Wie op dit moment geld wil investeren in vastgoed moet óf beschikken over grote bedragen óf het geld in een relatief anoniem fonds stoppen waarbij niet precies duidelijk is waar je geld wordt belegd. Bloqhouse wil daar verandering in brengen. De startup ontwikkelt software op basis van de blockchain. Binnenkort zal er een pilot gaan draaien in samenwerking met vastgoedbeheerder Annexum. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om tegen kleine bedragen zogenaamde tokens te kopen die een aandeel in specifiek vastgoed vertegenwoordigt.

“Je kunt vanaf een laag bedrag instappen. Je kunt eruit stappen wanneer je wilt, waarmee je dus veel flexibeler bent dan in huidige investeringen. Dat zijn de twee grote punten die dit interessant zullen maken voor participanten. En investeren in vastgoed is natuurlijk een goede investering. De vastgoedfondsen waar je op dit moment op de beurs in kunt stappen, gaan niet over één pand maar over soms wel duizenden panden, alles wordt bij elkaar gegooid. Hier kun je veel specifieker zien waar je in investeert. Het idee dat je er naartoe kunt lopen en het kan aanraken is leuk”, aldus Tim Rutgers, cofounder van Bloqhouse.

“De pure belofte van de blockchain krijgt een donker randje”

Het idee voor Bloqhouse werd geboren toen Rutgers zelf wat geld had gespaard en dat wilde investeren in vastgoed. Hoe hij dat voor ogen had, bleek nog niet te bestaan. Het inspireerde hem de overstap te maken van de KLM naar de fintech wereld. De blockchain leek de ideale basis voor een nieuw en goed gedistribueerd beleggingssysteem in bijvoorbeeld vastgoed. “De blockchain is in de kern een distributed database systeem waarop eigenlijk een soort digitaal grootboek staat. Een grootboek zoals we dat allemaal kennen met allerlei vastgelegde transacties, alleen dan digitaal. Op de verschillende databases staat het volledige overzicht van alle transacties. Elke nieuwe transactie wordt als een block aan de chain toegevoegd. Dat is interessant omdat je daardoor geen derde partij nodig hebt om te checken wat de waarheid is. Dat staat namelijk op al die verschillende databases vastgelegd. Dus de bank of een beleggingsfonds is niet meer nodig wanneer we de databases vertrouwen.”

Wanneer banken of beleggingsfondsen overbodig worden, vervallen daarmee ook de kosten die aan die partijen verbonden zijn. Ondanks dit en andere positieve punten wordt er niet altijd even positief over de blockhain gepraat en gedacht. Volgens Rutgers heeft dat te maken met de schommelende bitcoin en andere crypto currencies. “Ik maak me daar ook wel zorgen over. Wanneer mensen geld gaan verliezen geeft dat de pure belofte van de blockchain een donker randje.” Rutgers gelooft stellig in de blockchain. “Ik ben het eens met de waarschuwingen rond de ‘initial coin offerings’. Wat daar gebeurt is dat er een mooie website wordt gebouwd en een whitepaper wordt geschreven, zonder verder bewijs. Wij blijven daar ver van weg. Maar wij zeggen wel dat de onderliggende blockchain techniek wel degelijk van waarde is, omdat je daarmee mensen die nu geen toegang hebben tot het economische verkeer wel toegang kunt geven. Er zijn nu ongeveer 2 miljard mensen in de wereld die geen bankrekening kunnen openen en op deze manier kunnen ze wel meedoen in het economische systeem.”

“Er wordt zo veel geluld over de blockchain, ga het maar doen”

Bloqhouse rich zich op dit moment op vastgoed, maar Rutgers ziet de toekomst van zijn bedrijf veel breder dan dat. “We willen volgend jaar in Nederland gaan uitbreiden en een aantal andere partijen als klant binnenhalen. Uiteindelijk is het onze visie dat via deze software niet alleen vastgoed maar ook allerlei andere investeringsmogelijkheden voor een groter publiek beschikbaar kunnen komen. Denk aan goud, graan of kunst. Over 5 jaar willen we dus niet alleen bezig zijn met vastgoed, maar veel breder dan dat. Wij willen de  waardeverdeling in de wereld eerlijker maken. Ik zou zelf erg enthousiast worden als ik een klein stukje in een schilderij zou kunnen investeren.”

Maar de eerste focus ligt dus op vastgoed. Daarvoor zijn al de nodige hobbels overwonnen. “Er is op dit moment nog geen wetgeving over het peer to peer verhandelen, want dat was tot op heden niet mogelijk. Dus we zijn vanaf het begin in gesprek met de regulerende instanties. Daarnaast is het opzetten van een juridische structuur die deze vorm van handelen mogelijk maakt ook iets waar we naar hebben moeten kijken.” Inmiddels lijkt Bloqhouse zo ver te zijn dat de pilot van start kan gaan. En hoe ingewikkeld het concept van de blockchain ook is, met Bloqhouse zou het simpel moeten worden. “Je stort een tientje en daar krijg je een token voor terug en die kun je met iedereen op de blockchain gaan verhandelen. Er wordt zo veel geluld over de blockchain, ga het maar doen. Dat is ook zeker ons doel en de komende maanden gaat zich dit uitkristalliseren.”

(Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar dankzij sponsoring van  Merchandise.