In de serie Terugblikken en Vooruitkijken (DOE MEE!) vragen we iedereen mee te doen met een geautomatiseerd audio-interview. Je hoort vragen van Erwin Blom en wordt gevraagd die te beantwoorden. Dankzij Shoudio komt er na zes vragen een gemonteerd gesprek op de site. De vragen gaan over 2011 en 2012, we maken de balans op en kijken naar de toekomst. In deze aflevering Stephan Verveen, hij is eigenaar van het bedrijf Funnel Vision. In die hoedanigheid brengt hij uiteenlopende groepen samen: overheden, wetenschappers, burgers, boeren noem maar op, om uitgaande van elkaars kracht antwoorden te vinden op hedendaagse uitdagingen.

Het is inmiddels het vierde jaar dat Stephan ondernemer is. Hij is trots op het feit dat de dingen waar hij in heeft geinvesteerd nu gaan renderen. Dat heeft tot gevolg dat ook zijn vriendin, waarmee hij samen drie kinderen heeft, ZZP-er is geworden en haar passie gaat volgen.

Een ontwikkeling die hij in 2011 heeft geconstateerd is dat steeds meer grote gevestigde instellingen de stap aan het maken zijn om aan te sluiten bij de bottom-up bewegingen. En de mooie dingen die daar uit voort komen een kans te geven en te laten doorgroeien. Gevestigde bolwerken als ministeries, Europese commissies, lokale overheden, pensioenfondsen, lijken bezig de democratie opnieuw uit te vinden. Volgens Stephan komt het echt in beweging en gaan we daar nog veel van horen komende jaren.

In 2012 zal zelf-organisatie een nieuwe dimensie krijgen. Zowel voor partijen die nu nog stevig in de ankers zitten en hun bestaande positie willen beschermen als partijen die ruimte willen claimen voor eigen nieuwe ontwikkelingen. Stephan verwacht dat er een doorbraak gaat ontstaan in de grenzen tussen die twee partijen waar een hele mooie hoopvolle manier van werken uit gaat ontstaan. ZZP-ers, of nano-multinationals zoals Stephan ze noemt, zullen een belangrijke rol gaan spelen.

Als Stephan één ontwikkeling zou willen zien in 2012 dan is het dat Buma/Stemra haar luiken opent en kansen biedt aan nieuwe artiesten van eigen bodem, maar ook internationaal om maximaal nut te halen uit de mogelijkheiden van nieuwe media. Zowel on- als offline. Het zou fantastisch zijn om hier in Nederland een internationaal model uit de klei te trekken en dat te exporteren. Daar is meer dan genoeg voedingsbodem voor.

Wat betreft zijn eigen doelen voor 2012: Stephan zou graag samen met anderen een mooi overkoepelend verhaal voor de creatieve industrie willen produceren. Dat ontbreekt tot op heden. En daarom zou hij graag met Erwin Blom een biertje drinken 🙂

(Dat kan altijd 😉 EB)