settingsLogin | Registersettings
FMT Workforce - Innovation on demand
Show Menu

Kennisnet: Wat kan de onderwijswereld leren van andere markten die door de digitalisering verstoord werden?

+6 stemmen

De digitalisering verstoort markten en industrieën. De muziekindustrie is ingrijpend veranderd, de reiswereld is op zijn kop gezet, etc. Ook de wereld van het onderwijs maakt grote ontwikkelingen door. 

Vraag

Kennisnet Innovatie wil weten wat de onderwijswereld volgens de FMT Workforce van die andere werelden kan leren. De onderwijsketen bestaat uit producenten (auteurs en uitgevers), consumenten (scholen, ouders, leerlingen) en distributeurs, allen met hun eigen belangen. 

Antwoord

Beschrijf per antwoord een voorbeeld van een verstorende ontwikkeling in een industrie of bedrijfstak plus het gevolg (Werden partijen overbodig? Gaf het ruimte aan nieuwe spelers? Schepte het nieuwe mogelijkheden door (big) data?) en leg uit wat de onderwijswereld daar van kan leren.

Criteria

We willen in de 30 dagen dat deze vraag openstaat minimaal 15 voorbeelden waar we van kunnen leren. Dan wordt de 500 euro uitgekeerd en naar rato over deelnemers verdeeld. Wie actiever is of meer gewaardeerd wordt, ontvangt relatief meer. 

Meer info over Kennisnet Innovatie:

Website Kennisnet Innovatie

PS

Geef per antwoord slechts één idee zodat mensen per idee kunnen stemmen en reageren. En doe dat allemaal, want ook die bijdragen worden beloond! Lees HIER meer over FMT Workforce.

gevraagd 20 mar, 2014 in Onderzoek door fmt (1,260 punten)
bewerkt 24 mar, 2014 door erwblo

18 Antwoorden

+1 stem
 
Beste antwoord
Genereer educatieve content volgens het model van de muziekindustrie/ de app-industrie.

Dit zou een disruptie betekenen in de onderwijswereld. Educatieve content alsof het apps of muziektracks zijn om te bekijken, te downloaden, eventueel ervoor te betalen.

Men kan bepaalde vakken/onderwijsgebieden opsplitsen in onderdelen zoals er in de muziek industrie albums zijn, waarop weer tracks staan. Los te verkijgen (gratis of 99ct per onderdeel / course) en het hele album (vak / pakket / practicum) voor minder dat de prijs van alle onderdelen natuurlijk.

Het biedt iedereen die educatieve content kan genereren een platform, en de besten worden het best gewaardeerd, en worden de nieuwe standaarden in de onderwijs-content. Welke organisatie maakt de nieuwe whatsapp voor educatie? Wie wordt de Angry Birds van de educatieve games?!

Jaag na om educatieve content te maken en deze te verstrekken zoals iTunes, AppStore, Google Play hun content verstrekken: in kleine delen (apps/tracks) - je kunt ze previewen voor je ze download. Grotendeels gratis natuurlijk, of tegen beperkte kosten, eventueel met in-app (in-package) purchases om uit te breiden voor een student/studeerder die meer diepging wil, of als albums maar ook de losse 'tracks' om te kopen.

Het kans productlijn worden aangeboden aan onderwijsinstellingen, die dat op hun beurt afnemen voor de eigen leerlingen Het kan ook gericht zijn op de hele wereld, om voor individuen zelfstandig af te laten nemen.
beantwoord 28 mar, 2014 door lennard (2,270 punten)
geselecteerd 21 mei, 2014 door fmt
Ik denk idd dat veel vernieuwing gaat plaatsvinden buiten de lijnen van de instituten om, om vervolgens de scholen en instellingen weer binnen te komen. Er komt al steeds meer waardevol materiaal online waar mee gewerkt kan, dat zal alleen maar meer worden. Van leraren die publiceren, van leerlingen die elkaar uitleggen, van hobbyisten die hun kennis delen.
+2 stemmen

- Ontwikkeling: auto's delen in de vervoerswereld. Bijv Snappcar. We leven in een sharing economy waarbij we op steeds meer terreinen van bezit naar toegang. Waarom zou je een auto kopen als je hem maar af en toe nodig hebt en ook kan lenen / huren van een particulier?

