Nadat ‘onze’ Timan Rebel en Esther Gons eerst met de StartupBus door Europa hadden gereden en passant als winnaar uit de strijd waren gekomen, volgde een bezoek aan het Franse tech evenement LeWeb. Een verslag van Timan en Esther!

Ditmaal geen klachten over kou, lunch of wifi, LeWeb was dit jaar uitstekend georganiseerd. Het evenement was dit jaar verspreid over drie gebouwen en had daarvoor alle ruimte om plek te bieden aan het conferentiegedeelte en het netwerkgedeelte. Zo sta je het ene moment te praten met de communicatiedirecteur van IBM, om daarna in alle rust te kijken naar een interview met Eric Schmidt, zonder dat de ene activiteit hinder heeft van de ander.

Nieuw was dit jaar ook het format dat vrijwel elke spreker op LeWeb werd geinterviewd en waren er amper keynotes. De meningen over dit format zijn verdeeld, ik ben er erg positief over omdat ik denk dat we daardoor meer hebben meegekregen van de visie en de drijfveren achter de ondernemer en minder marketingpraat hebben gehoord over het bedrijf. Hieronder een overzicht van een paar van de meest interessante interviews.

Eric Schmidt

Het uur dat Eric Schmidt zou spreken werd helaas voor de helft ingevuld met een productdemo van de nieuwe Androidversie ‘Icecream Sandwhich’, waarin Schmidt’s rol niet groter was dan die van de belerende vader die de productmanager af en toe aanwijzingen gaf in de trant van: “Vergeet niet de mensen in de zaal te vertellen wat NFC betekent. Het is een chip voor authenticatie” (wat overigens niet eens klopt). Wat wel leuk is om te vermelden is dat de namen van Android afgeleid worden van de oplopende eerste letter. Na Icecream Sandwhich zal de volgende naam gebaseerd worden op de letter J.

Na de demo kwam het interview door Loic LeMeur gelukkig op gang en ging Schmidt dieper in op het snijvlak tussen de virtuele en ‘echte’ wereld. Deze werelden zullen in de toekomst meer en meer samensmelten en zullen de problemen van de één overgedragen worden op de ander. De economische crisis is hier een eerste voorbeeld van. Het kostte Frankrijk echter ruim 100 jaar om de democratie te worden die het nu is en we kunnen niet verwachten dat de huidige technologische revolutie in zo’n korte periode definitieve resultaten neerzet. Alles is nog in verandering, maar Schmidt gelooft dat als de samensmelting compleet is er een veiligere en betere wereld uit voort zal komen.

Het is dankzij het internet eenvoudiger om een revolutie te starten, maar het internet maakt het ook lastiger om een revolutie te eindigen. Doordat elke burger een stem krijgt en een publiek wordt het verkrijgen van een status quo steeds moeilijker. Het stomste wat een land in zo’n situatie kan doen is het internet afsluiten. “Als het beeld in de spiegel je niet bevalt, vernietig dan niet de spiegel. Het is een imago probleem, niet het probleem van het medium”, verteld Schmidt.

Social, Local en Mobile, het theme van deze editie van LeWeb, zit al ruim 10.000 jaar in ons bloed, vervolgt Schmidt. De huidige mobiele technologie is enkel een hulpmiddel voor de mensheid om dit op grotere schaal toe te passen. Het sociale, lokale en mobiele zit in onze genen en dat verklaart ook het succes. De overname van Motorola heeft als doel om een stukje van het ecosysteem te bezitten, maar de directe concurrentie zal Google nooit aangaan. Het is belangrijk om altijd een eigen invalshoek te hebben, verteld Schmidt. Het is zelfs voor Google onmogelijk om de directe concurrentie met Facebook of iOS aan te gaan. Alleen als je er je eigen invalshoek aan weet te geven maak je een kans. Google probeert met Google+ te focussen op het sociale snijvlak en dankzij de sociale informatie over de gebruiker en haar vrienden de rest van de producten te verbeteren.

