Het is belangrijk om uitgedaagd te worden in het leven. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar ook ouderen of mensen met dementie. Maar wanneer je nauwelijks meer kunt lopen, niet meer kunt reizen, steeds slechter hoort en ziet of zelfs de grip op je leven kwijtraakt, zijn uitdagingen beperkt. De Tovertafel wil daar verandering in brengen. “We maken serious games voor mensen met verschillende cognitieve uitdagingen”, aldus bedenker en CEO Hester Anderiesen-Le Riche.

De Tovertafel projecteert beelden op een tafel of de grond. Daarmee wordt een speelveld gecreëerd waar mensen samen kunnen spelen. De spellen en doelstellingen wisselen. “Het device dat wij hebben ontwikkeld hangt boven de tafel of de vloer. We maken gebruik van een projector en verschillende sensoren die kleine bewegingen en handen kunnen herkennen. We willen een groot speelveld, zodat mensen met groepen tot 8 personen samen kunnen spelen. Dat moet in het licht kunnen, dus het zijn hele hoge kwaliteit projectoren om een goed een scherp en kleurrijk beeld te krijgen.”

“Ontwikkelen met de doelgroep”

De ontwikkeling van de Tovertafel vindt altijd plaats in nauwe samenwerking met de gebruikers. Dat is best ingewikkeld. De doelgroep, bijvoorbeeld demente bejaarden, kun je niet vragen of ze zich in willen beelden dat een doosje een telefoon is. Dus moet je testen met een basisversie van het uiteindelijke product. “We werken altijd met mensen aan wie je niet uit kunt leggen dat het spel drijft op software. Mensen met dementie ervaren dagelijks dat ze iets niet meer kunnen. Ze verliezen de grip op het leven en dat leidt tot schaamte en verwarring. Dus als er iets gebeurt wat ze niet verwachten, dan heb je een totaal tegenovergesteld effect. Dan merk je dat ze zich terugtrekken en niet meer meedoen. Dan ben je iemand kwijt.”

Het is dus heel belangrijk dat een bepaalde reactie een effect heeft wat wordt verwacht. Denk aan een klap geven tegen een strandbal. Die moet je dan niet in je gezicht krijgen. “De sensoren zijn heel basic, maar hoe we die uitlezen daar zit heel veel  ontwikkeling in. Aan de tweede versie is een sensor toegevoegd die handen kan herkennen. Ook als ze stil liggen. We hebben bijvoorbeeld een spel met vlinders. Als je handen op tafel liggen, dan verwacht en hoop je dat er misschien wel een vlinder op je hand komt zitten. Dat kon eerst niet, maar nu wel. Dus door de nieuwe sensor kunnen we nieuwe ervaringen toevoegen.”Ook moet het mogelijk worden om door middel van de handherkenning voor- of achteruitgang bij mensen te meten. Of heel persoonlijke reacties te zien. “Dus die nieuwe sensor biedt heel veel kansen.”

“Impact boven winst of omzet”

De Tovertafel kost 4500 euro en na zes maanden betaal je 80 euro per maand waarmee je toegang krijgt tot alle spellen die toepasselijk zijn voor de doelgroep. Inmiddels zijn er bijna vijfduizend Tovertafels verkocht. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Was de doelgroep aanvankelijk alleen demente bejaarden, inmiddels wordt de tool ook ingezet bij volwassenen en kinderen met een cognitieve uitdaging zoals een verstandelijke beperking of een aandoening als autisme. Anderiesen-Le Riche ziet het als een uitdaging om zoveel mogelijk mensen met de Tovertafel kennis te laten maken, maar ook zakelijk goed te draaien.

“We zetten impact boven winst of omzet. Alleen is onze impact natuurlijk wel gerelateerd aan omzet. Als meer mensen Tovertafel gebruiken, bereiken we meer. Dat geeft ons sturing in de keuzes die wij maken. Wij kunnen ervoor kiezen om het product behoorlijk prijzig te maken om te zorgen dat we ons team kunnen bekostigen, maar we proberen het om te draaien. We zijn in behoorlijk wat landen op de markt. Dat maakt het mogelijk om de prijs behoorlijk te drukken en vooral op aantallen te gaan zitten.”

Aantallen die bereikt worden door voortdurend in het buitenland uit te breiden. Zonder daarbij idealen te vergeten. “Ik denk dat zorg steeds meer draait om kwaliteit van leven. Het moet vooral gaan om hoe iemand zich voelt, hoe iemand in z’n vel zit en de dag doorkomt. Daar komt steeds meer aandacht voor, maar er zijn nog niet heel veel tools en producten die bijdragen aan geluksmomenten, aan een fonkeling in de ogen, aan een hele fijne dag. Dat komen wij brengen.”

Volgend jaar staat uitbreiding in Canada en Amerika op het programma. “Gisteren hebben we de vooraankondiging verstuurd dat we eraan komen met het nieuwe product, de nieuwe huisstijl en de nieuwe naam. We gaan in het eerste kwartaal van het volgend jaar starten. Ik ben benieuwd, omdat we daar heel veel aandacht hebben gekregen. Nu gaan we zien wat het op gaat leveren.”

(Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar.

Vind je het waardevol wat we doen? Steun ons door FMT Member te worden!