- Gevolg: kostendaling voor de een, extra inkomsten voor de ander, flexibiliteit (per keer een andere auto), minder productie voor de industrie, afname van aantal auto's, een nieuwe belangrijke speler: het platform.

- Les: wat gedeeld kan gaan worden, zal gedeeld gaan worden. Zijn het boeken? Is het lesmateriaal gemaakt door docenten? Gaat het om deskundigheid? Op al die gebieden kunnen platforms / marktplaatsen ontstaan. 

beantwoord 20 mar, 2014 door erwblo (5,690 punten)
+7 stemmen
- Ontwikkeling: User Generated Content. Internet democratiseert media en geeft iedereen een stem. Iedereen de mogelijkheid zich te etaleren, iedereen de mogelijkheid zijn kennis en kunde te laten zien. En iedereen weer de optie daar op te reageren, te waarderen e.d. Waardoor pareltjes boven kunnen komen drijven. Maar ook grappige filmpjes van katten ;-)

- Gevolg: Nieuwe helden staan op, nieuwe partijen worden groot. Door dit fenomeen zijn nieuwe artiesten groot geworden, hebben nieuwe bloggers naam gemaakt, etcetera. De topper van gisteren is niet die van vandaag.

- Les: kijk buiten de gebaande paden. De nieuwe onderwijzers staan niet voor de klas, maar maken uitlegfilmpjes online. De beste leraren vinden daar een publiek dat veel groter is dan een klas. Overigens niks mis met een leraar en een klas, integendeel, maar maak gebruik van wat er al is, profiteer van de kennis en kunde van anderen zodat je zelf tijd over houdt voor andere les-zaken.
beantwoord 20 mar, 2014 door leonieke (1,650 punten)
+3 stemmen

- Ontwikkeling: platformdenken heeft in veel sectoren zijn intrede gedaan. veel bedrijven bouwen hun business model rond platformprincipes. het unieke aan een platformbenadering is dat het breekt met het idee dat waarde wordt toegevoegd in een keten, maar eerder in een netwerk. een platform is een plek waar actoren signalen kunnen vinden en zelf kunnen achterlaten. het verkeer is een platform, deze website is een platform, Facebook is een platform. De waarde die er wordt toegevoegd is niet centraal maar decentraal aangestuurd, er is sprake van zelforganisatie.

- Gevolg: 6 van de 10 meest waardevolle merken ter wereld volgens Interbrand zijn platformbedrijven (apple, google, ibm, samsung, microsoft, intel). Hele sectoren worden op dit moment getransformeerd door platformbedrijven. Whatsapp bedient met 50 man 450 miljoen gebruikers, terwijl KPN met 30.000 10 miljoen gebruikers bedient. Whatsapp is (kennelijk) $19 miljard waard, de marktkapitalisatie van KPN is nog geen $4,5 miljard. AirBnb verhuurt evenveel kamers per nacht als Hilton. 

- Les: introduceer de platformgedachte in het onderwijs. Heel veel investeringen zijn niet noodzakelijk om zelf te doen. Airbnb, uber, snappcar zijn allemaal een hefboom voor 'assets' die in decentraal eigendom zijn. Waarom veel tijd, geld en moeite stoppen in centraal ontwikkelde en geleide onderwijsprogramma's, als veel beter en goedkoper maatwerk geleverd kan worden via een zelforganiserend onderwijsplatform?

beantwoord 20 mar, 2014 door ernesto (1,280 punten)
Misschien kunnen mensen van Kennisnet me corrigeren als ik er naast zit. Maar ik heb het gevoel dat een reden waarom het onderwijs nog relatief weinig impact heeft gezien van de digitalisering is het feit dat de overheid de partij is die voor een groot deel bepalend is voor wat mag en hoe dingen moeten en dus afwijken lastig is. Daarnaast lijken uitgevers een grote vinger in de pap te hebben. Die veranderingen gaan komen, maar ze duren hierdoor langer.
Er is denk ik meer mogelijkheid dan dat men soms beseft of aan neemt. Zie bijvoorbeeld discussies rondom onderwijstijd (in de praktijk lijkt er toch vaak meer mogelijk te zijn) regels daarvoor ook aan het veranderen zijn en ik vanuit de Inspectie een welwillende houding zie om innovatieve initiatieven mogelijkheden te geven (voor meer info over onderwijstijd, zie http://www.kennisnet.nl/themas/adviespunt-onderwijstijd/). Kijkend naar de markt (auteurs, uitgevers, distributeurs) zie ik wel duidelijk tekenen dat iedereen zich dieper aan het oriënteren is op hun positie en waardepropositie in een digitale context.

