In de serie Terugblikken en Vooruitkijken vragen we iedereen mee te doen met een geautomatiseerd audio-interview. Je hoort vragen van Erwin Blom en wordt gevraagd die te beantwoorden. Dankzij Shoudio komt er na zes vragen een gemonteerd gesprek op de site. De vragen gaan over 2011 en 2012, we maken de balans op en kijken naar de toekomst. In deze aflevering Jesse Burkunk, productmanager nu.nl en vanaf februari 2012 hoofd Nieuwe Media bij BNN.

Jesse is trots op het nieuwe design van nieuwe NU.nl. Het was een spannende operatie om te sleutelen aan een format wat al heel lang vaststond. Die spanning en onderlinge samenwerking tussen de verschillende betrokken afdelingen maakte het een heel leuk proces. Jesse is van oordeel dat het nieuwe NU.nl de basis zal vormen voor veel innovaties die je volgend jaar zult zien.

De belangrijkste ontwikkeling van 2011 was voor hem de explosieve groei van mobiel internetgebruik. Dit jaar ervoer NU.nl het omslagpunt aan den lijve: het mobiele verkeer haalde het verkeer op de website in. Hierdoor zal het huidige uitgeefmodel onder druk komen te staan. Het is spannend om te zien hoe dit zich ontwikkelt.

Voor 2012 ziet Jesse een uitbreiding van de macht van Facebook. “En uitgevers die er niet op aansluiten kunnen het moeilijk krijgen.” De afhankelijkheid is ook wel een beetje eng. Maar mogelijk komt Google met een antwoord…??

Jesse hoopt dat 2012 meer dynamiek en nieuwe mogelijkheden zal laten zien op het terrein van webdesign. Nu al zag hij veel mooie voorbeelden van vloeibare of elastische layout. Dit maakt het ontwerpen voor verschillende apparaten makkelijker, maar om het goed te doen vergt nog wel veel creativiteit en inzicht van webdesigners.

Over zijn doel voor 2012 is Jesse kort maar krachtig: “Ik werk vanaf 13 februari bij BNN zou graag zien dat we volgend jaar net zo populair en spraakmakend worden op internet als op tv.”