Iets meer dan zes jaar geleden kwam de eerste WakaWaka  op de markt. Het begon als een kwalitatief hoogwaardige lamp op zonnecellen die in de westerse wereld voor meer geld werd verkocht dan nodig, zodat mensen in arme landen van gratis lampen konden worden voorzien. Inmiddels is de lamp doorontwikkeld en kun je er ook apparaten mee opladen. “Het is eigenlijk de kleinste particuliere elektriciteitscentrale ter wereld. (..) We gaan nu richting de miljoen stuks die we in de wereld verspreid hebben. Honderdduizenden daarvan zijn gegaan naar vluchtelingen of mensen in rampsituaties, mensen in echte nood”, aldus co-founder Maurits Groen.

WakaWaka is een serieus bedrijf. “We willen laten zien dat je zelfs in deze fossiele economie met een duurzaam bedrijf en een duurzaam product bestaansrecht hebt.” Om door te kunnen ontwikkelen en nieuwe producten op de markt te kunnen brengen, het zijn er inmiddels tien, is het maken van winst noodzakelijk. “Als er winst is, dan wordt dat teruggepompt in het bedrijf om door te kunnen ontwikkelen en zo meer impact te kunnen krijgen.” Dat is nodig want wereldwijd zijn op dit moment 1,2 miljard mensen verstoken van elektriciteit en eenzelfde aantal heeft regelmatig te kampen met onverwachte uitval van elektriciteit.

“Als je creatief bent kun je geld besparen ”

Politicoloog Groen is blij met het succes van WakaWaka, maar zit ondertussen niet stil. Zo is hij ook betrokken bij Kipster. “Ik weet waar problemen zitten. Ik heb geleerd verbanden te leggen en probeer mensen samen te brengen die kunnen werken aan oplossingen. Energie is natuurlijk een wereldprobleem maar omdat het nodig is voor economische ontwikkeling, sociale samenleving en de manier waarop we dat nu doen levert een klimaat ontwrichting op. Enter de WakaWaka, maar de ecologische footprint van eten is bijna nog groter dan die van energie. Het Amazone gebied wordt gekapt voor de soja, Zuid-Oost Azië gaat in rook op omdat er palmolie gekweekt moet worden. Allemaal om onze voedingsbehoefte te dekken.” Dat moet anders kunnen, dacht Groen.

“Vijf jaar geleden ben ik iemand tegengekomen die al generaties in de kippen zit en een heel goed concept had bedacht.  Ik ben met hem in gesprek gegaan om dat te vervolmaken. ” De kippen worden gevoed met afval afkomstig van supermarkten en bakkerijen. De stallen zijn voorzien van zonnepanelen en in plaats van de lucht te vervuilen wordt die juist gezuiverd. Ook de haantjes is een ander lot beschoren. Normaal worden die direct vernietigd, maar Kipster kweekt ze op en verkoopt het vlees. Net als het vlees van kippen die zijn uitgelegd. “In Kipster zitten ongeveer 10 innovaties in de stal verzameld, waardoor het echt de meest moderne kippenstal ter wereld is. Een ei uit de Kipster is 5 cent goedkoper dan een biologisch ei. Dat komt doordat we from scratch begonnen zijn. Als je creatief bent kun je geld besparen.” De Lidl gaat de producten verkopen. “Ik heb ervoor gezorgd dat Lidl zo gek is om dat contract te tekenen, omdat ik een relatie met dat bedrijf heb. Dus ik heb kunnen uitleggen waarom dit een zinvol verhaal is, ook voor hen: dat ze er normaal aan kunnen verdienen, dat ze er wat imago betreft enorm op vooruit gaan en dat ze zo echt flink meehelpen met het verduurzamen van de pluimveesector.”

“WakaWaka wil in 2018 verder gaan schalen”

Naast zijn werk voor WakaWaka en zijn bemoeienis met Kipster is Groen ook actief betrokken bij Energetika en ThermIQ. “Ik focus op duurzaamheid. En dan op de belangrijkste thema’s energie, voeding en en passant biodiversiteit. Ik probeer al die thema’s aan elkaar te knopen. Bij Kipster komt alles samen: energie, biodiversiteit, transport, klimaat, dierenwelzijn, educatie, verband tussen consument en producent. Net als  de WakaWaka. Die is wel goed voor 10 dingen in een land: onderwijs, sociale veiligheid, gezondheid, economische ontwikkeling, klimaat, duurzaamheid, sociale cohesie, noem het allemaal maar op. Ik probeer producten te zoeken die daadwerkelijk laten zien dat het echt anders kan en die door het product zelf al een educatieve werking hebben en mensen het gevoel geven: we hebben een enorm probleem. Het is heel urgent, maar het is mogelijk en simpel om aan oplossingen te kunnen werken.”

WakaWaka zal in 2018 op zoek gaan naar additioneel groei kapitaal.  “We willen een flink bedrag gaan ophalen. Dan willen we  verder gaan schalen. We hebben de technologie goed in de vingers en een goede organisatie weten op te bouwen en nu is het een kwestie van verder schalen.” Dat sluit niet uit dat WakaWaka in de toekomst nog steeds crowdfunding campagnes zal blijven doen. “We moeten een fysiek product, soms in kleine maar soms ook in hele grote aantallen, naar inmiddels 109 landen brengen, waarvan 40 landen regelmatig zendingen krijgen. Dat vergt veel: het ene land heeft totaal andere invoerregels dan het andere land, formulieren, heffingen, routes. Het is best ingewikkeld. De toegang tot kapitaal is heel moeilijk geweest. We hebben tot nu toe een geweldig merk weten te bouwen dankzij crowdfunding. Een crowdfundingcampagne levert geld en aandacht op. Je krijgt daarmee een geweldige en betrokken fanbase, maar ook in de toekomst zullen wij hoogstwaarschijnlijk blijven crowdfunden. Onze crowd krijgt daarmee als eerste toegang tot nieuwe producten, zij hebben met recht een streepje voor.” Want één miljoen Waka’s op de wereld lijkt veel, volgens Groen is het nog lang niet genoeg. “We hebben 2,5 miljard mensen die er behoefte aan hebben, dus we hebben nog wel even te gaan.”

(Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar dankzij sponsoring van  Merchandise.