Qua hoe de markt in elkaar steekt ben ik ook wel nieuwsgierig wat men hier denkt over de schaal van de Nederlandse markt. Als je in een Engels taalgebied zit dan is je potentiële afzetmarkt natuurlijk groter dan een Nederlands taalgebied. Wat vinden jullie van het formaat van de markt en hoeveel ruimte is er daar voor veel partijen?
Platformdenken in het onderwijs bestaat natuurlijk al in de vorm van MOOCs. http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
Vorige week spraken we in Top Names met Jan Riemens van Zoomin.tv. Die vertelde dat met een YouTube-kanaal Engelstalig maken je je publiek verteinvoudigt. Zijn bedrijf is ook heel goed in het slim internationaliseren van inhoud door subtitling etcetera. Een slimme strategie zou zeker zijn om te kijken welke inhoud te internationaliseren valt en welke een grote lokale cultuur-component heeft. Want dat ons land heel klein is, dat is een feit.
Goede, heer Blom!!
+2 stemmen
- Ontwikkeling: distributie van de content verloopt disruptief, kijk naar de muziekwereld en de video wereld, waarbij de consument niet meer het hele programma aanschaft, maar slechts de voor hem relevante delen van de content. Bovendien hebben aanbieders (buiten de keten om) rechtstreeks toegang tot diezelfde consument.

- Gevolg: de grote uitgevers komen onder druk te staan, auteurs bereiken buiten hen om de consument. De consument bepaalt zelf welke content hij wel of niet aanschaft.

- Les: De leervraag van de consument zal centraal gesteld moeten worden. In tegenstelling tot het leeraanbod van de uitgevers. Het faciliteren van het proces om de juiste leercontent bij hem te laten komen zal de nadruk moeten krijgen. De consument zal zich meer aan auteurs en experts gaan liëren en minder aan uitgeverijen. Nieuwe beoordelingssystemen zullen de toets vormen voor de kwaliteit (reviews van bijvoorbeeld de consumenten, het bedrijfsleven en mogelijk een onafhankelijke commissie).  De leerconsument zal zich sneller specialiseren en minder generieke informatie zoeken.
beantwoord 25 mar, 2014 door michel-penterman (180 punten)
Eens. En dat 'unbundling' zie je idd overal. Neem Blendle als voorbeeld waar je per artikel betaalt en niet een hele krant neemt en shopt in alle kranten en tijdschriften.
Aanbod direct op de consument (waarbij je hier volgens mij doelt op de leerling of lerende, correct me if I'm wrong) zien we wel al wat gebeuren in de onderwijsmarkt. De "buiten de keten om" beweging is zichtbaar in het onderwijs, ook vanuit de traditionele ontwikkelaars zoals uitgevers. Een groeimarkt denk ik.

Binnen de context van het onderwijs op een basisschool of middelbare school is er wel een verschil met andere markten zoals deze nu is georganiseerd: de persoon die het product uiteindelijk consumeert (leerling) is namelijk vaak niet ook de consument die ook de "betaling" doet en de keuze: scholen, individuele docenten, vaksecties nemen daar beslissingen over. Je zou hun rol, naast alle andere dingen die ze doen, kunnen zien als een vorm van curatie kunnen beschouwen. Ze maken een selectie uit al het een aanbod van materialen, tools, communities etc om onderwijs te kunnen verzorgen.

Moeten dergelijke nieuwe beoordelingssystemen niet juist deze onderwijscurators beter in staat kunnen stellen om nog beter te kunnen cureren? Of moet het echt gericht op de daadwerkelijke eindgebruiker, de leerling, om beslissingen te nemen? Of is het een mix van allebei?
Ik zou het sowieso interessant vinden om beide partijen systemen / lessen te laten beoordelen. Daarnaast kan ik me idd heel goed voorstellen dat de onderwijscurator de uiteindelijke keuze maakt omdat die het overzicht heeft en het grotere plaatje bewaakt.
+2 stemmen
Ontwikkeling
Wat het onderwijs hiervan kan leren is dat een balans tussen Bricks & Clicks gevonden moet worden. Bewaar het goede en verbeter het minder goede van het huidige onderwijs. Dit is een aanpakwaar de detailhandel zich ook mee zou kunnen redden (zie bv. het “Small Business Saturday”-initiatief van American Express. AE geeft $ 25,-- tegoed aan elke klant die op die dag lokaal shopt. De dag werd via Facebook bekend gemaakt en op YouTube konden ondernemers met een speciale tool het verhaal van hun business vertellen).

