De Amsterdam Dance Event 2013 is voorbij. Een lange week waarin de dance-industrie bij elkaar komt om van gedachten te wisselen en samen koers te bepalen. De dance-industrie is, binnen de muziekindustrie, een vooruitstrevende industrie, zij zal altijd proberen het maximale te halen uit de mogelijkheden die het internet voor DJ’s biedt. Tijdens de #FMT-uitzending van vorige week kwamen al wat tips naar boven. Inzichten die ik samen met Ger Hofstee ook in ‘vanAnaloognaarDigitaal.nu’ deel. Wat kunnen bedrijven, organisaties en merken eigenlijk leren van de dance-industrie?

“Het personaliseren van de relatie met de fan is de heilige graal”

Creativiteit om content te genereren en te distribueren en directe betrokkenheid bij de fan zijn topprioriteiten in de digitale wereld voor elke DJ. Elke DJ zal zijn strategie dienen af te stemmen op de relatie met de fan. Deze is gebaseerd op persoonlijkheid, imago, en de mate hoeveel hij of zij van zijn of haar persoonlijke leven met fans zal willen delen. Het personaliseren van de relatie met de fan is de heilige graal. Fans eisen immers directe relaties met hun favoriete artiesten en het is de DJ (en het werk van het management) om die relatie te realiseren in welke vorm dan ook. Het niet omarmen van fans zal in de toekomst resulteren in omzetverlies en gemiste kansen.

De waarde van een DJ komt tegenwoordig op de markt tot stand, niet in de studio of op het kantoor van een muziekmaatschappij, muziekuitgever, boekingskantoor of managementbureau. Feitelijk is er maar één relatie, namelijk die tussen de DJ (zijn content) en de fan. Fans willen dicht bij een DJ staan en bepalen zelf hoeveel zij bereid zijn te betalen voor muziek, een optreden of merchandise van een DJ. Ook de manier waarop ze de muziek consumeren bepalen fans zelf.

“De fans centraal stellen biedt kansen”

De winst van een DJ is direct gerelateerd aan het bedrag, dat fans bereid zijn te betalen voor de toegevoegde waarde, die een DJ bij de muziek biedt. Uiteindelijk is de winst van een DJ een beloning, geen doel op zich. Het wordt duidelijk tijdens de Amsterdam Dance Event dat veel DJ’s moeilijkheden hebben om de fan centraal te stellen. Toch biedt het centraal stellen van de fan een ultieme kans. Verhogen van de financiële balanswaarde van de DJ.

Hoewel de DJ vandaag de dag over meer gegevens van (mogelijke) fans of volgers kan beschikken dan ooit tevoren, wordt het overgrote deel van deze gegevens niet opgeslagen en niet op waarde geschat. De DJ mist hierdoor nog vele kansen met betrekking tot het vergroten van zijn database en zijn bereik, en niet te vergeten het belang van direct contact of de directe connectie met zijn fan. Toch vergeten de meeste DJ’s daarmee wel misschien het allerbelangrijkste, namelijk financiële waarde toe te voegen.

De opkomst van social media geeft een DJ een extra mogelijkheid om zijn huidige, maar ook toekomstige fans te volgen en te bereiken. Er kan een directe relatie aangegaan worden, welke bij de traditionele offline marketing niet bestond. Dit is een nieuwe beweging binnen de digitale wereld, welke haar weerga nog niet kent en waarvan de mogelijkheden oneindig lijken.

“Gegevens gebruiken om marketingstrategie op te zetten”

Inmiddels zijn er een hoop DJ’s aan de slag met een Facebook-pagina, er wordt ook heel wat ‘getweet’, zo blijkt uit gegevens van Rankingz, een platform dat scorelijstjes van onder andere DJ’s maakt gebaseerd op alle social media-data. Maar hoe moet deze data opgevangen worden? Hoe bereik je nog meer mensen? Dit zijn de eerste vraagstukken waar veel DJ’s nu mee worstelen. Er ontstaan steeds meer nieuwe software technieken om de opgebouwde social media omgevingen en ‘communities’ daarmee ‘uit te luisteren’.

De volgende stap is data te verzamelen en te analyseren om daarna een compleet nieuwe marketingstrategie op te zetten, met als doel toekomstige inkomsten te vermenigvuldigen en waarde toe te voegen. Door de verzamelde data nog beter te registreren, te structureren en te analyseren kan deze data weer doelgericht ingezet worden. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres zijn daarbij relevant. Zijn mensen te bereiken en staan ze dit ook toe via social media?

Indien een volledig profiel aanwezig is, zal dit een standaardwaarde opleveren. Deze standaardwaarde is een gemiddelde van wat de markt ervoor over heeft om de data aan te schaffen c.q. te verzamelen. Bij deze standaardprofielen wordt overlapping tussen de verschillende kanalen geëlimineerd en wordt tevens rekening gehouden met het feit dat mensen stoppen met het volgen van de DJ.

