Lucien Burm houdt van sociale media. Het liefst zou hij er als een infuus aan hangen. Hij heeft echter ook andere dingen te doen. We kennen hem bijvoorbeeld van startup Feed Forward waarvoor hij blogs aan elkaar verbond die voor lezers in een bepaald netwerk relevant zijn. Toen bij verschillende uitgevers het idee ontstond om vanuit dat concept een digitale nieuwslezer te ontwikkelen, liet Burm Feed Forward achter zich en schakelde  een jaar geleden over op iets beters: Nine Connections. Burm over de rol van Nine Connections in de wereld van sociale netwerken, nieuwsspreiding en nieuwsfiltering in Top Names met Erwin Blom en Roeland Stekelenburg.

Sociale netwerken zijn slechte nieuwsverspreiders

Nine Connections speelt in op het feit dat sociale netwerken nieuws niet efficiënt kunnen verspreiden. Burm legt dit als volgt uit: “Voor het verspreiden van nieuws via sociale netwerken zijn mensen nodig die het nieuws actief delen, zoals door een Facebook like, een retweet of een +1. Omdat niet iedereen altijd online is, worden deze acties vaak pas meerdere uren tot een halve dag na verschijning van het nieuws uitgevoerd. Of soms delen mensen het helemaal niet omdat ze denken dat dat niet social wenselijk is.” Zo wordt nieuws regelmatig voor kortere of langere tijd geblokkeerd. Een groot nadeel van sociale netwerken, aldus Burm.

Waarom Nine Connections een goede nieuwsverspreider is

Nine Connections lost deze sociale vertraging van nieuws op. Hoe? Met een applicatie die Burm omschrijft als ‘een viraal nieuwsnetwerk’. Dat werkt als volgt. Een gebruiker kan spelenderwijs digitale paletten (‘grids’) vullen met maximaal negen personen waarin hij geïnteresseerd is. De applicatie kijkt vanaf dat moment continu naar die negen connecties en haalt via online kanalen als Twitter het nieuws binnen dat verzameld wordt via personen die de negen connecties volgen. Het nieuws kan daarmee aan je connectie voorbij gaan, maar wél bij jou als gebruiker binnenstromen. Daarmee slaat Nine Connections de behoefte aan actieve menselijke handelingen om nieuws te verspreiden, zoals liken en retweeten, over. Burm: “Onze grid is een toegangspoort tot hun wereld van content, een contactdoos waardoor vanalles naar binnen stroomt.”

Een persoonlijk filter

Hoe Nine Connections zich onderscheidt van nieuwsfilteraars als Google Circles en Facebook lists? Nine Connections fungeert naast nieuwsfilter ook als een persoonlijk filter dat de nieuwsstroom aanpast aan hoe de gebruiker zich ten opzichte van dat nieuws gedraagt. Naarmate hij de applicatie langer zal gebruiken ontvangt hij steeds gerichter sneller nieuws. En niet alleen van zijn negen ‘vaste’ connecties, maar ook de connecties achter de negen connecties.

Nine Connections in de toekomst

Qua doelgroep richt Burm zich met Nine Connections nu vooral op kranten, journalisten, bloggers en uitgevers. In de toekomst wil ze zich ook gaan richten op internationale redacties. Inhoudelijk zou Burm zijn startup graag willen verbreden door, naast het faciliteren van op maat gemaakte nieuwsstromen, netwerkjes te kunnen gaan herkennen waar nieuws begint te ontstaan. Zo zal Nine Connections haar gebruikers niet alleen kunnen voorzien van het ‘mainstream nieuws’, maar ook van de juweeltjes onder het nieuws.

(Een verslag van Anke Hans)