Jaarlijks wordt in de EU zo’n 15 miljard euro uitgegeven aan de gevolgen van doorliggen. Doorliggen ontstaat wanneer mensen te lang stil in één houding in bed liggen. Door beperkte doorbloeding ontstaan zeer pijnlijke wonden. “Bij doorliggen zijn 3 dingen belangrijk: bewegen, goed eten en je huid in goede conditie houden. Wij zoomen in op bewegen. Als je beweegt dan krijg je geen doorlig plekken. Maar in verpleegtehuizen zijn mensen vaak immobiel, ze zijn misschien wel deels verlamd of moeten rusten. Daar moet je dus heel erg goed op letten”, aldus Ide Swager, CEO en co-founder van Momo Medical. Het bedrijf ontwikkelde sensoren om zo doorliggen tegen te gaan.

“Wij hebben een bedsensor gemaakt. Die ligt onder het matras en houdt bij hoe een patiënt ligt. De sensor geeft een seintje aan de verpleegkundige wanneer ingrijpen nodig is.” Ingrijpen is nodig wanneer iemand te weinig beweegt. Dat is allang bekend. Maar omdat niet precies duidelijk is hoeveel iedereen uit zichzelf beweegt komt het vaak voor dat mensen onnodig of juist te weinig worden gedraaid. “Ons apparaat heeft op dat vlak duidelijke voordelen. Door wonden te voorkomen heb je veel minder tijd nodig voor wondzorg en onze sensoren nemen ook de bewegingen van de patiënt zelf mee. Dus als iemand zelf voldoende beweegt hoef je niet onnodig via je protocol te gaan draaien. Dat is een belangrijk punt voor zorginstellingen.”

“Slecht 1% uitgegeven aan preventie ”

Verpleegkundigen die dankzij de sensor minder tijd kwijt zijn aan onnodig draaien en aan tijdrovende en intensieve wondzorg. Het lijkt een vinding die zichzelf verkoopt. Maar niets is minder waar. “Wat lastig is: op dit moment wordt slechts 1% van de zorgkosten uitgegeven aan preventie, terwijl sommige businesscases van bedrijven die al verder zijn laten zien dat de besparing 10 x is. Voor elke geïnvesteerde euro krijg je er 10 voor terug of bespaar je er 10. Daar moeten wij nog aan werken.”

Een ander lastig punt: sensoren zijn nieuw en de zorg is niet altijd heel vooruitstrevend. “Je zou denken: doe iedereen een soort wearable om en meet van alles, volg patiënten, maar er komen in de zorg veel barrières bij kijken. Niet de minste is dataveiligheid. Denk aan datalekken, maar ook aan mensen die het niet fijn vinden en het afrukken. Er zijn veel praktische dingen die het lastig maken.”

Lastig, maar niet onmogelijk. Tijd zal Momo Medical helpen. “Over 20 jaar is het aantal 80 plussers verdubbeld en is het aantal zorgverleners waarschijnlijk hetzelfde. Ze staan nu al onder druk. Dus dat is een uitdaging. We kijken daarom breder naar sensoren in de zorg, maar de kernvraag is hoe kunnen we verpleegkundigen en andere zorgverleners ondersteunen om zorg beter, makkelijker en sneller te maken.” De sensoren van Momo Medical maken het op termijn misschien zelfs mogelijk dat mensen thuis blijven en daar de zorg krijgen die noodzakelijk is. “Daar is de thuiszorg nu nog niet geschikt voor.”

“Meer bewegen verlaagt de kans op doorliggen aanzienlijk”

Momo Medical werd eind augustus vorig jaar gelanceerd na een periode van intensief testen met diverse bestaande bedden en zorginstellingen.  De sensoren zijn op dit moment bij vijf verschillende instellingen, met meerdere vestigingen, geïmplementeerd. “Je merkt op die manier heel snel welke vragen er bestaan bij het zorgpersoneel en daar moet je dan aan werken. We hebben heel veel matrassen en bedden kunnen lenen en zijn met heel veel testpersonen gaan kijken: werk het? Daar hebben we consequent rapportjes van gemaakt. Dat moet ook als je een serieus gecertificeerd medical device maakt, wat wij nu zijn. Ten tweede hebben we samenwerking gezocht met top onderzoekers in het vak. Zij kijken naar de klinische uitkomst: levert het ook echt wat op? Vorig jaar hebben we onze eerste studie afgerond. Wat we daar gedaan hebben is een soort baseline meting doen, dus puur meten en daarna het volledige systeem inschakelen en de training geven. Dan zie je dat in die ziekenhuisstudie mensen 25% meer bewogen werden.”

Door meer bewegen daalt de kans op doorliggen aanzienlijk. Dat is voor patiënten, maar ook voor iedere instelling aantrekkelijk. “Er komen er steeds meer bij. Je merkt nu dat het begint te leven. Die eerste klanten was heel moeilijk. Zorg heeft ook een bepaalde conservatieve houding ten opzichte van nieuwe dingen. Dus we staan echt nog aan het begin van ons commerciële traject.”

Inmiddels is de eerste investeerder aan boord. “Vervolgfinanciering wordt vaak gekoppeld aan het halen van die milestones. Dat geeft druk, die niet altijd nodig is. Wij denken dat de inhoud goed is. Als we eerlijk en open  communiceren en  niks onder het tapijt vegen dan komt het wel goed. Over een jaar willen we 500 systemen helemaal geïmplementeerd hebben. We bieden ons apparaat aan in een abonnementsvorm van drie jaar, wat jaarlijks opzegbaar is. Dus als instellingen niet tevreden zijn dan kunnen ze er weer vanaf. Dat hebben we gedaan om een bepaalde incentive te geven aan een bedrijf om te zorgen dat het gewoon goed gebruikt wordt en je niet iets maakt wat in de kast beland. Over een jaar is het doel dat de eerste klanten gaan verlengen en niet opzeggen. Spannend dus.

(Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar dankzij sponsoring van  Merchandise.