Een beveiligde messenger voor medici. Zo kun je Siilo in het kort omschrijven. “Er is de laatste tijd heel veel te doen over appende artsen. Het is interessant om te zien dat artsen die technologie goed kunnen gebruiken om efficiënter met elkaar te communiceren. Het is alleen nog niet veilig genoeg. De autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd: jongens we willen het niet. Patiënt gegevens over Whatsapp, dat verdwijnt in de cloud en komt op ipad’s van kinderen van die artsen. Daar hebben wij een oplossing voor  gemaakt”, aldus Onno Bakker en Joost Bruggeman.

Bruggeman heeft zelf een medische achtergrond. Bakker was in het verleden één van de de drijvende krachten achter eBuddy, het Nederlandse bedrijf dat instant messaging mogelijk maakte. eBuddy had op het hoogtepunt 400 miljoen gebruikers wereldwijd, die zo’n 1000 berichten per seconde verstuurden, maar moest het afleggen tegen Whatsapp. De ervaring met messaging gecombineerd met de ervaring in de medische wereld vormen een goed uitgangspunt voor een geslaagde berichtendienst in een niche. In januari dit jaar is met de bouw van Siilo begonnen. De dienst telt inmiddels al 3000 gebruikers. “Het gaat hard.”

“Het faciliteren van een heel makkelijk en laagdrempelig gesprek”

Siilo richt zich op medisch personeel in de brede zin. Dat wil zeggen van specialisten tot verpleegkundigen en zelfs vrijwilligers in zorginstellingen. De app staat in de appstore, maar je wordt alleen toegelaten wanneer je geverifieerd bent. Hierdoor weet iedereen dat alle gebruikers in de medische wereld actief zijn. “We faciliteren een heel makkelijk en laagdrempelig gesprek. Zo kun je met mensen in contact komen die je anders met de telefoon niet zo makkelijk te pakken kon krijgen.” Alle berichten worden versleuteld verstuurd. En de app biedt mogelijkheden om foto’s te anonimiseren. “Als je een patiënt bespreekt met een arts die geen behandelrelatie heeft, zou je de patiënt eigenlijk anoniem moeten maken. Daar hebben we een soort van blur tool voor. We hebben ook een tool voor artsen om op de foto het aandachtsgebiedje aan te stippen met ene pijltje, zodat je heel duidelijk kunt zeggen: kijk eens naar deze röntgenfoto, wat vind jij van dit onderdeel op de foto?”

Siilo lijkt te voorzien in een duidelijke behoefte. De zorg is aan het veranderen. Specialisten in ziekenhuizen worden steeds meer zogenaamde superspecialisten, gespecialiseerd in 1 of 2 aandoeningen. “Zo iemand heeft geen maatjes meer in zijn eigen zorginstelling met wie die kan sparren. Die wil dat toch laagdrempelig doen, maar op zo’n manier dat je niet allebei of in een groep aan de telefoon hoeft te zitten.” Op dit moment wordt de uitgewisselde kennis niet bewaard. De nadruk ligt op het hier en nu. Wat ook goed past bij de medische wereld waar mensen gedurende hun hele carrière bezig blijven met leren en onderwijzen. “Voor de toekomst denken we wel voorzichtig aan een  in- of export tool, zodat je de 10 berichten die over een bepaald onderwerp gingen of de foto die je kreeg heel makkelijk kunt injecteren in een patiëntendossier.” En gebruikers hebben nu al de mogelijkheid om bijvoorbeeld foto’s te pinnen waardoor ze bewaard blijven. “Dan kun je een casus later weer makkelijk delen: dit zijn 4 foto’s met behandeling type A. Kijk hoe de patiënt binnenkwam, zo was het herstel en zo heeft hij uiteindelijk het ziekenhuis verlaten. Dat is niet voor elke arts even nuttig, maar er zijn artsen die dat super belangrijk vinden om dat soort voorbeelden van zichzelf te kunnen bijhouden.”

“Artsen zijn blij om te betalen”

Siilo richt zich op dit moment alleen de medische wereld, maar uitbreiding naar andere doelgroepen ligt voor de hand. Financiën en juridische zaken lijken zich ook goed te lenen voor een niche app. Voorlopig zullen die nog even moeten wachten.  “We hebben in de onboarding heel duidelijk rekening gehouden met healthcare: in het zoeken en vinden  en verbinden van mensen, in het maken van groepen en zorgen  dat je de juiste keywords erbij kunt zetten. Over elk detail hebben we heel lang gepraat, soms ook discussies gehad, zelfs met slaande deuren. Dat gaat dan over één klik extra of niet. Dus super specifiek: echt op de pixel. En daarom hebben we nu gekozen om healthcare de kraken, want als we health, legal én finance doen, dan doen we die alle drie niet goed en dan worden we overal niet de nummer 1”

Siilo is het eerste jaar nog gratis, daarna zullen gebruikers moeten gaan betalen voor de dienst. Iets waar medici niet negatief tegenover staan, zo blijkt uit de eerste tests.  “Artsen zijn over het algemeen een beetje achterdochtig, omdat ze al vaak benaderd worden door de farmaceutische industrie. Dus iedereen is heel blij als je zegt: je moet gewoon betalen, wij zijn transparant, we doen niks geks met je data: dit is het.” Nieuwe verdienmodellen in de toekomst hangen samen met het rubriceren en toegankelijk maken van kennis voor andere partijen. En het toevoegen van bots of artificial inteligence. Maar dat is de toekomst. “Wat ik al zei: Whatsapp zoals we dat nu kennen is in 5 jaar gebouwd en heeft heel veel features. Wij zijn in januari begonnen met programmeren , dus er missen natuurlijk nog wel features. Dingen waarvan je zegt: kan beter en waar artsen om vragen. Dus dat is op dit moment echt de focus. Maar we staan wel open voor wat voor nieuwe technologieën we op dat platform kunnen passen, maar eerst dit even heel goed doen.” 

(Een verslag van @daalder)

[De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar dankzij sponsoring van Merchandise]