Ik heb enige jaren ervaring in het afstandsonderwijs, online en offline. Mijn ervaring is dat het een illusie is te denken dat elke student baat heeft bij online onderwijs. Misschien juist door de verdergaande virtualisering valt vooral in het afstandsonderwijs een beweging naar meer klassikale onderwijsvormen waar te nemen.

Het faciliteren van zowel Bricks als Clicks geeft betrokkenen (docenten en studenten) een maatwerkoplossing voor elke persoon, situatie en opleiding.

 

Gevolgen
1.       Doorlooptijden voor de ontwikkeling van lesmateriaal worden korter, waardoor kosten dalen en de stof actueler blijft.
2.       Asycnhrone online interacties (bv. lessen, vragenuur) verkorten de studieduur, omdat interacties niet meer op 1 tijdstip moeten plaatsvinden.
3.       Klassieke synchrone interacties kunnen naar wens virtueel vorm krijgen (bv. een spreekuur in Google Hangouts)
4.       Afrekenmodellen veranderen: studenten kunnen studiepunten verdienen door actief bij te dragen aan lesmateriaal of het helpen van medestudenten. Docenten worden betaald op basis van het aantal views of downloads, bijdragen aan FAQs, etc.
5.       Het goede van huidige face-to-face lesvormen blijft bewaard. Sterker nog, door de toenemende virtualisering zal dit een hogere meerwaarde lk krijgen.
beantwoord 25 mar, 2014 door peerke (220 punten)
En het mooie is idd dat veel partijen die online begonnen, juist offline erbij hebben gepakt om elkaar te laten versterken. Bijvoorbeeld Apple met de winkels waar je niet alleen kunt zien en voelen (en kopen), maar ook uitleg en opleiding kan krijgen. Eigenlijk is de Appstore ook een opleidingsinstituut! ;-)
Interessante vergelijking. Een in de afgelopen door mij vaak gehoorde opmerking over digitalisering of het gebruik van digitale middelen in het onderwijs, wel steeds minder overigens, was dat "school niet alleen voor kennis is maar ook voor het samenzijn en het leren van sociale vaardigheden". Dit als argument om digitale middelen af te wijzen (ik chargeer en generaliseer even).

Digitalisering dwingt je om jouw positie te heroverwegen, opnieuw na te denken over waar de waardepropositie zit en hoe het je business veranderd. Niet alleen voor marktpartijen in het onderwijs, maar ook de school zelf. En het unieke dat de school juist heeft buiten de digitale middelen en wereld is nu juist het fysieke. Ontwikkelingen zoals Maker/DIY tools in scholen zoals 3d printers, laser cutters, Arduino's, maken an sich zit op de scheidslijn van het fysieke en het digitale. Moeten scholen dan niet juist meer op de zaken zitten waarin fysieke elementen unieke waarde toevoegen? Moeten zaken als ontwikkeling van sociale vaardigheden, samenwerkend leren dan niet veel explicieter aan bod komen en aan gewerkt worden, en wellicht ook gemeten worden qua voortgang?
Bij een andere vraag zei ik het aldus: "Het belangrijkste aan school vind ik kinderen opleiden tot zelfstandige, onderzoekende, kritische denkers en doeners. Dan ben je vanzelf een permanent lerend mens." Daar hoort de digitale wereld als instrument bij, daar hoort leren samenwerken en leren omgaan met mensen die niet je vrienden zijn bij, etcetera. Ik ken de uitzonderingen, maar het gros van de scholen is nog net als toen ik op school zat. Zonde!
+1 stem

Op zoek naar de ambitieuze best-of-the-best in onderwijs verscholen in de maatschappij.

