Fast Moving Targets staat voor onderzoeken, voor experimenteren. Niet alleen beschrijven wat anderen doen, maar ook zelf uitvinden wat wel en niet werkt. En daarom gaan we graag met Mobbr in zee. Om te kijken of het mogelijk is om met een community opdrachten te vervullen en vragen te beantwoorden en de leden naar bijdrage te belonen. Enter FMT Workforce.

FMT Workforce is slechts een van de mogelijkheden die Mobbr biedt. Samen hebben we er voor gekozen om een Q&A site neer te zetten, vraag en antwoord, vergelijkbaar met Stack Overflow of Quora. Wat is het idee? Een persoon of bedrijf heeft een vraag waar hij / zij antwoord op zoekt of heeft een klus die geklaard moet. En heeft geld over voor de antwoorden of het werk. Dat geld stopt hij via Mobbr in de pot. Volgens een zelf te bepalen algoritme  worden punten toegekend aan allerlei bijdragen. Een antwoord betekent punten, reageren betekent punten, stemmen betekent punten. Dat allemaal vanuit het idee dat een community versterkend werkt en dus iedere bijdrage waarde heft.

Als de vragensteller of opdrachtgever vindt dat hij de juiste antwoorden of bijdrage heeft, sluit hij de vraag en gaat Mobbr aan het rekenen en verdeelt het geld onder de community, naar rato van bijdrage. En overigens, als deelnemers van de community ook baat hebben bij oplossen van een probleem of kwestie, kunnen ze ook zelf geld in de pot stoppen.

Welke vragen zitten er nu onder andere in waar jullie een bijdrage aan kunnen leveren:

> Welke programma’s en documentaires mogen niet ontbreken in The Innovation Station?

> Voor welke Nederlandse B2B-communities zou Mobbr van waarde kunnen zijn?

> Welke innovatieve B2B bedrijven verdienen het om gezien te worden?

> Wie waren bepalend in de eerste twee decennia van het Nederlands internet?

Er zit op dit moment al 410 euro in de pot. Daar kun je dus een deel van verdienen als je meedoet. En sowieso help je ons door mee te doen. We willen kijken of dit gaat werken.

En of geld een drijfveer is voor ons publiek.

Voor ons wel een beetje. Want wij hopen dat jullie er mee kunnen leven dat 25% richting Fast Moving Targets gaat om mooie inhoud te maken 😉 !

Bekijk  de aflevering van Top Names met Mobbr!