat mij er ook uiteindelijk niet om dat ik nou de grootste word, maar het gaat me er uiteindelijk om dat dit mogelijk gemaakt wordt.”

Bekijk hier alle vijf de afleveringen van Top Names over de deeleconomie. Met naast Konnektid, ShareNL, FLOOW2, Peerby en Toogethr.

(Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar dankzij sponsoring van Merchandise.nl.