In de serie Terugblikken en Vooruitkijken vragen we iedereen mee te doen met een geautomatiseerd audio-interview. Je hoort vragen van Erwin Blom en wordt gevraagd die te beantwoorden. Dankzij Shoudio komt er na zes vragen een gemonteerd gesprek op de site. De vragen gaan over 2011 en 2012, we maken de balans op en kijken naar de toekomst. In deze aflevering Joeke-Remkus de Vries (https://remkusdevries.com/), webontwikkelaar en designer met als specialisatie WordPress en daarnaast trainer.

Remkus is een trots man. Ondanks dat er fysiek nog niks staat, kan hij de komst aankondigen van twee nieuwe startups waar hij zelf intensief bij betrokken is. De bedrijfjes gaan zich richten op het bieden van gespecialiseerde diensten rond het open source CMS WordPress. En Remkus kan nu al zeggen dat het beter en grote wordt dan zijn eigen verwachtingen.

Als belangrijkste ontwikkeling van 2011 noemt hij de acceptatie van HTLM5 als nieuwe webstandaard. In 2011 is dat echt doorgebroken. En de mogelijkheden die dat biedt in combinatie met CSS3 heeft echt impact gehad.

De belangrijkste rode draad voor 2012 zal in de visie van Remkus waarschijnlijk de nog diepere intergratie van HTLM5, CSS3, cloud-oplossingen en mobiel zijn. Hij zelf zou graag één grote ontwikkeling zien: het besef dat we meer moeten samenwerken. In plaats van vanuit je eigen hoekje, je eigen terreintje, zoeken naar hoe kunnen we dat samen, beter en meer integraal en uiteindelijk efficienter doen.

Zijn doel voor 2012 staat in ieder geval al vast: de lancering van de twee eerder genoemde startups. “Dat is mijn doel voor 2012.”