Rob van de Star is naar de Top Names studio gekomen om een verhaal te vertellen. Niet zozeer om te praten over zijn eigen initiatief om buurtgenoten met elkaar te verbinden t, maar om bewustzijn te creëren voor dat wat ons te wachten staat. “Over 20 jaar bestaat het woord werkloosheid niet meer. Tegelijkertijd bestaat het woord totale werkgelegenheid ook niet meer.” Onder invloed van de automatisering en de transparantie zal de economie dankzij internet drastisch veranderen. Werk zal gedaan worden op die plekken op aarde waar het het goedkoopst is. Als het al niet gedaan zal worden door machines. Hierdoor zal volledige werkgelegenheid definitief tot het verleden gaan behoren. De komst van een basisinkomen is wat Van de Star betreft een zekerheid.

Ook op dit moment lijkt volledige werkloosheid al tot het verleden te behoren. Er zijn alleen al 640.000 werklozen en maar 140.000 officiële banen. Dat betekent dat sommige mensen langs de kant blijven staan. Die groep zal groeien en dat zal leiden tot frustraties en onvrede. Tenzij er tijdig wordt ingegrepen. “ Vergis je niet: 20 tot 40 jaar geleden werkten we nog zo’n 48 tot 56 uur per week, nu vinden we 32 uur per week heel gewoon.” Nog minder moet ook kunnen, mits daar een inkomen tegenover staat. Dat moet mogelijk zijn meent Van de Star. Ook nu al heeft iedereen in Nederland een vorm van inkomen. “Blijkbaar kunnen wij ons totale land zodanig financieren dat iedereen meer dan een goede boterham te eten heeft.” Is dat nu nog via een uitkering, in de toekomst zal dat een basisinkomen betreffen. Dat vergt een omslag in denken. En hoe sneller die omslag plaats vindt, hoe minder pijn het gaat doen meent Van de Star.

“Het doel: op iedere hoek van de straat iemand met een Croqqer pet”

Zelf loopt Van de Star al vooruit op de veranderingen die komen gaan. Zijn initiatief Croqqer is een deelplatform voor klusjes. “Bij Peerby leen je een ladder, bij Croqqer krijg je iemand die erop staat en je dakgoot schoonmaakt.” Met als bijzonder element dat het online platform niet centraal staat. “We zijn een jaar geleden gestart en naast dat we een platform hebben zijn we ook in het echte leven actief. We hadden de eerste community managers en ambassaderus al actief in ons land nog voor de eerste regel software was geschreven. Ons doel is dat als we drie  jaar verder kijken dat dat zo’n 2000 mensen zijn , zodat je op elke hoek van de straat bij wijze van spreken iemand met een Croqqer pet of t-shirt ziet. Het platform is ondersteunend.”

Hoewel het lang niet bij alle klussen op Croqqer om geld draait, zou Croqqer op termijn mensen in  een inkomen kunnen laten voorzien. Zo heeft de topcroqqer binnen een half jaar al 23 klussen volbracht. Wat in de praktijk een mooie aanvulling op een (basis)inkomen betekent. Op dit moment is het aantal volbrachte klussen per dag 9. Misschien nog niet veel, maar wel veel meer dan in de begintijd een jaar geleden. Toen was dat aantal 9 per maand.  “We zijn nu een jaar bezig, er zijn een aantal dingen die ons opvielen in positieve zin. Het aantal uitgevoerde klussen betaald en ruil/vrijwillig de verhouding is 50/50 en wat we ook zien is dat elke de helft van de geplaatste klussen daadwerkelijk wordt opgepakt en uitgevoerd en tot een goed einde wordt gebracht. Dat is een veel hoger percentage dan ik had verwacht.”

“ Het is een netwerk van echte mensen in het veld”

Croqqer is tot op heden grotendeels uit eigen zak gefinancierd. Met daarnaast een bijdrage van 25.000 euro van Stichting Doen. “We hebben dat geld gekregen op grond van drie redenen. Eén, omdat het een netwerk is van echte mensen in het veld. Twee, we verplichten onszelf om 60% van het verdiende bedrag aan buurtactiviteiten uit te geven. En drie: we gaan het land om de sociale cohesie op de hoek van de straat te meten. Dat doen we door begin volgend jaar burgers te vragen: hoe prettig vind jij het bij jou in de buurt. Daar hangen we een rapportcijfer aan en dat gaan we per buurt, per stad, per regio, per provincie, per land in kaart brengen” Ondertussen zoekt Croqqer naar verdere financiering. Daartoe loopt op dit moment een crowdfunding campagne op OnePlanetCrowd, waarmee 62.500 euro wordt gevraagd.

Naast Croqqer lijken er steeds meer initiatieven te onstaan op buurt- en wijkniveau. Het eerder genoemde Peerby, Thuis Afgehaald en meer. Zou het niet logisch zijn om al die platvormen te bundelen in buurtgerichte platformen. Van de Star juicht dat toe. “Sterker nog, er zijn al platvormen die zich op de buurt richten en die vaak diensten als Croqqer of Peerby aggregeren en bij elkaar brengen. Wij hebben de API’s en de widgets al klaar staan, sterker nog: die vind je al terug op de sites van vrienden van Croqqer, zoals de lokale buurthuis website.  Daar vind je de knoppen: pak een klus en plaats een klus. Dus wij faciliteren het totaal.”

(Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar dankzij sponsoring van Merchandise.nl.