Het is al weer een jaar geleden dat Fast Moving Targets van start ging. In dat jaar starten we drie programma’s (Top Names, iCulture Weekly, MoSCoW), publiceerden we twee boeken (De Realtime Revolutie, Crowdfunding), organiseerden we 4 events (over crowdfunding, De Realtime Revolutie, crisiscommunicatie en Top Names on stage) en maakten we honderden cases, nieuwsberichten en interviews. Een mooie start, al zeggen we het zelf.

Maandelijks bereiken we inmiddels tienduizenden mensen via onze eigen site, podcasts, YouTube en dankzij distributie via onder meer Marketing Facts. De reacties zijn enorm enthousiast, grote dank daarvoor, dat maakt het ontzettend leuk om aan Fast Moving Targets te werken. Mensen praten mee, mensen denken mee.

Het gaat goed, maar het kan nog veel beter! Nog veel meer mensen moeten weten dat we er zijn. Daar gaan we het komend jaar aan werken!

Bij het eenjarig bestaan staan we stil bij de lessen die we geleerd hebben. En we hopen dat dit een aftrap is voor een serie. Waarin anderen hun lessen delen zodat we door Lessons Learned van elkaar leren!

1) Alles duurt langer, alles is meer werk

Misschien zeg je nu DUH … maar het was wel waar we het afgelopen jaar het meest tegen aan gelopen zijn. Dan kun je zoals ondergetekende de 50 al gepasseerd zijn, maar dan nog kun je veel te optimisch zijn. Te optimistisch over de hoeveelheid werk die je zelf in een dag kunt verzetten, te optimistisch over de hoeveelheid werk die een programma uit de grond stampen kost, te optimistisch over van alles en nog wat. Ze zeggen dat dat de ondernemer kenmerkt. Omdat je bij realistische inschattingen aan heel veel niet zou beginnen. Daar houden we het dan maar op … We zijn enthousiast en we willen zo graag zoveel! 😉

2) Nieuwe geldstromen dienen zich aan

Fast Moving Targets is gewoon een bedrijf. We willen geld verdienen met mooie inhoud maken en kennis overdragen. En we zijn op dat gebied absoluut op de goede weg. We hebben sponsors aan site en programma’s weten te koppelen, we verkopen boeken, we verkopen tickets voor events, we hebben supporters die bijdragen. Maar ken je dat, dat je achter op een bierviltje (of in een mooie spreadsheet) uitrekent wat je gaat verdienen als … Ook dat klopt van geen kanten. Ook daarin waren we veel te optimistisch.
Uitgeven anno nu is met visie en karakter een richting uitgaan, meerdere verdienmodellen hanteren en meebewegen met de mogelijkheden. Want gaandeweg het traject dienen zich nieuwe mogelijkheden aan die je aan het begin niet op papier hebt gezet. Bedrijven die van onze ervaring willen leren, schrijvers die van ons platform gebruik willen maken om ook te publiceren, etcetera. Doen is onderzoeken is uitvinden. En doorzetten is cruciaal.

3) Iedereen is bereikbaar, maar bereik ze maar eens

Fast Moving Targets is een site, een zender, een uitgever. Dankzij social media is het makkelijker dan ooit om mensen te bereiken. Maar het is nog altijd heel moeilijk. Wij delen veel op Twitter en Facebook, jullie geven veel door aan anderen wat je van waarde vindt, maar de effectiviteit van al die berichten is minder groot dan je zou verwachten en hopen. Hoevaak moet je hetzelfde verhaal vertellen om de groep mensen te bereiken waarvan je denkt dat ze het willen weten? Heel vaak. Dertig dagen achter elkaar publiceerden we over crowdfunding als opmaat naar een event over dat onderwerp. En nog wisten veel mensen van niks … Daarom is en wordt het voor ons zo belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in onze database komen. Nieuwsbriefabonnee’s, supporters, mensen die we kunnen bereiken als we iets boeiends voor hen te melden hebben. Daar gaat een grote focus op liggen.

4) Techniek is goedkoop, techniek is goed

Het afgelopen jaar was een zoektocht. Naar de hedendaagse mogelijkheden van produceren, publiceren en distribueren. Op meerdere fronten.
We hebben nu een studio voor 15.000 euro die even goed is als een studio die tot voor kort 150.000 kostte. En ook streaming is in ieders bereik gekomen, een eigen kanaal, het kan. Fast Moving Targets zal het komend jaar dan ook steeds meer programma’s gaan maken.
We kunnen nu ook on demand goede kwaliteit boeken publiceren. We kunnen op maat maken, dagelijks andere versies produceren, hoeven geen voorraad te hebben.
Twee van die voorbeelden van de mogelijkheden die techniek nu biedt. Wie ideeën heeft, kan mooie dingen maken en verspreiden.

5) Er is weinig mooiers dan samen maken, samen bouwen!

Natuurlijk, af en toe is het teveel. Moeten we met te weinig mensen te veel doen. En heus, af en toe denk je: waarom kiezen we niet ook eens de makkelijke route. Maar dat is af en toe. De basis blijft dat het zo leuk is om met een groep mensen mooie dingen te maken. Ook al duurt het langer, komt het geld trager op gang, Fast Moving Targets is een feest om aan te werken. En mede dankzij de goede reacties. Oftewel: grote dank voor jullie support!