Ontwikkeling - Programma's als Idols, The Voice, of X-Factor, Next Top Model, The Apprentice, Masterchef zijn voorbeelden van manieren om binnen de volledige populatie aan gewilligen hét talent naar boven te halen wat kan leveren over het hele spectrum van eisen die nodig zijn om continuiteit, inhoud, vorm, gevoel, etc. te geven op een bepaald vlak; dus op ook het gebied van onderwijs/educatieve content. Ga op zoek naar de beste educatie-content leveranciers en laat experts en de crowd beoordelen!

Gevolg - Alleen de besten en echt gewilligen komen bovendrijven. Het is iets anders dan 'de crowd' content laten genereren!  Want als je kijkt naar wat YouTube en Twitter en Facebook voortbrengen, is het vooral van iedereen en van alles wat. Het gaat vooral om 'trending' topics, of leukigheden. Iedereen mag eventjes laten zien wat ze ten dele in huis hebben. Vaak is de geleverde content slechts enkele dagen relevant of interessant. Ook de wat meer inhoudelijke filmpjes of blogs verouderen heel snel. Je bent niet op zoek naar snelle nieuwe en interessante input. Je bent op zoek naar de meest talentvolle bedrijfjes / samenwerkers / eenpitters die alles in huis hebben om nog voor years-to-come educatieve en creatieve content kunnen leveren op het hoogste ambitienivo wat er te krijgen is. 

Les - Hoewel er veel op 'entertainment' gerichte shows zijn, die op zoek gaan naar mensen in de muziek of in de mode, kan dit binne elk domein dus ook onderwijs/educatie. Er zijn inmiddels in de muziekindustrie vele goede nieuwe artiesten komen bovendrijven die anders nooit een kans hadden gekregen. De concurrentie voor de 'gevestigde' orde aan artiesten (die het voor dat tijdperk zover hadden geschopt) is reëel. Alle verborgen diamanten worden gevonden en blijven niet verborgen.

Op die manier geniet de maatschappij van het beste van wat er verscholen zit in diezelfde maatschappij. Nieuwe bedrijven met de juiste E-factor (X-factor) kunnen eventueel met behulp van de juiste coaching/samenwerking met bestaande instituten gaan bouwen aan een lange periode van degelijke en innovatievere educatieve content en kennistechnologie.

 

beantwoord 25 mar, 2014 door lennard (2,270 punten)
En als je dan nieuwe helden creeert die rechtstreeks aan het publiek verkopen .... Cut out the middle man, dat is ook een trend die ik zal toevoegen!
0 stemmen
beantwoord 26 mar, 2014 door erwblo (5,690 punten)
bewerkt 26 mar, 2014 door erwblo
+2 stemmen

De opkomst van het internet en alle gerelateerde diensten leidt consequent tot één ding: de dood van de traditionele middle men (poortwachters). In het geval van het onderwijs zijn dat de bestaande scholen en instanties, die steeds meer moeite hebben om hun positie veilig te stellen omdat steeds minder duidelijk is wat hun toegevoegde waarde is.

De bestaande keten zal uiteindelijk uiteikaar vallen, zoals in de andere antwoorden ook geschetst wordt, en zich in een nieuwe vorm opnieuw ontwikkelen.

Een belangrijkere disruptie dan de technologische ontwikkelingen is echter de volgende:

Opleidingen die hun studenten opleiden voor een baan, raken achterhaald. En wel om de volgende redenen:

  1. veel banen waarvoor nu opgeleid wordt, bestaan niet meer in diezelfde vorm op het moment dat de studenten van de opleiding afkomen;
  2. veel bedrijven hebben studenten die zo'n opleiding gehad hebben, niet meer nodig
  3. veel werk dat nu gedaan moet worden, is niet meer gerelateerd aan een specifieke baan

Ik zou de onderwijsinstellingen aanraden om zich niet blind te staren op de technologische disruptie van hun traditionele positie als poortwachter/middle men, maar in plaats daarvan zich te bezinnen op de fundamentele rol van onderwijs voor onze toekomstige samenleving. Hoe technologie vervolgens kan helpen om dat in te vullen, zal vervolgens wel blijken.

beantwoord 27 mar, 2014 door lykle (580 punten)
Het belangrijkste aan school vind ik kinderen opleiden tot zelfstandige, onderzoekende, kritische denkers en doeners. Dan ben je vanzelf een permanent lerend mens.
Ik ben het met je een dat een fundamentele bezinning nodig is, dat is een permanent iets. Ik deel je mening niet dat onderwijsorganisaties slechts poortwachters zijn.
 