Eric Schmidt LeWeb

Sean Parker

Sean Parker positioneert zich heel slim als ondernemer en niet als investeerder. Hij ziet zich eerst en bovenal als ondernemer. Een ondernemer met een investeringsfonds die in al zijn portfoliobedrijven een actieve operationele rol speelt. De wereld zal niet vergaan als de wereld Parker zou missen als een investeerder, maar er zijn verre weg niet genoeg ondernemers in deze wereld.

Parker speelt zo’n actieve rol, omdat hij heilig gelooft in teams en vindt dat het niet om het idee draait. Ik heb Kevin Rose eerder horen praten hierover. Ik ben het er lange tijd niet mee eens geweest, maar na mijn trip met de StartupBus Europe, waarin we met 25 onbekenden in drie dagen vijf startups hebben gebouwd, is mijn mening veranderd. Facebook is zo succesvol, niet enkel door Mark en zijn ideeën, maar ook omdat Facebook een collectie van hele slimme mensen is. De meesten van het eerste uur waren all-rounders. Als je keer op keer wordt afgewezen door VC’s, vertelt Paker, ligt dat niet aan je idee, maar aan je team. Het idee kan bijgeschaafd worden en via een of meerdere pivots werkend gekregen worden, maar als je in je intitiele team van oprichters een goede developer mist is dat niet zomaar recht te trekken. Een goede CTO aantrekken is vrijwel onmogelijk als jonge startup, je hebt niet genoeg te bieden. Het fonds van Parker investeert dan ook voornamelijk in teams. Teams met een visie en een probleem dat opgelost moet worden.

Parker was een vroege investeerder in Gowalla, wat recentelijk is verkocht aan Facebook. Parker vertelde blij te zijn de uitkomst van de verkoop, ondanks de roddels die rondgaan. Het was al vroeg duidelijk dat Gowalla het niet zou redden van Foursquare en ondanks meerdere verzoeken van Parker heeft het team het nooit aangedurfd om te pivoten. Het team was zeer gehecht aan de gemaakte plannen en hebben enkel kleine verschuivingen proberen te maken, geen van allen groot genoeg om de concurrentie goed aan te gaan met Foursquare. Eric Schmidt vertelde al dat ook Google nooit direct de concurrentie aangaat, omdat je dan altijd zal verliezen. Enkel wanneer je je eigen invalshoek vindt, kun je de concurrentiestrijd winnen. Gowalla heeft hier volgens Parker in gefaald.

LeWeb Sean Parker

Dave Morin

Dave Morin sprak vandaag op LeWeb over Path en de recentelijke relaunch. Path biedt de mogelijkheid om je leven met een zeer beperkte groep te delen. Het draait bij Path om je echte en goede vrienden en niet, in tegenstelling tot bij Facebook, om iedereen die je kent. Een opvallend element van Path is de limiet van 50 vrienden en juist die limiet zorgt ervoor dat Path speciaal is.

In tegenstelling tot de Lean Startup gedachte heeft Path er ruim driekwart jaar over gedaan om haar nieuwe versie te releasen. Dave Morin vindt dat ondanks dat je zo snel mogelijk moet releasen met je eerste versie en zo waardevolle feedback binnenkrijgt, je tweede versie moet rocken. Bij de eerste versie is een snelle release belangrijk om je visie en aannames te testen, maar bij je tweede release moet je je echt bewijzen, vertelde Dave Morin. Iteratief ontwikkelen op mobiel is verschrikkelijk moeilijk. Een nieuwe versie doet er dagen tot 2 weken over om overal in de stores aanwezig te zijn, waarna mensen individueel moeten upgraden. De snelle iteraties die we kennen van het web, waarbij bedrijven soms meerdere keren per dag nieuwe versies releasen, zijn daardoor niet mogelijk op mobiel.

Alle presentaties zijn dit jaar voor het eerst allemaal, in HD, gratis terug te kijken op het Youtube kanaal van LeWeb