Drie jaar geleden schreef Ronald van den Hoff het boek Society 3.0, waarin het failliet van de huidige samenleving werd beschreven en oplossingen voor een nieuw systeem werden aangedragen Nu is het tijd voor een internationale versie. En omdat er in de afgelopen jaren flink wat veranderd is, werd het een compleet nieuw boek, onder dezelfde titel. “De huidige crisis is een transitie periode tussen de industriële eeuw en een nieuwe tijd”, aldus Van den Hoff. Een tijd waarin mensen centraler komen te staan. De deeleconomie die steeds vastere voet aan de bodem lijkt te krijgen en netwerk organisaties spelen daarbij een belangrijke rol.

“In de toekomst zal iedereen verbonden zijn en dat biedt nieuwe kansen en gevaren.De sociaal economische consequenties zijn enorm en veel mensen hebben dat nog niet door. Het wordt onderschat: er zullen veel banen verdwijnen. We moeten alles opnieuw uitvinden: onszelf, de samenleving, de economie, het onderwijs, de gezondheidszorg.  Daar ligt een grote uitdaging met veel onzekerheid. Mijn advies? Kijk naar buiten en wees niet bang.” Zijn eigen Seats2Meet is een mooi voorbeeld van een netwerkorganisatie 3.0. “We doen zelf geen sales en marketing, dat doet ons publiek. De hele internationale organisatie bestaat maar uit 4 mensen en daarmee gaan we nu langzamerhand wereldwijd. We zijn open en authentiek en dat  biedt gigantische kansen met dank aan een het netwerk.”

“ De geboorte van een nieuwe eeuw”

Ook Neal Gorenflo is overtuigd van de kracht van netwerken en delen. Hij deelt zijn overtuiging via Shareable.net. Daar is ook het concept shareable cities verder uitgewerkt. Met name omdat een stad een schaal is die mensen kunnen bevatten. “We proberen het delen op stadsniveau concreet te maken: in plaats van dat je een auto bezit deel je er één  met de buren. Hierdoor maak je vrienden en connecties. Dat voelt goed, is leuker en veel minder bureaucratisch dan als je een auto huurt. Dat herdefinieert hoe wij als mensen naast elkaar staan. In de consumptiemaatschappij bestond veel concurrentie, meer delen is veel menselijker.” Al ziet nog niet iedereen dit in. Sommige mensen zijn van oordeel dat delen gelijk staat aan arm zijn. “Het is een grote transformatie”, aldus Gorenflo.

Een transformatie met gevolgen voor de hele maatschappij. Zo is er bijvoorbeeld berekend dat één deelauto er voor zorgt dat er 13 minder auto’s worden gekocht. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de autofabrikanten, maar ook voor overheden. Zij zullen minder inkomsten ontvangen aan belastingen en dergelijke. Dus er zullen banen verdwijnen en het bestuur zal kleiner worden. Dat zal ongetwijfeld niet zonder slag of stoot gaan. Van den Hoff: “De impact zal enorm zijn.  En op het moment dat dat besef doordringt zal er verzet komen. Dus het wordt of onze ondergang of de geboorte van een nieuwe eeuw.”

“Geen garantie dat Google over vier jaar nog bestaat ”

Niet alleen de economie zal drastisch veranderen, we zijn ook toe aan een nieuwe vorm van bestuur. “Het huidige ontwerp voor bestuur is 300 jaar oud, het is ouderwets en past niet meer bij de huidige schaal. Maar dankzij techniek kunnen we iets nieuws bouwen waar mensen wel echt kunnen beslissen.”  Waar we dan aan moeten denken? “Superpolls via internet, big data. Er zijn veel nieuwe gereedschappen om democratie te beter te laten werken dan nu het geval is.” Maar dan blijft de vraag of mensen wel voldoende geïnteresseerd zijn om de wereld om hen heen vorm te geven. “Mijn ervaring is dat mensen niet precies weten wat ze willen, maar ze weten wel dat ze ontevreden zijn en grote bedrijven of overheden niet meer vertrouwen  Mensen zoeken oplossingen, ze weten niet precies wat, maar ze weten dat het oude niet meer werkt.”

De komende jaren zal de nieuwe orde vorm krijgen. “Het establishement heeft het moeilijk, grote bedrijven verdwijnen. Ik geef geen garantie dat bijvoorbeeld Google er over vier jaar nog is. We hebben het vaker gezien: grote bedrijven met geld, kennis, marktaandeel, toegang tot geweldig personeel,  maar inmiddels bestaan ze niet meer. Dat zullen we blijven zien. Er zullen ook protesten ontstaan, niet alles zal altijd fijn zijn. Maar de deeleconomie zal groeien of we dat leuk vinden of niet. De geest is uit de fles en die stop je niet terug”, aldus Van den Hoff.

Lees hier meer over Society 3.0

(Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar dankzij sponsoring van Merchandise.nl.