Opleidingen die alleen maar opleiden voor een baan zijn altijd al achterhaald geweest. Daarbij denk ik dat dat vooral in het oog van de waarnemer gebeurt i.c. de samenleving en haar leden. Als wij met zijn allen vinden dat een opleiding alleen maar bedoeld is als een baangarantie, dan is dat zo. Gelet op de keuzes die de overheid in de afgelopen decennia heeft gemaakt, lijkt dat helaas wel het vigerende idee te zijn geweest. Dat heeft ook zijn gevolgen gehad voor de manier waarop onderwijsinstellingen hun werk hebben kunnen doen.
Peerke, de vraag was wat de Onderwijswereld kan leren van andere markten die verstoord werden door de digitalisering. Mijns inziens is dat dus in ieder geval het inzicht dat zij niet de enige zijn die onderwijs kunnen bieden, en dat de vorm waarin ze dat doen zich ook dient aan te passen aan de tijd.

Dat een en ander op elkaar reageert (in dit geval onderwijs en overheidsbeleid, zoals jij aangeeft) heeft eigenlijk alleen maar nadelig invloeden op de voortgang van het proces omdat het de boel vertraagt en de nieuwe kansen die het biedt weghoudt van de mensen die er baat bij zouden hebben om die nieuwe kansen aan te grijpen.
Lylke, dan zijn we het dus niet oneens met elkaar.

Mijn opmerking over de overheid (wij dus) was bedoeld om aan te geven dat de ruimte om te ontwikkelen er voor onderwijsinstellingen vaak niet is; die moeten we hen geven. Het is een randvoorwaarde voor vernieuwing.

Als andere partijen beter denken te zijn in het ontwikkelen van hedendaags onderwijs, dan moeten zij die ruimte ook krijgen om dat te laten zien.
+1 stem
Ontwikkeling: The paperless office. Het idee dat papier achterhaald is. Tegenwoordig kunnen we alles mobiel en digitaal doen, de behoefte voor papier is sterk aan het dalen. Kijk bijvoorbeeld naar de Kranten en Tijdschriften, steeds meer mensen gaan die digitaal lezen. Dit papier één keer vervangen met een mobiel of tablet(die veel leerlingen en docenten al zelf hebben) bespaart handen met geld.

Gevolg: Geld besparend, Milieu-bewust en efficient. Papier kost heel veel geld, niet alleen boeken maar ook kopieer werk, papier gebruikt voor in de les(denk aan culturele kunstzinnige vorming) etc. etc. Naast dat al dit papier veel geld kost is het ook zeer slecht voor het milieu. En misschien wel het belangrijkste: het is veel efficienter om een  tablet bij je te hebben dan 10 kilo boeken of om een halve les te besteden aan genoeg kopietjes maken.

Les: Papier is een achterhaalde gedachte, het is veel handiger en goedkoper om een laptop, mobiel of tablet te gebruiken.
beantwoord 27 mar, 2014 door jorenvrancken (360 punten)
Investeren in ICT is meestal duurder dan in papier, denk aan de aanschaf, compatibiliteit, veiligheid en ga zo maar door.  Dit klinkt een beetje flauw, maar ik wil maar aangeven dat er gemakkelijk kosten over het hoofd worden gezien. Je hebt overigens wel gelijk dat er ook enorme besparingen zijn te realiseren.

Niet iedereen kan even goed digitaal studeren. Dat geldt waarschijnlijk ook voor een “papieren” studie, maar ik denk dat digitaal studeren lichamelijk wel vermoeiender is.

Het belangrijkste is dit. Lezen van papier is passief, maar het maken van aantekeningen is actief. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die schrijven beter en meer zaken onthouden dan mensen die typen. Ik zag dit op TV, maar ik ben helaas vergeten wanneer en in welk programma dat was. Waarschijnlijk te weinig geschreven... ;-)
0 stemmen
Ontwikkeling: The ranking Economy.

Het geven van ratings en reviews zorgt ervoor dat we op individueel niveau kunnen beoordelen of  product / dienst goed is zonder het zelf gebruikt te hebben.

