Accelerator Rockstart is met wat nieuws begonnen. Onder leiding van Maarten den Braber wordt gezocht naar startups en mensen met ideeën die een rol kunnen spelen op het terrein van digital health. En dan niet alleen in Nederland, maar internationaal. Daartoe worden tot 19 juli zoveel mogelijk potentiële kandidaten gezocht.  De aanmeldingen worden daarna in een paar rondes teruggebracht tot tien kandidaten. “Als wij succesvol zijn dan hebben we straks 10 bedrijven geholpen iets te doen in de eerste 6 maanden van hun bestaan waar ze normaal gesproken 2 jaar voor nodig zouden hebben. Dat is onze opdracht. Die bedrijven, waar ze ook vandaan komen, helpen met alles wat ze nodig hebben om succesvol te zijn in de gezondheidszorg en dat in een hele gecomprimeerde tijd.”

Den Braber heeft zelf een lange geschiedenis op het terrein van digitale gezondheidszorg. Zo organiseerde hij onder meer de conferentie Quantified Self Europe. Zijn ervaring leert hem dat de gezondheidszorg een ingewikkeld terrein is om veranderingen te bewerkstelligen. Maar dat is geen reden om het niet te proberen. “Ik ben er gewoon een beetje klaar mee dat er alleen maar over gepraat wordt. Ik ben daar zelf onderdeel van, ik praat vaak op podia. Maar de essentie is: ik heb daar niks mee veranderd. Er zijn misschien wel mensen die mogelijk naar me geluisterd hebben maar daar ben ik zelf geen structureel onderdeel van verandering geweest. Nu heb ik de kans om aan te kaartten wat er moet veranderen wat, maar dat ook gaan doen. En niet te veel zeuren over dat het moeilijk is. Daar verander je niks mee. Ook al is het waar,  je moet op een gegeven moment aan de slag.”

“Het is een taaie sector”

De gezondheidszorg biedt veel kansen voor verbetering of verandering. Dat geldt op drie terreinen te beginnen bij preventie. Technische oplossingen kunnen ervoor zorgen dat mensen minder snel in de gezondheidszorg belanden. Mocht je daar toch een beroep op moeten doen dan is zorg op afstand een volgende uitdaging. “Het stuk waarbij je een oplossing kunt bedenken voor bijvoorbeeld een hartritme monitor die op je telefoon aangesloten is waarbij je niet iedere keer bij een afwijkend ritme moet melden bij de eerste hulp. Dan ben je een halve dag verder en het kost jou of in ieder geval je verzekeraar veel geld. Met tools waarmee je zelf ter plekke dingen kunt doen bespaar je tijd en kosten en uiteindelijk biedt je meer gemak. Dat zijn connected patients.” En een derde terrein waar winst te halen valt zijn oude mensen of chronische patiënten. Wanneer die thuis zorg op maat kunnen krijgen met behulp van techniek draagt dat bij aan veel extra comfort. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het allerminst. “Zorg maar eens dat je ouderen structureel, blijvend aan die technologie krijgt.” Om nog maar te zwijgen van de vergoedingen die je moet zien los te krijgen van verzekeraars.

“Veel mensen hebben niet het uithoudingsvermogen om door te gaan, daardoor zie je dat veel partijen weer afhaken. Het is een taaie sector: bureaucratisch, met veel regelgeving. En dan speelt er ook nog zoiets als privacy.” Toch is Den Braber ervan overtuigd dat dit het moment is om spijkers met koppen te slaan. “Er is absoluut momentum.”  Met de toenemende vergrijzing en de stijgende kosten van de gezondheidszorg kan technologie een oplossing bieden. “Ik zou er te makkelijk over denken als ik nu zeg dat het met z’n vingers knippen is  en we hebben een paar 100 aanmeldingen. Onze uitdaging is dezelfde die je ook ziet bij andere Rockstart afdelingen: hoe serieus zijn de founders van een startups die we op het oog hebben. Technologisch zijn er genoeg mensen, er is geen gebrek aan goeie ideeën in de healthcare. Van chirurg tot verpleger tot patient die hebben allemaal een idee hoe het beter kan. Waar het vaak op spaak loopt is hoeveel interesse hebben mensen om een bedrijf te bouwen en dat is onze grootste uitdaging.” Positief is dat inmiddels meerdere ondernemers én investeerders, eerder niet actief op het gebied van gezondheid, nu wel voorzichtig interesse lijken te hebben

“ Nadenken over de toepasbaarheid”

De ambities van Rockstart Digital Health om niet te focussen op Nederlandse initiatieven, maar voor voor plannen te gaan met een internationale ambitie, maken het er niet gemakkelijker op. Alleen Europa ken al zo’n 27 verschillende zorgsystemen, om over de hoeveelheden verzekeraars maar te zwijgen. Volgens Den Braber is het de kunst een goede ‘marketfit’ te vinden. “Soms is het zo dat je weet dat er in bepaalde landen  een opening is en ergens anders niet. Het digitale consult is bijvoorbeeld in sommige landen al perfect ingebed en wordt keurig vergoed, terwijl dat in het land waar de startup vandaan komt nog niet speelt. Soms moet je ook een beetje doordrukken, lang blijven volhouden zonder dat het vanaf dag één al vergoed wordt. Dat zie je in Nederland ook. Er is een hele strijd aan vooraf gegaan voordat het digitale consult hier een status kreeg. Mensen die die strijd aangaan heb je nodig en moet je misschien wel een handje helpen.”

Rockstart Digital Health gaat opereren vanaf de Novio Tech Campus in Nijmegen, vlak naast het Radboud ziekenhuis. Daarmee is in ieder geval al één strategische partner binnen handbereik. De provincie steunt het initiatief met een investering van 750.000 euro. “Wat ik eigenlijk probeer te laten zien is dat we in Nederland op digital health gebied heel goed zijn. Inmiddels heeft de UK een programma gelanceerd en Zweden manifesteert zich. Als we niet echt op de bal blijven dan lopen wij straks achter ondanks het feit dat er hier wel genoeg gebeurt, maar omdat we dat niet goed genoeg communiceren.” Ten opzichte van de Verenigde Staten hebben wij ook een streepje voor. “Wij zijn hier misschien niet de beste met technologie. Je vindt daar waarschijnlijk overal betere engineers, maar bij ons is er altijd ook iemand die al heeft nagedacht heeft over de manier waarop die techniek gebruikt gaat worden. De toepasbaarheid. Anders blijft het maar een los stukje technologie, dat is wat er nu vandaag vaak aan schort.”

Geïnteresseerden hebben nog tot 19 juli om zich aan te melden

(Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar dankzij sponsoring van Merchandise.nl.