Person: Marietje Schaake

Marietje Schaake (D66): “Als we het internet open willen houden, moeten we in actie komen.” (Fix The Internet (2/13)

Waag Society en Fast Moving Targets presenteren: Fix The Internet, een serie over de vraag wat er stuk is aan internet, hoe dat komt, maar ook: hoe dat internet te repareren valt. Marietje Schaake is Europarlementariër voor D66 en een pleitbezorger voor een vrij en open internet: “Als we het internet open willen houden, moeten we in actie komen.”

Waag Society en Fast Moving Targets presenteren: Fix The Internet!

Waag Society en Fast Moving Targets presenteren: Fix The Internet, een interviewserie over de vraag wat er stuk is aan internet, hoe dat komt, maar ook: hoe dat internet te repareren valt. Internet is begonnen als een idealistisch en wellicht een tikkeltje naief informatie- en communicatieplatform, maar naast die krachten zijn er zwaktes bijgekomen. Einde aan de privacy, controle door de commercie, monitoring door overheden.

Marietje Schaake (D66): “Het is de hoogste tijd voor hervormingen”

Europarlementariër Marietje Schaake (D66) is van oordeel dat de digitalisering van de samenleving enorm veel kansen biedt voor de democratie. Maar de veranderingen die op komst zijn, dankzij openheid van data en grotere betrokkenheid van burgers, maken niet iedereen blij. Gevestigde belangen komen in het gedrang. Dat leidt soms tot confrontaties. Maar Schaake is er gerust op: “Ik denk dat de markt zorgt voor een geleidelijke afbreuk van het systeem.”