In de serie Terugblikken en Vooruitkijken vragen we iedereen mee te doen met een geautomatiseerd audio-interview. Je hoort vragen van Erwin Blom en wordt gevraagd die te beantwoorden. Dankzij Shoudio komt er na zes vragen een gemonteerd gesprek op de site. De vragen gaan over 2011 en 2012, we maken de balans op en kijken naar de toekomst. In deze aflevering Iskander Smit van het Amsterdamse internetbureau info.nl. Hij werkt daar als strategie director en is verantwoordelijk voor info.nl/labs

In 2011 zag Iskander dingen op zijn plek vallen. Visie werd werkelijkheid in een aantal mooie projecten voor klanten. Dat is iets om trots op te zijn.

2011 was ook het jaar waarin waarin ons gedrag is omgeslagen: van digitaal ‘erbij’ tot digitaal als primaire doel. Mensen zijn continu online, verwachten ook dat anderen dat zijn. Online en digitaal is basis geworden van alles wat we doen.

In 2012 zal digitaal nog tastbaarder worden. Producten zullen allerlei slimme aanpassingen ondergaan. Het Internet of Things wordt tastbaar en meer en meer de werkelijkheid. Neem bijvoorbeeld de Nest thermostaat: een apparaat dat iedereen kent, maar met slimme technologie zo aangepast is dat het relevant wordt op basis van eigen gebruik. De thermostaat kan temperatuur automatisch aanpassen op basis van gedrag. Dat zul je komend jaar in meer en meer producten zien.

In vervolg op het voorgaande is er in de visie van Iskander wel één belangrijke vraag die beantwoord zal moeten worden. Van wie zijn de data die we overal achterlaten? Van de platformprovider, de product-eigenaar of de consument? Daar zijn nog geen duidelijke afspraken over en het is belangrijk dat die er wel komen. Wanneer er geen duidelijkheid over bestaat, zal dat het vertrouwen schaden. En zonder vertrouwen zullen mensen minder delen.

Iskander is tevreden wanneer hij in 2012 nieuwe producten, nieuwe diensten en visies kan vertalen naar concreten projecten of producten. Daar werkt hij aan bij info.nl/labs, samen met studenten, klanten en partners.