Een gastbijdrage van Justien Marseille van The Future Institute over De Realtime Revolutie.

Sociale media maken alles hier en nu. De real time revolutie: elke oprisping, van berg tot opinie, is direct overal volgbaar, traceerbaar en analyseerbaar. Dus voorspelbaar.

De toekomst, ooit een ‘black box’, ligt open. De richting en snelheid die de hype, trend en zelfs de tijdgeest neemt is meetbaar geworden. Op grond van zoekgedrag (latente behoeften) en terloopse opmerkingen (de sociale media) zijn haarscherpe en accurate analyses te maken van de kans dat, hoe en wanneer een bepaald fenomeen geadapteerd wordt. Perenijsjes verkopen waar perenijsjefans samen komen. Griep voorspellen op grond van zoekgedrag, en er gaan zelfs verhalen dat Google eerder dan de echtgenoten weet dat ze binnenkort zullen scheiden.

We schuiven dit nieuws over deze – op grond van het heden indexeerbare – voorspelbare toekomst al jaren terzijde. Te raar, te groot, te afwijkend van dat wat ons nu bezighoudt: de economische crisis en het wonder van de real time revolutie. Cognitieve dissonantie: Het gegeven dat de mens ontkent en bagatelliseert wat te ver afligt van het eigen voorstellingsvermogen.

Jammer, want de voorspelbare toekomst is spannend speelgoed.

Voorspelbare markten wijzen op een einde aan de concurrentie en overproductie. In een voorspelbare economie weet men waar wat door wie gevraagd zal worden. En wordt dan slechts dat geproduceerd waar vraag naar is, daar waar die vraag is en zoveel als er vraag naar is. Met de minste verspilling, tegen de laagste prijs. Productie die de vraag volgt, niet maakt.

De voorspelbare toekomst leidt in de zorg tot patiënten die zichzelf beter maken. Patiënten die, op grond van (zelf) kennis uit heden en verleden, medicijngebruik en gedrag afstemmen op een individueel betere toekomst. Een app die medicijnadvies geeft op grond van de luchtvochtigheid in de ruimte waar je bent en het eten dat je gister at, zorgt voor minder risico op een astma aanval morgen. In de voorspelbare toekomst verschuift de macht van alwetende in witte naar hulp en coach in het proces van data analyse, het Magische terrein van de Quantified self.

Voorspelbare (on)veiligheid. Real time research zorgt ervoor dat de politie daar is waar het rommelt, waar de kans op overlast het grootst is. Omdat mensen klooien als het regent, of de trein met lastpakken uit Timboektoe net aangekomen is, of omdat @gangstaboy net twitterde dat hij onderweg is en iedereen weet dat het rotzooi wordt waar @ganstaboy is.

Waarom we zo weinig horen over dit toch wel spannende domein van de voorspelbare toekomst?

Omdat ook de trendwatcher gewoon een mens is en zich afsluit voor dat wat te confronterend is: want de real time revolutie zal leiden tot het eind van de trendwatcher, wiens werk wordt overgenomen door de googles.