Bas Lemmens is  CEO bij Nemo Healthcare, één van de finalisten van de Accenture Innovation Awards. Nemo Healthcare is een startup van de Technische Universiteit Eindhoven. Het bedrijf heeft technologie ontwikkeld om zwangerschap beter te bewaken. Over innovatie in de medische sector.

Bas Lemmens over innovatie:

“Innovatie is iets wat een verandering te weeg kan brengen waardoor een proces of een product efficienter en daarmee goedkoper kan worden. Zodat je ten dienste van de mensheid dingen mogelijk kunt maken die voorheen niet konden.”

“Ik ben ervan overtuigd dat als je naar de financiering van de zorg kijkt, het systeem niet houdbaar is.  Er is maar één manier om die kosten naar beneden te krijgen en dat is door innovaties door te voeren. Zodat je effectiever gebruik kunt maken van de menskracht en middelen die je hebt.”

“We hebben becijferd dat we door goede monitoring 20.000 kinderen met een handicap kunnen voorkomen als we het aantal patientjes met zuurstofgebrek kunnen halveren. Dat is een kostenbeparing van zo’n 10 miljard dollar per jaar.”

“Het allerbelangrijkste aan innovatie is passie. Mensen die ermee bezig zijn moeten durven dromen dat iets wat klein begint heel groot kan worden.”

 “Ik denk dat het belangrijk is dat er voldoende financiering komt voor met name medische innovatie, die kost vaak veel tijd om tot wasdom te komen. Daar liggen grote uitdagingen voor de markt.”

[Fast Moving Targets was bij de Accenture Innovation Awards. Bekijk hier alle gesprekken]