Door de sterk schommelende koers van de Bitcoin wordt er vaak ook met argwaan naar de blockchain gekeken. Ten onrechte. De blockchain kan een hele goede manier zijn om informatie en data veilig vast te leggen. Wat wel lastig is: er bestaat niet één blockchain, maar het zijn er heel veel. Al die verschillende blockchains kunnen niet vanzelf met elkaar communiceren. Unchain.io heeft daar een oplossing voor gebouwd. “Wij zijn een blockchain integratiebedrijf. Wij hebben een oplossing ontwikkeld om bestaande applicaties, dat kunnen ook devices zijn, met blockchain netwerken te integreren”, aldus CEO en co-founder Arjeh van Oijen.

Hij en zijn drie mede founders zagen een aantal jaar terug dat steeds meer bedrijven blockchain serieus begonnen te nemen. “Nu steeds meer partijen aankondigen  dat ze hun netwerk in productie gaan nemen ontstaat de uitdaging dat participanten zich op dat netwerk moeten gaan aansluiten en zullen data uit het bestaande netwerk met het blockchain netwerk moeten kunnen uitwisselen. Dat betekent iets ergens naartoe sturen en het er oo weer vanaf kunnen halen. Je wilt niet dat dat gebeurt door het overtikken van data. Je wilt de koppeling naadloos kunnen opzetten. Dat willen wij faciliteren.” Unchain.io werkt sinds 2017 aan de concrete invulling van de plannen. Aanvankelijk wist het bedrijf de ontwikkeling zelf te financieren.Inmiddels is er een investeerder aan boord.

“Onderlinge uitwisseling van informatie tussen verschillende blockchains”

Hoewel de ontwikkelingen van de markt nog in de beginfase zijn, toch wordt al duidelijk dat zaken als aansluiten en onboarden en de integratie steeds meer een essentieel onderdeel begint te worden. Er zijn enorm veel sectoren waar het uitwisselen van informatie een belangrijke rol speelt. Denk aan de logistiek en transport sector, de gezondsheidszorg, banken en overslagbedrijven. Die informatie wordt nu nog vaak uitgewisseld op papier of via de mail. De blockchain vormt een logisch en goed alternatief. “Blockchain technologie is over het algemeen open source technologie. Daarbinnen is de security standaard geregeld, dus dat hoef je niet meer af te stemmen tussen partijen. Data worden opgeslagen, gedeeld en verspreid over meerdere fysieke locaties. Als er één plek uitvalt blijft het netwerk gewoon draaien, dus het is zeer robuust. Het is mogelijk dit ook met traditionele technologie te organiseren, maar dan moet je nog heel veel gaan regelen. Met de blockchain krijg je heel veel out of the box beschikbaar.  De blockchain maakt het betrouwbaarder, efficiënter, schaalbaarder.”

Unchain.io praat met grote partijen. Denk bijvoorbeeld aan de haven van Rotterdam. “Dat zijn voor ons hele belangrijke partijen om mee te praten. Wij kunnen er voor zorgen met onze gateway dat het aansluiten van partijen op de blockchain een stuk eenvoudiger wordt, sneller kan verlopen en secure is. Je kunt het makkelijk opschalen. Zo nemen wij de drempels voor participanten om toe te treden tot zo’n blockchain netwerk weg. Daarin helpen wij het succes van het blockchain netwerk groter te maken.” De grootste toegevoegde waarde heeft Unchain.io bij de onderlinge uitwisseling van informatie tussen verschillende blockchains. “In onze visie zal een organisatie niet op één blockchain netwerk zitten, maar op vele netwerken. Die blockchainnetwerken zullen vaak gebaseerd zijn op verschillende technologieën. Wij proberen het zo eenvoudig mogelijk te maken met onze oplossing. ”

“De onderlinge uitwisseling van gegevens  is op dit moment nog een nichemarkt ”

Unchain.io heeft een tiental mensen in dienst. Het bedrijf groeit hard. Tot grote verbazing blijft de concurrentie tot op heden beperkt. “In Europa zijn er drie of vier andere relatief kleine startups net als wij die dit soort oplossingen leveren. De investeringen die worden gedaan vinden over het algemeen nog plaats in de blockchain netwerken zelf. De onderlinge uitwisseling van gegevens  is op dit moment nog echt een nichemarkt.” Terwijl de markt in potentie enorm groot wordt. Wanneer je je realiseert dat er straks tienduizenden blockchains zullen zijn die allemaal op hun beurt honderdduizenden bedrijven faciliteren, dan wordt de omvang al snel duidelijk. Al sluit Van Oijen enige specialisatie op termijn niet uit. “Je zult gaan zien dat blockchain netwerken zich gaan specialiseren voor bepaalde toepassingen. Er zullen uiteindelijk wel bepaalde consolidaties in plaatsvinden. Dat is wat je vaak ziet: er gebeurt eerst heel veel en op een gegeven moment komt men er achter dat ze toch beter kunnen samenwerken dan concurreren. Maar ook wanneer dat gebeurt zal het aantal blockchain netwerken toch vrij significant zijn.”

Onlangs won Unchain.io tijdens een hackathon de prijs in de categorie ‘Global digital identity’. Hun oplossing had betrekking op medicijnen in Afrika. Door de grote hoeveelheid partijen die zich met de verdeling bemoeien is het vaak lastig te achterhalen waar de medicijnen zijn. Zo’n 10% komt sowieso nooit aan “Wat wij tijdens de hackathon hebben gedaan is Nigeria op een vierkante meter gesimuleerd en laten zien hoe blockchain te gebruiken is  door medicijnen op de blockchain te plaatsen.” Door een chip in de doosjes te stoppen of bar- of qr codes toe te voegen kun je ze bij elk distributiepunt dat ze passeren scannen. Wanneer je dat vastlegt op de  blockchain is altijd duidelijk waar ze zich bevinden in de keten. “Hier zie je dus een typisch toepassingsgebied waarvan je zegt: oh is dat ook mogelijk met blockchain.”

(Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar dankzij sponsoring van  Merchandise.