In Nederland lopen circa één miljoen mensen rond die meer dan vijf verschillende medicijnen zouden moeten slikken. Zouden moeten, want de inname van al die verschillende medicijnen is vaak een probleem. De ouderwetse pillendoos kan enigszins orde in de chaos scheppen, maar als je even niet oplet heb je zo een dag of meer overgeslagen. Met alle gevolgen van dien. MedApp wil mensen helpen hun therapie trouw te verbeteren. De app herinnert je dat je een medicijn in moet nemen, maar kan ook voorraad beheer op zich nemen. “Zorgen dat je de juiste geneesmiddelen op het juiste moment hebt”, aldus co-founder Pit Janssen.

“Mensen nemen vaak de door de dokter voorgeschreven medicijnen niet trouw in. Er zijn wel 300 redenen waarom mensen dat niet doen. Wij hebben dat teruggebracht tot 3 hoofd redenen: één is een gedragscomponent. Twee een educatie component. Dat mensen dus beter snappen waarom ze iets gebruiken, hoe dat gaat helpen en welke bijwerkingen ze kunnen verwachten. Een derde component is de organisatie component: zorgen dat je de juiste geneesmiddelen op het juiste moment hebt.”

MedApp maakt onder meer gebruik van artificial intelligence om bepaalde patronen te herkennen. “Je kunt best aardig voorspellen wanneer het dreigt mis te gaan. Daar kun je dan op bijsturen.” Wanneer mensen medicijnen niet slikken kunnen ze zich erg slecht voelen.

“ Gemiddeld beoordeeld met een 4.6”

Zoals gezegd: MedApp is meer dan alleen een medicijnwekker. “We kiezen nu voor een strakkere apotheekservice. Mensen die zeggen: ik wil breder ontzorgd worden. Waarin MedApp ook helpt bij het aanvragen van de medicijnen en met hulp van een gecertificeerde partner de medicijnen ook thuis brengt. Dat is een mooie dienst om de gebruiker te helpen. Wij profileren ons als een partij die mensen helpt om hun therapie trouw te verbeteren. daar geloof ik in. Het maakt dus niet uit voor welke apotheek je kiest. Dat mag ook een apotheek om de hoek zijn, maar als je daar problemen mee hebt dan kun je kiezen voor een model wat wij de apotheek service noemen. Dan profiteren wij ook mee.”

Gebruikers van MedApp zijn gemiddeld erg positief. De app wordt op diverse platforms beoordeeld met gemiddeld een 4.6. “Als ik heel kritisch naar het product kijk dan denk ik: het kan nog beter. Dat is volgens mij ook echt zo. Maar het blijkt dat er een grote groep is die een probleem heeft en dat je met een oplossing als die van ons, zelfs in de huidige vorm, ze enorm goed kan helpen.”

Een deel van de gebruikers hoort te de zogenaamde harde kern: mensen die al meer dan 2 jaar lang gebruiker van de service zijn en over het algemeen 2 tot 5 interactiemomenten per dag met het product hebben. De gemiddelde leeftijd van de gebruikers ligt tussen de 50 en 70 jaar. “Onze oudste gebruiker is denk ik 93 en die vindt het dan mooi en kan met een app omgaan. Ik snap ook dat er genoeg mensen zijn van 93 die dat niet kunnen. Maar in de toekomst groeit die groep.”

“Van techbedrijf naar zorgbedrijf”

Het team van MedApp bestaat uit 18 mensen. “Waar we voorheen echt een techbedrijf waren zijn we nu meer een zorgbedrijf geworden met een hele sterke technische component. We hebben ook mensen op de marketing en wat je vroeger de helpdesk noemde. Die komen in actie wanneer ze zien dat iets niet goed gaat: ze bellen met de vraag of ze je kunnen helpen. Ze wachten niet af tot de klant zelf komt. Dat contact met de gebruiker zijn we extreem gaan opzoeken en daar heb je dan ook steeds meer mensen voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dat is heel arbeidsintensief en ook heel persoonlijk.Ik denk dat wij op weekbasis wel 1000 mensen spreken. De meeste mensen die wij bellen die herkennen ons en willen ons ook graag spreken. Dat is heel positief.”

De ambities van MedApp houden niet op bij Nederland. “Het probleem komt overal voor, maar als je kijkt wat de rol is van verschillende zorgverleners in het systeem dan wisselt dat enorm van land tot land. In België zijn er bijvoorbeeld veel meer apotheken dan in Nederland. Die vervullen daar een andere rol. Die hebben wat meer een drogisterij functie. Wij hebben voor de Belgische markt, met name in Vlaanderen, wel al wat gebruikers. Dat is een kleine groep, maar wel trouw. En de app is nog niet voor hen geoptimaliseerd. Dus ik heb er best wel vertrouwen in dat je dit voor elk Europees land kunt doen, maar je moet wel goed kijken hoe je per land de  juiste groep bereikt en hoe het verdienmodel eruit komt te zien.”

Eenvoudig zal het niet zijn, maar Janssen wil zijn schouders er onder zetten. “Het zou heel mooi zijn om in hele Europa de marktleider te zijn, maar als je de helft van Europa kunt doen dan ben je al goed op weg.De ambitie is om het breder te doen dan Nederland. Daar leent het probleem zich voor en ik denk ook dat het ontzettend leuk is als je dat kan doen. Die kans moet je zelf creëren door er heel hard voor te werken en dan moet je een beetje geluk hebben. Maar we gaan het wel echt proberen.”

(Een verslag van @daalder)

De afleveringen van Top Names zijn via Soundcloud en iTunes als podcast beschikbaar dankzij sponsoring van  Merchandise.