Wanneer je televisie van vandaag de dag vergelijkt met televisie van twintig jaar terug dan is alles veranderd: uitlichting, cameravoering, tempo, alles. Daar komt de laatste jaren ook de second screen ervaring bij. “Je ziet dat er vanuit de studio steeds vaker wordt erkend dat mensen zitten te kijken en dat die ook wat vinden of een keus maken of meesturen. Eigenlijk wordt het bestaan van het publiek, anders dan als applausmachine, erkend .” Aan het woord is Jeroen Doucet, managing director bij ExMachina, een bedrijf gespecialiseerd in strategie-,- en conceptontwikkeling voor second screens. 

[In de opmaat naar het Mediapark Jaarcongres 2013, verzorgde Fast Moving Targets een serie interviews over televisie en online video. Daar is dit er een van.]

“Second screen is een blijver”

Doucet ziet twee grote trends. Enerzijds de toename van simultaan gebruik. “Je ziet dat televisie kijken of online video kijken niet meer iets is dat je op één moment doet, maar je doet allemaal dingen tegelijk. Dus je ziet dat mensen steeds meer multitasken.” De andere grote trend is dat het steeds goedkoper en makkelijk wordt om televisie te maken en daar ook geld mee te verdienen. Afgeleiden van deze twee grote trends zijn kleinere trends als de toename van contentproductie door niet-media partijen en de opkomst van second screen. Doucet is ervan overtuigd dat beiden blijvend zijn. “Als je second screen ziet als het interacteren rondom iets wat zich op een ander scherm afspeelt, dan is dat zeker een blijver. Ik denk dat het nu eindelijk mogelijk is voor mensen, wat ze al wilden, een beetje meedoen met televisie. Of tijdens het kijken, praten over televisie. Dat is nu heel goed mogelijk en ik denk dat dat de basis is waarom second screen zo succesvol is en waarom veel programma’s er ook echt beter van worden.”

“Basis voor dataverzameling”

Doucet is van mening dat voor de optimale ervaring wel een  speciale second screen omgeving moet worden gecreëerd. Niet zo maar wat doen op internet. “Het Songfestival, als daar een goede second screen applicatie bij zou hebben gezeten, of iets  als The Voice of Kassa, dat vind ik echt  voorbeelden van programma’s die beter of aantrekkelijker worden door second screen. En dat is ook niet iets dat je alleen op internet kunt doen, want daar mis je dat gevoel van noodzaak of onmiddellijkheid.”

In zijn missie om iedereen aan het second screen te krijgen, noemt Doucet vier redenen voor gebruik. “Het stelt je in staat om makkelijker nieuwe kijkers aan te trekken. Het kan  ervoor zorgen dat mensen langer blijven kijken, dus niet maar één aflevering maar meerdere afleveringen. Het geeft je bovendien de basis voor dataverzameling die je nodig hebt om te verantwoorden dat een zender of adverteerder betaalt voor een programma. Plus het biedt nieuwe businessmodellen.” Daarbij moet worden gedacht aan automatisch bestellen van spullen of het verzamelen van gegevens van kijkers of modellen waarbij het mogelijk wordt het kijken naar een bepaald programma te koppelen aan een aankoop later in de tijd.”

“Lokale markt is te klein”

Op dit moment komt al de helft van de omzet van ExMachina uit het buitenland. “En over een paar jaar is dat 90%. Dat kan ook niet anders, want ons land is gewoon te klein. Ik heb nu veel gesprekken in Duitsland en Engeland en ik heb echt het gevoel of het hek van de tuin is opengegaan. Want het maakt nogal uit of je een second screen ontwikkeling afschrijft op mogelijk 16 miljoen kijkers of op 80 miljoen.” Het buitenland biedt dus kansen. Reden waarom Doucet andere bedrijven adviseert zich ook daar te laten zien.”Je moet je zeer internationaal oriënteren en zorgen dat je een product hebt dat je ook in het buitenland kunt afzetten. Want die lokale markt  die is voor echte groei gewoon te klein.”