“Content=King=Data”

Digitale technologie biedt iedere DJ de mogelijkheid om een wereldwijd publiek te bereiken. Dankzij het internet kunnen DJ’s voor het eerst in de geschiedenis zelfstandig en op een toegankelijke manier een massapubliek bereiken. De distributie- en promotiekanalen van de gevestigde muziekindustrie zijn hierdoor niet langer onmisbaar, wat noodzakelijke samenwerkingsverbanden en gedwongen artistieke concessies onnodig maakt. De bal ligt nu bij de DJ’s en haar (zakelijke) vertegenwoordigers. Het benutten van de mogelijkheden van de digitale muziekcultuur vraagt om een actieve houding, lef om te innoveren en inzicht in de behoeften van de hedendaagse muziekliefhebber.

Data-analyse op de ontstane ‘big data’ is dan een logische en volgende stap. De optelsom van scoren in zoekmachines, adverteren en aanwezig zijn en het sturen van de doelgroep alleen volstaan niet. Verbanden leggen, uitspitten en omzetten in een strategie. Daarnaast is het volgen van een goede content- en internet-strategie feitelijk waar het voor om gaat. Bij een goede content- en internet-strategie dien je het principe ‘Content = King = Data’ in de gaten te houden. Daarnaast zijn er nog een aantal andere aspecten, die je in de gaten dienen te houden.

Samenvattend komt het neer op:

■ Eigen domein en de sociale online werelden. Alle online omgevingen maken onderdeel uit van de totale internet- en contentstrategie.

■ De gehele catalogus dient goed beschikbaar te worden gemaakt in de diverse zoekmachines, dit verhoogt het verkeer naar de diverse online werelden.

■ Denk na over de identiteit van de DJ’s omarm en betrek hen in de gehele content- en internet-strategie (lees ook: investeren in fans, wat voor artiesten opgaat gaat ook voor DJ’s op).

■ Omarm sociale identiteiten, vraag fans om connectie te maken met hun Facebook, Twitter of andere bekende identiteiten, zoals een Google-account. Het laten aanmaken van de zoveelste gebruikersnaam met wachtwoord is immers niet meer van deze tijd.

■ Omarm sociale content, met andere woorden foto’s, filmpjes en dergelijke van (alle mogelijke) fans, die gemaakt zijn tijdens bijvoorbeeld een signeersessie. Geef ruimte in het eigen domein of een van de sociale werelden voor het uploaden van foto’s en filmpjes van derden.

■ Deel alle eigen relevante content via alle mogelijke sociale werelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het eigen Flickr-, Picasa-, Pinterest-, Instagram- of YouTube-kanaal.

■ Neem deel in de online conversatie met de DJ’s en fans: luister, anticipeer envoer dialoog of openbaar, volg en informeer.

■ De online werelden, alsmede de content zullen op elke wijze en naadloos benaderbaar dienen te zijn. Zorg voor de juiste weergave op elk apparaat.

■ Koppel de aanwezige database(s) van fans en klanten aan sociale analytics en webanalytics, zo kan er onder andere bepaald worden wie van de fans het meest invloedrijk is.

Binnen een democratischer muzieklandschap, zoals dat op internet nu is ontstaan, is het niet per definitie makkelijker voor DJ’s. Zij moeten zich blijven onderscheiden, misschien zelfs nog wel sterker dan voorheen. Een belangrijk verschil is wel dat de macht van de gevestigde muziekindustrie afneemt, terwijl de muziekliefhebber juist meer zeggenschap krijgt. Momenteel groeit het internet uit tot hét muziekkanaal en brengt muziekliefhebbers in contact met een omvangrijker en diverser muziekaanbod dan ooit te voren. De digitale muziekcultuur is onstuitbaar en dient onder ogen te worden gezien.

DJ’s, die de verspreiding van hun muziek aanmoedigen, vergroten de kans dat zij in de ‘overvloed’ van muziek op het internet opgemerkt worden. In de digitale muziekcultuur is de aandacht van de muziekliefhebber namelijk het meest belangrijk geworden. Letterlijk betekent dit: welke DJ heeft de beste plek binnen het internetecosysteem? Welke DJ’s heeft de beste relaties? De spelregels van het internet veranderen continue, DJ’s moeten zich dan ook continue aanpassen aan deze spelregels. De DJ’s die zich als eersten aanpassen zullen het verschil maken. Dit geldt overigens uiteindelijk voor elk bedrijf, organisatie of merk op het internet.

NB. Veel passages uit deze post zijn ook te vinden in ‘vanAnaloognaarDigitaal.nu – De digitale verandering (Ger Hofstee/Denis Doeland)’