Tijdens SXSW hadden we het er vaak over. AI is geen black box. Artificial Intelligence is niet iets dat er zo maar komt. Mensen staan aan de basis. En dus dragen mensen ook verantwoordelijkheid voor de manier waarop de algoritmen werken. En moeten we dat meer dan serieus nemen in een tijd waarin die techniek overal in verweven raakt.

Bij Google beginnen ze de eerste stappen op dit terrein te zetten. In een blog worden de principes die het bedrijf hanteert op een rij gezet:

  • Be socially beneficial. Voeg aan de maatschappij toe. Dat is al een ingewikkeld punt om te beginnen. Daar kun je zeer over van mening verschillen.
  • Avoid creating or reinforcing unfair bias. Wees je er van bewust dat de mens vol vooroordelen zit. En dat er dus een gevaar is dat die vooroordelen zijn weg naar het algoritme vinden. En wees daar waakzaam voor.
  • Be built and tested for safety. Veiligheid boven alles.
  • Be accountable to people. Al vinden sommigen dat er transparantie moet zijn over hoe een algoritme werkt, beperken ze zich bij Google tot mogelijkheden tot uitleg en bezwaar.
  • Incorporate privacy design principles. Maak privacy belangrijk.
En dan belooft Google ook nog het volgende. Ze zullen zich niet begeven op de volgende terreinen:
  • Technologies that cause overall harm.
  • Technologies whose purpose is to cause injury to people.
  • Technologies that gather information for surveillance violating international norms.
  • Technologies whose purpose contravenes principles of international law and human rights.
Het is Google, het is een van de grootmachten. Ze moeten dus goed in de gaten worden gehouden. Maar het is wel een begin. Ook hierop kun je ze aanspreken. En het is een goed voorbeeld voor andere bedrijven in de tech-sector.

AI at Google: our principles