In de serie Terugblikken en Vooruitkijken vragen we iedereen mee te doen met een geautomatiseerd audio-interview. Je hoort vragen van Erwin Blom en wordt gevraagd die te beantwoorden. Dankzij Shoudio komt er na zes vragen een gemonteerd gesprek op de site. De vragen gaan over 2011 en 2012, we maken de balans op en kijken naar de toekomst. In deze aflevering Vincent Leenders. Hij is dit jaar als zp-er begonnen, na meer dan 20 jaar in dienst media initatieven te hebben bedacht en uitgevoerd. Hij houdt zich nu bezig met consultancy-opdrachten en is als partner ingestapt in een startup Supporter Ads. Een online advertentienetwerk op basis van selfservice advertising waar sport en lokaal online adverteren bij elkaar komen.

Terugkijkend naar 2011 is Vincent, naast een aantal persoonlijke zaken, trots op drie dingen. De start van Supporter Ads. De hernieuwde kennismaking met additionele interactieve businessmodellen voor uitgevers bij Orcagroep in Heesch en tot slot de lancering puzzelsite.nl. Daarin komt al zijn kennis en kunde samen: entertainment, het bewerken van de consumentenmarkt, een innovatief micropayment model en een affiliatemodel.

Het belang en de impact van Twitter was afgelopen jaar nog veel groter dan gedacht. Vooral de invloed van Twitter op het begrip realtime is ongekend gebleken, variërend van de Arabische lente tot voetbalverslaggeving. Daarin in het opvallend dat de jongere generatie Twitter vooral gebruik als een veredeld msn, een medium om ontevreden en ongenoegen over de wereld te uiten. Terwijl anderen het uitwisselen van informatie en ideeën als hoogste gedachtengoed aanwijzen.

Voor 2012 verwacht Vincent veel van het second screen. Nu al zie je tv-series, als de Voice of Holland of Eredivisie Live, die Twitter omarmen. De is een sprong voorwaarts. Met de komst van nieuwe en extra devices is het de vraag hoe tv-makers, producenten en adverteerders, komend vanuit de tradionele hoek, hiermee zullen omgaan

Vincent hoopt dat selfservice advertising in 2012 zal doorbreken. Hij is ervan overtuigd dat verenigingen daarmee nieuwe inkomstenbronnen kunnen aanboren in een wereld waarin subsidies worden teruggedrongen en sponsoring onder druk staat. Verder is hij erg enthousiast over gamification. Dit biedt ongekende mogelijkheden en is daarnaast enorm facinerend en stimulerend. Fun en entertainment speelt belangrijke rol voor veel mensen. Gamification voegt nieuwe elementen toe en er gaat altijd gaat positieve impuls van uit.

Qua doelen hoopt Vincent op een stabiele basis voor Supporter Adds en vanuit de Orcagroep een gestage uitrol van puzzelsite.nl naar affiliatesites. Ook hoopt hij op een groeiend aantal uitgevers die de terreur van de millimeters en de tariefkaart wil loslaten om een ontdekkingsreis te starten in de mix van on- en offline. Daarnaast zou Vincents dromen uitkomen wanneer hij samen met anderen een aantal nieuwe concepten waar hij al een paar jaar mee rondloopt uit kan werken en realiseren.