Tien jaar lang werkte Flavour met succes in opdracht van commerciële klanten. In 2017 werd de strategie van het bedrijf dat gamification inzet voor gedragsverandering radicaal omgegooid. “We vonden dat onze impact te beperkt was. De opdrachten voor klanten waren gaaf, maar vervolgens gooi je het als het ware over de schutting en ga je weer met een totaal ander onderwerp aan de slag. Dat is beperkt en ik vind het ook qua technologie niet duurzaam. Zodoende hebben we onze strategie omgegooid. Nu maken we iets en zorgen zelf dat dat breder toegankelijk wordt”, aldus CEO en co-founder Emily Jacometti

Het gevolg van de ommezwaai is dat Flavour op zoek moest naar een nieuw businessmodel. Dat krijgt langzaam vorm. Een eerste project, een spel voor kinderen van 10 tot 12 jaar waarmee ze inzicht kunnen verwerven in de gevaren van de digitale wereld, werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het SIDN fonds. “We hebben een kleine pilot gemaakt en die gevalideerd. Het SIDN fonds heeft ons in 2018 geholpen met een ontwikkelbudget, waardoor we het konden uitbouwen en nog beter konden valideren.  Ondertussen hebben we gezocht naar een mogelijk businessmodel, want we willen niet dat de gebruikers ervoor moeten betalen. Nu zijn we geland bij een model waarbij partners maatschappelijke verantwoording nemen en zeggen ik wil wel investeren in het weerbaarder maken van de doelgroep. We kijken nu naar hoe we dat verder kunnen ontwikkelen in een soort platform met elke keer nieuwe afleveringen.”

“Gamification en storytelling centraal”

Bij Flavour staan gamification en storytelling centraal. “Vroeger als we ergens kwamen dan moesten we eerst twee sessies wijden aan wat het was, hoe het werkte, hoe we dat deden, waarom en wat het effect was. We moesten onze klanten een beetje opvoeden. Als we nu ergens komen dan snapt iedereen het gelijk. Dus het kennisniveau is beter geworden. Mensen snappen ook meer het nut, waardoor ze ons eerder zullen bellen om te vragen of wij ze kunnen helpen met hun strategie.”

Flavour pakt het serieus aan. “Voordat we starten met een spel doen we een zogenaamde nulmeting. En dan kijken we op het einde opnieuw of er een leereffect heeft plaatsgevonden en of ze meer informatie hebben vergaard over de centrale onderwerpen en of ze andere keuzes zouden maken.” De onderzoeken worden uitgevoerd door wetenschappers waarmee Flavour nauw samenwerkt.

Door de ommezwaai heeft Flavour, ondanks forse eigen investeringen, wel moeten inkrimpen. “We waren groter en er werkten ook andere typen mensen: mensen die het wel leuk vonden om op projectbasis te werken. We hebben een herstructurering achter de rug. We hebben nu een vaste kern, een heel goed team en een aantal producten waarvan we zeggen dat zijn pareltjes en daar willen we dedicated teams op laten doorontwikkelen. Daar moeten we nu financiering bij gaan zoeken. Dat begint nu een beetje te lopen.”

“In het geval van Hackshield, het spel voor kinderen, door episodes te ontwikkelen met maatschappelijke partners. Dus bijvoorbeeld: is er een bank die daar maatschappelijke verantwoordelijkheid in wil nemen en met ons een episode wil ontwikkelen. Het idee is: als er een aantal episodes zijn, dan is er een product wat we dan ook naar andere landen zouden moeten kunnen brengen.”

“ Focus”

Flavour heeft op dit moment drie belangrijke projecten lopen. Naast het kinderspel, heeft het bedrijf ook een simulator voor de 112 meldkamer gebouwd. Meldkamercentralist is een super stressvolle baan. Om medewerkers rustig te kunnen opleiden, waarbij fouten maken is toegestaan kan Dispatch worden ingezet. “Wat we hebben gedaan is dat we hun werksysteem hebben gekopieerd en gezegd: als we nu in de simulatie een game element gaan toevoegen. Heel simpel gezegd: je begint op een rustige dag en iemand breekt een been en op level 50 ontploft er een bom op een station. Dan kun je dus rustiger en veiliger leren wat je moet doen.”

De adviesraad van Flavour dringt aan op focus. “Wij zijn gewoon eigenwijs. Wij denken het werkt zo ook, we vinden het leuk, dus waarom zouden we het doen? We hebben het wel teruggebracht van 20 ideeën en plannen naar 3. Dat is een beetje de concessie. Maar ondanks het feit dat dat breed is wil ik dat niet loslaten. Ik wil zien wat er gebeurt. Het kan zijn dat er opeens één heel erg hard gaat en dat we dan iets moeten loslaten, maar nu nog niet.”

Ondanks de wetenschap dat Flavour de toekomst nog niet 100% op orde heeft, is Jacometti wel overtuigd van de beslissing om de koers te verleggen. In het verleden had Flavour soms ook heel interessante klanten met maatschappelijke doelen, maar het probleem was toch dat er op een gegeven moment een eind aan kwam. “Het is een beetje als een ketel plaatsen en nooit meer iets aan onderhoud doen en gewoon denkt: het draait wel. Als je echt iets goed doet dan moet je daar wat mij betreft continu op blijven door ontwikkelen. Dat is wat mij betreft productontwikkeling: dan ga je met de gebruiker aan de slag en vraag je werkt dit voor jou? En zo niet waarom dan niet?  Daar gaan we daarop doorontwikkelen in plaats van dat we iets maken en dan weggaan.”

(Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar dankzij sponsoring van  Merchandise.