Voorbeelden van Ranking Economy
Iens  voor restaurants
IMDB voor Films,
Tripadvisor voor reizen

Gevolg:  Mensen vermijden slechte producten diensten en zoeken naar de beste suggesties op basis van reviews. De review en rating feedback wordt gebruikt om producten te verbeteren.

Les: Laat leerlingen lesmateriaal ranken en inhoudelijk terugkoppeling geven. Zo wordt het beste materiaal gekozen en slechtere vermeden.
beantwoord 28 mar, 2014 door jvrijn (1,160 punten)
+1 stem
Ontwikkeling; Outsourcing

Door de digitalisering wordt werk verschoven naar de plaats waar deze economisch het beste rendement oplevert. Vaak richting lage lonen landen. Eerst was dit alleen productiewerk, tegenwoordig ook dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan callcenters in India.

Gevolg:  Door geheel andere economische schalen worden andere werkvormen en bedrijfsmodellen  mogelijk.

Les:  In de situatie waar menselijke uren nagenoeg NIHILE kosten hebben, is een persoonlijke tutor bijvoorbeeld geen enkel probleem. Door de globale schaal is dit zelfs rond de klok mogelijk (avond les).
beantwoord 28 mar, 2014 door jvrijn (1,160 punten)
Mooi voorbeeld. Outsourcing heeft idd in veel bedrijvigheid voor kostenbesparing gezorg, en heeft andere economiën meer inzichten verschaft om zichzelf te ontwikkelen. Echter hoor ik ook verhalen dat je voor echte kwaliteit en zekerheid het vaak toch dichtbij huis moet zoeken. Ook de US en de UE doen weer relatief meer aan insourcing (vb. Duitse autoindustrie, Amerikaanse maakindustrie). Voordeel van outsourcen en globalisatie is wel dat een 'student' 24h/7 bijstand kan krijgen - opdat er ergens een tijzone is van waaruit bijstand verleend kan worden (jouw voorbeeld tutoring).
0 stemmen
Aanbevolen Ontwikkeling: Context- en persoon gedreven aanbevelingen

In webshops wordt de persoonlijke winkelassistent vervangen door een recommendation engine. Een stukej software die weet wat “people like you als liked” of “people who bought this also...”. De software leert op basis van gedrag van alle gebruikes en het profiel van de individuele gebruiker om steeds betere aanbevelingen te doen.

Gevolg: De ontsluiting en ontdekking van producten en diensten die perfect passen bij het profiel van de gebruiker en daardoor leiden tot meer verkoop / consumptie / gebruik.

Les: Hoe “verkoop” je leerstof? Context- en persoon gedreven aanbevelingen kunnen hier een  sleutelrol in spelen. Cross- en upselling van leerstof zorgt ervoor dat kennis en vaardigheden worden geabsorbeerd zowel dieper en breder.
beantwoord 28 mar, 2014 door jvrijn (1,160 punten)
+2 stemmen
Content in subscription model / Open source content

Dit breekt de markt af die gedomineerd wordt door uitgevers Zwijsen / Malmberg ( omzet ca 100 Miljoen per stuk)

Basisonderwijs;

Kleine partijen kunnen gestimuleerd worden om met makkelijke, redelijk statische methoden te komen zoals die voor het basisonderwijs en zullen doorgroeien naar de methodes zoals de uitgevers die aanbieden.

Middelbaar en hoger onderwijs;

Open source content en engelstalige content kunnen gebruikt worden.
beantwoord 28 mar, 2014 door raimond (300 punten)
Dit lijkt op het antwoord van Lennard: "Genereer educatieve content volgens het model van de muziekindustrie/ de app-industrie."

Lijkt me een goed plan. Misschien nu samen een nog completer antwoord formuleren :)
De bottleneck lijkt m misschien te zitten in dat je content 'inkoopt' voor de gehele klas/gehele school/ gehele opleiding. Maarrrrr.. zou het niet mooi zijn als hiermee (content laten aanbieden door allerlei partijen, open source varianten) nu eindelijk het meer student specifieke in te vullen is. Iedereen kan de juiste content nemen bij zijn tempo/ inzicht/ capaciteiten. Dus ja, help het openbreken van t monopolie, én van het idee dat content uniform moet zijn.

