Een bionische arm waarmee het leven van een 9-jarig meisje er opeens heel anders uit komt te zien. Of de ontwikkeling in Chili en Australië waar inmiddels met regelmaat wordt betaald voor de afname van stroom in plaats van dat de gebruiker moet betalen. Het zijn een paar voorbeelden van technologische ontwikkelingen die de wereld op zijn kop kunnen zetten. Voorbeelden waar ondernemer Maarten den Braber, co-founder en COO van SingularityU Nederland erg blij van wordt. 

“Het doel dat wij proberen te bewerkstelligen is dat mensen op een geïnformeerde manier gebruik kunnen maken van technologie om uiteindelijk de echte problemen op te lossen. Dat zijn lange termijn doelen die lijken op de VN doelen: hoe lossen we het voedselprobleem op, het waterprobleem,  een veilige leefomgeving, iedereen onderdak. Die problemen proberen we te operationaliseren en daar dragen bedrijven, mensen en organisaties aan bij. En die hebben allemaal te maken met de impact van technologie. Dat is onze lens zou je kunnen zeggen. Niet dé lens, maar een lens die wij als uitgangspunt hebben genomen. Door die lens kijken we naar het domein en de subdomeinen en andere technologieën zoals artificiële intelligentie, biotechnologie. En op welke manier komen die bij elkaar. Dat heeft zijn weerslag op bestaande bedrijven en hoe ze hun richting kiezen. En het heeft weerslag op nieuwe bedrijven die wellicht iets kunnen oplossen waar we nu nog mee worstelen.”

“De breedte opzoeken om het specialisme te kunnen helpen ”

SingularityU Nederland is de eerste ‘exponential regional partner’ van een wereldwijde beweging waarvan de wortels in Amerika liggen. Je zou het kunnen zien als een franchise. “Wij dragen jaarlijks een bedrag af aan het moederbedrijf. Gelukkig mogen we de overtuiging en kleurstelling los zien en zelf invullen, al zijn er veel assets die het voor ons een stuk makkelijker maken zoals een logo ed. Dat is onderdeel van de deal. En we onderschrijven natuurlijk het basisidee: het idee dat technologie een positieve lens kan zijn om verandering in de wereld te brengen. Maar als je dan kijkt op detailniveau: waar leg je de accenten? Dan zie je de verschillen.” Het bijna oneindige optimisme en positivisme uit Amerika sluit in Europa en Nederland toch iets minder aan. “Het is iets waar veel Nederlanders niet van gecharmeerd of gevoelig voor zijn. Dat is voor ons te rechtlijnig. Nuance is de Europese mindset.”

Ook de aanpak verschilt van die in de Verenigde Staten. “In Amerika wordt best veel technologie ontwikkeld, maar men is daar soms nog niet toe aan het implementeren op een niveau dat het echt gebruikt wordt. Dus dan heb je technisch iets heel tofs, maar ligt het ongebruikt op een plank. Daar zijn wij in Nederland verder mee. Wij houden meer rekening met barrières van bedrijven, een lokale tone of voice of het aanpassen van de schaalgrootte op wat er hier werkt.” SingularityU Nederland kiest voor een brede benadering van problemen. “Onze kern zit hem in het feit dat we breed zijn. Als iemand hulp vraagt met betrekking tot de toekomst van de zorg en ik kom aan met drie experts uit de zorg, dan mis je de impact. Die zien waarschijnlijk onvoldoende dat dingen als robotica of biotechnologie ook kunnen bijdragen aan een oplossing. Wij zeggen: je moet de breedte opzoeken om het specialisme te kunnen helpen. Wij zijn een springplank naar die kennis toe. Dat is een uitdaging die we van harte aan gaan. We zijn met 7 topexperts begonnen en die cirkel breiden we steeds verder uit.”

“Laten we goed nadenken voordat we als een gek gaan rennen”

SingularityU Nederland mag dan kiezen voor de nuance, een buitenstaander kan de organisatie als een verzameling technologie-optimisten kwalificeren. Zo zwart wit ligt het niet, aldus den Braber. “Ik ben erg trots op ons laatste event voor 700 beslissers in september, waar we ook twijfel veel meer een podium hebben gegeven. Zo hadden we een expert op het gebied van artificial intelligence die duidelijk aangaf dat we niet achterover kunnen leunen. Het is een actief veld  waar we alleen maar succesvol kunnen zijn als we onze eigen waarden, wensen en beperkingen daarin brengen: wat willen we? Een ontwikkeling waar veel over te doen is is DNA editing: het knippen in DNA. Dat heeft veel consequenties. Je kunt er slechte dingen uitknippen maar ook bij plaatsen als je dat zou willen. Dus de kennis daarover verspreiden betekent dat je daar verantwoordelijk mee omgaat. Laten we goed nadenken voordat we als een gek gaan rennen. Terwijl ze in andere delen van de wereld misschien wel al rennen en zich afvragen, moeten wij dan wachten? Die discussie moet je aangaan.”

In praktijk lijkt de SingularityU zich vooral te richten op de zogenaamde beslissers en C level vertegenwoordigers van bedrijven. Bijeenkomsten van SingularityU Nederland zijn allesbehalve goedkoop. De winst die door de BV wordt gemaakt wordt volgens Den Braber weer teruggestopt in een stichting die met dat geld projecten financiert op bijvoorbeeld scholen. “Qua kennisoverdracht vergelijk ik het altijd een beetje met de Tesla strategie: ze zijn begonnen met een hele dure auto die alleen voor de happy few beschikbaar was. Maar als je de lange termijn visie kende, dan wist je dat Musk probeerde daar geld te verdienen wat hij weer kon investeren in de Model S en Model X. Nog steeds dure auto’s, maar wel goedkoper. Om daarna de Model 3 te maken, een 25.000 dollar car. Dat is ook een beetje  de strategie die wij willen hanteren.”

 (Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar dankzij sponsoring van  Merchandise.