Een rooster, cijfers, studievoortgang en nieuws, het zijn belangrijke zaken voor vrijwel elke student. Maar in de praktijk lijken onderwijsinstellingen het lastig te vinden studenten goed op een eigentijdse, digitale manier op de hoogte te houden van alles wat ze moeten weten.  Die frustratie leidde er toe dat Ronald Kouvelt en William Viveen besloten tot de creatie van StuComm: een app waarmee studenten overal en altijd over de juiste informatie kunnen beschikken en indien nodig daar ook actie op kunnen ondernemen.

Twee jaar lang werd er gebouwd en gesleuteld om zo de noodzakelijke systemen aan elkaar te kunnen koppelen. Een jaar geleden werd StuComm gelanceerd. Inmiddels maken acht onderwijsinstellingen er gebruik van, wat op dit moment zo’n 80.000 downloads betekent. “We groeien naar 120.000 gebruikers toe. Het start bij de early adopters en daarna volgt de rest. We zitten meestal binnen een maand op 60% van de totale onderwijsinstelling en dat groeit dan gestaag door, dat gaat echt als een trein”, aldus CEO Ronald Kouvelt. StuComm wordt verkocht aan de onderwijsinstellingen. “Wij dachten eerst misschien moet de student wel betalen voor zo’n app. Maar de feedback die wij kregen was: daar wil ik nog niet de prijs voor een biertje voor betalen.” Waarmee niet gezegd is dat studenten StuComm niet waarderen. De snelle groei van het gebruik laat het tegendeel zien.

“Er voor zorgen dat studenten geïnformeerd, geïnspireerd en betrokken blijven ”

StuComm verkoopt de app white label aan de onderwijsinstellingen. Die kunnen het vervolgens zelf ‘branden’. “Dat hebben we voor Nederland  heel specifiek gedaan omdat studenten het belangrijk vinden dat de informatie die in de app staat ook daadwerkelijk bij de onderwijsinstelling vandaan komt. Aan de andere kant vinden de onderwijsinstellingen het ook belangrijk om zich te kunnen profileren. Bovendien was het voor ons daardoor makkelijker om sales te doen, want dat is over het algemeen niet makkelijk in onderwijsland.” Grootste probleem voor de mannen achter StuComm: de verscheidenheid van IT omgevingen van de onderwijsinstellingen. “We komen klanten tegen die 5000 studenten hebben en 5 verschillende roosterpakketten gebruiken. Wij koppelen met al die verschillende systemen, want een student zegt alles leuk en aardig maar ik wil gewoon mijn hele rooster in één keer zien. Dat is dus een uitdaging die je tegen komt. Niet één IT infrastructuur bij onderwijsinstellingen is hetzelfde.”

Toch is het haalbaar en schaalbaar. “In West Europa zijn geen 50 verschillende roosterpakketten, maar 10, dus het is redelijk overzichtelijk. En er zijn 5 grote spelers op cijfer administratie gebied. Je moet dan wel de goeie koppeling leggen, daar is 2 jaar lang keihard gewerkt  en daarom hebben we nu de kern en kunnen we gaan uitrollen.” Wat StuComm bijzonder maakt is dat de app verder gaat dan puur en alleen informatie over de studie. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan koppelingen met de openbaar vervoer informatie 9292 en Google Maps, zodat studenten weten hoe laat ze de bus moeten nemen om op tijd op college te zijn. “Er dus gewoon voor zorgen dat die studenten geïnformeerd, geïnspireerd en betrokken blijven bij die onderwijsinstelling. Dat is onze visie. Dat gaat niet alleen door informatie te sturen, maar ook met gamification, zorgen dat je betrokken blijft. Feedback vragen en die feedback weer terug koppelen.”

“Over een jaar actief zijn in 2 landen buiten Nederland ”

De toekomst ziet er voor StuComm rooskleurig uit. de sales pipeline laat een verwachte groei zien van 8 onderwijsinstellingen nu naar zeker 20 aan het eind van het jaar. Waarbij het de ambitie is om ook in het buitenland voet aan de grond te krijgen. “Over een jaar hoop ik dat we in ieder geval in 2 landen buiten Nederland actief zijn. Ik denk Frankrijk en Duitsland, maar het ligt er een beetje aan waar het laag hangende fruit zit.” StuComm heeft de eerste paar jaar van haar bestaan volledig uit eigen middelen gefinancierd. Voor de internationale ambities is waarschijnlijk wel extern geld nodig. “We hebben een aantal aanbiedingen liggen, we zitten best wel in een luxe positie. Dus we zijn aan het kijken welke partij het beste past.”

Wijsheid die is opgedaan door deelname aan Startup Bootcamp. “Er is een verschil tussen een bedrijf bouwen in Nederland en een internationaal bedrijf willen bouwen, dus als jij de ambitie hebt om als Nederlandse ondernemer een internationaal bedrijf te willen bouwen dan moet je naar mijn idee gaan zitten bij de mensen die dat al een keer gedaan hebben en die jou daarbij kunnen helpen.” Startup Bootcamp is daarbij van grote waarde gebleken. “Het is snelheid maken. Kijk ,het is iets anders dan een incubator: daar knutsel je wat aan je product, zoekt wat hulp, pivot hier, pivot daar. Maar bij een accelerator kost het je 8% je hebt 4 of 5 maanden de tijd en daarin moet je gas geven! Zoveel mogelijk met mensen praten, zoveel mogelijk eruit halen, je netwerk uitbouwen en zorgen dat je business verder komt.”

(Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar dankzij sponsoring van  Merchandise.