Kwaliteit is belangrijk. Maar de 'hits' (beste content/apps/boeken/interactieve lessen) komen vanzelf bovendrijf (.. niet de iTunes top 100 voor elk land, maar de eTunes top 100 voor elk land of elke opleiding).
0 stemmen
Ontwikkeling:

Democratisering. Iedereen heeft door digitalisering de beschikking over laagdrempelige middelen om verhalen te vertellen om spul te verkopen, om zichzelf te laten zien.

Gevolg:

Er komt meer concurrentie, maar ook grotere diversiteit. Iedereen kan lesmateriaal maken en dat zal op grote schaal gaan gebeuren. Er komt meer kwaliteit, maar ook veel meer rommel.

Les:

Platformen die publicatie en distributie van lesmateriaal faciliteren zullen opstaan. Nieuwe makers van goed lesmateriaal zullen opstaan. Filtering en curatie in een wereld van overvloed worden belangrijk.
beantwoord 30 mar, 2014 door erwblo (5,690 punten)
Mooi voorbeeld: welk opleidingsinstituut had gedacht dat de Hema een mogelijke concurrent zou kunnen zijn? http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/ambtenaren-scholen-zich-bij-de-hema.9248266.lynkx#.UzkQgQA-RgQ.twitter
+1 stem

Ontwikkeling: wederzijds beoordelen. Denk aan AirBnB, Uber.

  
Gevolg: opkomst van wederkerig beoordelen van leerling en docent. (ipv ouder avonden, krijg je lerarenavonden. Altijd al gek gevonden dat de enige die beoordeelt wordt in het educatie systeem de klant (=leerling) is. 
 

Les: De docent zal veel meer druk voelen op zijn presteren en ook ontslagen kunnen worden bij niet goed presteren (hoe vaak gebeurt dit nu?!). maar ook veel beter gecoacht kunnen worden doordat de leerlingen de zwakke plekken aantonen in zijn skills.

beantwoord 8 apr, 2014 door edwinres (740 punten)
+1 stem


Ontwikkeling: Personalization: Zite, Google Now,  Oude media die nog alles gebundeld hebben kranten en media -> daarvoor hebben we nu Zite die alleen presenteert wat jij wilt. Google Now leert continu van jouw gedrag en feedback voor wat het de volgende keer voorschotelt. 
 

Gevolg: perfect afgestemd leerprogramma op de leerling. en niet een standaard set aan uren voor vak X of vak Z. Lopen skills van Frans achter bij de gemiddelde score van het kind? Tijd om meer uren te besteden aan Frans. Het klasgemiddelde is dan ook geen referentie kader meer maar alleen de eigen scores (afgezet tegen alle andere scores landelijk) 
 

Les: op continue basis wordt er een persoonlijk lesprogramma samengesteld om een leerling een niveau hoger te krijgen. Veel meer input van data waarop gestuurd kan worden. 
Veel meer focus door docent daarom ook op de sociale kant van het kind en dus ook als het dit toelaat een volledig andere flow van begin tot eind van de educatie. Omdat elke leerling nu eenmaal een andere snelheid heeft zal er niet meer gewerkt hoeven te worden met ‚het gemiddelde’. Misschien doet de één vier jaar over een traject en de ander zes jaar.

beantwoord 8 apr, 2014 door edwinres (740 punten)
+1 stem

Ontwikkeling: Share economy: altijd kennis beschikbaar( Wikipedia - MOOC’s - Quora)
 

Gevolg: Bezit van de leerstof en  -materie doet er niet meer toe. Wikipedia en alle moocs gaan er voor zorgen dat er oneindig veel leerstof aanwezig is en oneindig veel geleerd kan worden. Op elke mogelijke vraag van een leerling zal een antwoord kunnen komen, van welke plek op de wereld. Plek waar de kennis vandaan komt maakt niet meer uit. 
 

Les: Hierdoor veranderen de skills van docenten. Van kennis overbrenger naar performance manager en docent in (sociale) skills.   
Dat een docent zijn wiskunde toets niet meer haalt is niet zo erg. Als de skills van de docent goed zijn om leerlingen te managen en beter te laten worden. Veel meer focus op de sociale aspecten van opleiden/opvoeden. 

beantwoord 8 apr, 2014 door edwinres (740 punten)
...