Wanneer je een medische klacht hebt, moet je op dit moment naar de huisarts. Die kan je vertellen of er werkelijk wat aan de hand is en je eventueel doorsturen naar een specialist. Quin wil dit model verfijnen: het eerste contact kan ook heel goed online verlopen. “Quin is een digitaal gezondheidsplatform dat consumenten empowered in hun vraag naar gezondheid in de volle breedte”, aldus founder en CEO Bart Malenstein.

“Wat wij bieden is een breed holistisch platform waar wij zorg bieden. Als je een klacht hebt ga je niet direct naar je huisarts, maar eerst naar onze app. Die is gratis voor iedereen beschikbaar. Je gaat je symptomen checken en daar komt een bepaalde conclusie uit over de ernst van de klacht. Moet je naar een arts en hoe snel? Door die stap kunnen we naar schatting tussen de 10 en 15 procent van de patiënten thuishouden. Je kunt vervolgens ook een afspraak plannen voor een video call. Dus wat wij toevoegen is extra voorbereiding voor de huisarts, een check of je daar naartoe moet, het urgentieniveau en het gemak en de bereikbaarheid van videoconsultatie.”

“Een data gedreven zorgpad ”

Malenstein was ook een van de mensen achter de Bergman Clinics: particuliere klinieken voor specialistische zorg. Daar zag hij dat de toestroom naar de specialist niet altijd even soepel verloopt. “Poliklinieken in de specialistische zorg zijn erg vervuild: er komen daar patiënten, terwijl het eigenlijk niet altijd nodig is. Er is veel meer in de eerste lijn af te handelen.”

Oftewel, wanneer het platform goed wordt ingezet en daar de juiste vragen worden gesteld is het stellen van een juiste diagnose beter te doen. Wat ervoor kan zorgen dat een bezoek aan de specialist niet nodig is. Voor dit predictiemodel wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van specialisten. Dit alles moet leiden tot een datagedreven zorgpad met zelfregie voor de patiënt.

Een belangrijke schakel zijn de zogenaamde zorgdossiers. Die worden op dit moment nog niet voldoende centraal vastgelegd. Daar wil Quin verandering in brengen. “Binnen Quin noemen wij het MyHealth en dat willen we gaan vastleggen. Niet alleen historische data maar ook continumetingen die je met wearables zou kunnen doen. Wij willen allerlei databronnen koppelen aan het MyHealth profiel. Gelukkig is er inmiddels wel wat wetgeving die ervoor zorgt dat informatie die beschikbaar is bij de huisartsen ook open toegankelijk is voor de patiënt. Wij halen die informatie op en integreren dat binnen het MyHealth profiel.”

Het platform van Quin is gebouwd met een artificial intelligence component. Daarmee is het veelomvattender dan portals waar veel huisartsen sinds corona gebruik van maken. “Het is een combinatie van software, beslisbomen en AI. Dat is een forse investering en heel wat anders dan een portal. Dit gaat heel veel verder dan dat.”

“Een kip/ei probleem ”

Quin werkt in eerste instantie samen met een aantal huisartsenpraktijken die door het bedrijf zijn overgenomen. “We waren in eerste instantie niet van plan om dit zo te doen. We hadden een bepaalde visie over het holistische platform en toen zijn we gaan bouwen. Vorig jaar stond het klaar en wilden we naar de praktijk. Daar zagen we ontzettend veel interesse en positiviteit, maar niemand hapte echt toe. We moesten terugkomen als het echt helemaal zou staan en draaien. Maar dat wilden wij juist samen bereiken. Het was een beetje een kip/ei probleem. Toen hebben we besloten: we kunnen het beter van binnenuit doen. Dan zien we ook of het echt zo gaat als wij denken. Die lessen nemen we nu ook mee bij de ontwikkeling van het platform. We komen zo ook in gesprek met verzekeraars, dus het is heel waardevol.”

In Nederland wordt over het algemeen kritisch gekeken naar commerciële partijen binnen de zorg. Onzin, meent Malenstein. “Ik denk dat het systeem heel goed door ondernemers sustainable gemaakt kan worden. Dat doe ik al een tijd en blijf ik ook gewoon doen.”

Hoe beter de eerste lijn zorg haar regiefunctie kan uitoefenen, hoe minder mensen er onnodig bij een dure specialist belanden. “De huisartsenzorg in Nederland omvat 3,5 miljard en de ziekenhuizen 30 miljard. Van alle interacties die plaatsvinden wordt 95% door de huisartsen afgevangen. Maar 5% gaat naar de tweede lijn. Dan zie je hoeveel geld er omgaat in die tweede lijn, waarvan wij denken dat er heel wat te verbeteren is door een veel beter voorportaal te creëren. ”

Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Over een jaar hoopt Malenstein een goed functionerend platform te hebben staan wat klaar is voor een licentie/franchise model. “Waarmee we veel tevreden huisartsen, specialisten en patiënten bedienen.”

(Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar.

Vind je het waardevol wat we doen? Steun ons door FMT Member te worden!