Als bedrijf kun je iemand in dienst nemen of tijdelijk inhuren. Of je zet Mobbr in. Je gaat op zoek naar communities waar de expertise aanwezig is die je nodig hebt. Je stelt een vraag aan de community en looft geld uit voor bruikbare antwoorden. De antwoorden kunnen onderling worden beoordeeld. En al die vormen van participatie leveren punten op. “Op het moment dat je als vragensteller vindt dat de vraag is beantwoord, dan druk je op de Mobbr knop. Stel dat ik er 100 euro voor over had, dan verdeelt de knop het geld over al die bijdragen naar rato van hun participatie.” Ernesto Spruyt legt uit: Mobbr is een betalingssysteem voor crowdsourcing. 

“Helpdesk outsourcen”

Mobbr draait ongeveer een half jaar. Aanvankelijk met dummy geld. Maar sinds kort zijn er ook pilots waarbij echt geld komt kijken. FMT zet Mobbr onder meer in om er achter te komen wie er bepalend waren voor de eerste twee decennia internet in Nederland. Doe mee, denk mee. Hier. Maar er zijn nog veel meer toepassingen te bedenken. Ook toepassingen waarbij veel mensen bijdragen leveren. “Je kunt hele helpdesks outsourcen naar de crowd. Waarom zou je mensen in dienst nemen om een helpdesk te runnen?” Aan het woord is wederom Ernesto Spruyt. Samen met geestelijk vader Patrick Savalle de drijvende kracht achter Mobbr.

“Any time, any place ”

Idealisten zou je ze kunnen noemen. Met een visie groter dan Mobbr. Het moet de wereld veranderen. Van een wereld waarin je naar je werk gaat, naar een wereld waarin je naar een community gaat en bijdraagt. “Het is duurzamer, eerlijker, flexibeler. Dat is de grote visie achter het verhaal. Het gaat dus niet alleen maar over geld, er past een wereldbeeld bij.” Een wereld waarin meer mensen altijd en overal aan het werk kunnen. “De software is gratis. Dus bedrijven hebben zo een flexibele workforce tot hun beschikking en eigenlijk altijd toegang tot de best mogelijke expertise. Communities hebben een manier om nieuwe geldstromen te genereren. En voor de professional is het super want die kan gewoon online geld verdienen met datgene wat hij interessant vindt op een tijd en een plek waar het hem uitkomt: de any time any place economy.”

“Bekijk het op wereldschaal”

De vraag is: is geld een motivator voor communities? Uit onderzoek blijkt dat aanzien vaak zwaarder weegt. Volgens Savalle en Spruyt geldt dat voor 1% van de betrokkenen. “Dat zijn de idealisten, de vrijetijdsridders, die willen pronken met kennis of het gewoon leuk vinden.” De volgende 10% draagt misschien niet spontaan bij, maar is met hulp van geld prima te motiveren en te sturen. Zeker wanneer je het bekijkt op wereldschaal. In Nederland is een paar euro wellicht geen reden om kennis te delen of mee te helpen aan een opdracht. Maar in een land als India kan dat juist goed werken. Overigens varieert het bedrag dat wordt uitbetaald per opdrachtgever. En kunnen mensen die een vraag belangrijk vinden zelf ook geld in de pot stoppen.

“Computer open en aan de slag”

In een half jaar is er al veel gebeurd, maar er moet nog veel meer worden gedaan. Zo is de communicatie via bijvoorbeeld Twitter voor verbetering vatbaar. Maar de eerste positieve reacties zijn al binnen. Vooral van communities. Ook vanuit helpdesks, maar daar vergt het verandering van de organisatie. Spruyt en Savalle werken stug door. “Ons ideaal is dat je op de Mobbr-site kunt zien wat er open staat en wat  je ermee kunt verdienen. En we zullen publiceren welke bedrijven goed betalen. Dus op een gegeven moment kun je als crowdworker overal  je computer open slaan en aan de slag gaan.”

Doe mee met de FMT Workforce.

(Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar dankzij sponsoring van Merchandise.nl.