In de serie Terugblikken en Vooruitkijken vragen we iedereen mee te doen met een geautomatiseerd audio-interview. Je hoort vragen van Erwin Blom en wordt gevraagd die te beantwoorden. Dankzij Shoudio komt er na zes vragen een gemonteerd gesprek op de site. De vragen gaan over 2011 en 2012, we maken de balans op en kijken naar de toekomst. In deze aflevering Marco van Schaardenburg, eigenaar van www.iDordt.nl. Een podium waarop Dordtenaren hun nieuws op kwijt kunnen, mening kunnen geven en met elkaar in discussie kunnen gaan.

Trots is Marco op de groei die iDordt in 2011 heeft doorgemaakt. De site is inmiddels bekend bij een belangrijk deel van de inwoners en politici van Dordrecht. En mensen nemen het serieus. “We zijn gaan meetellen.”

Het afgelopen jaar heeft Marco gezien dat steeds meer Dordtenaren zijn gaan communiceren via social media. Burgerjournalistiek is belangrijker geworden. De Dordtse prominenten zien dit ook en maken er meer en meer gebruik van. Dordtenaren leren dat je kritisch moet zijn ten aanzien van alle informatie die je tot je krijgt, zowel uit traditionele als nieuwe bronnen.

Kijkend naar 2012 verwacht Marco dat de lokale traditionele media, krant, radio en televisie, het moeilijker gaan krijgen. De productiekosten zijn hoog en veel inhoud is ook gratis via internet te krijgen. Aan de ene kant een goede ontwikkeling, omdat Dordtenaren zo de kans krijgen mee te kunnen praten, maar het baart ook zorgen. De rol van journalisten komt zo in de verdrukking en wie moet dan het nieuws filteren en duiden?

Marco heeft voor 2012 de nodige wensen. Hij hoopt dat de gemeente de raadvergaderingen via een livestream gaat uitzenden. Hij zou willen dat organisatoren van festivals wifi aanbieden tijden de festivals, zodat bezoekers hun ervaringen via social media kunnen delen. En hij heeft de nodige plannen en ideeën voor iDordt.nl.

Marco constateert dat iDordt.nl nog te veel zijn website is. Dat moet volgens jaar veranderen. Dat zal lastig zijn, want hij moet gaan loslaten, maar ook noodzakelijk. Door meer mensen bij iDordt.nl te betrekken zal de site een bredere basis krijgen waardoor hij beter verankerd zal zijn.