De IJsbaankrant is een van de projecten die op Crowdfunded met crowdfunding probeert zijn doel te halen. Op weg naar 5.000 euro. Hoe staat het ervoor?

“De IJsbaankrant benadrukt schaatsplezier”

Wie ben je en aan welk project werk je?

“Jeroen Zonneveld en ik werk aan de IJsbaankrant voor de Jaap Edenbaan. Elke maand gedurende het schaatsseizoen wil ik een krant uitbrengen voor en door schaatsers. De verhalen van schaatsers zelf staan centraal en de krant wordt professioneel gemaakt. De krant zal de onderlinge communicatie tussen schaatsers bevorderen en de band met elkaar en de ijsbaan versterken. Hiermee doorbreekt de krant de traditionele communicatie van de ijsbaan, die top-down haar informatie zendt naar de bezoekers van de baan.”

“De IJsbaankrant benadrukt het schaatsplezier en bericht over alle ijssporten op de ijsbaan, waarmee de krant zorgt voor uitstraling naar mensen die nog niet schaatsen. Dat blijkt uit reacties op de eerste twee nummers die zijn verschenen.”

“Vier bedrijven hebben de eerste twee nummers door middel van advertenties mogelijk gemaakt. De redactie doet nu een beroep op de lezers zelf om nog drie nummers mogelijk te maken. Die zouden moeten verschijnen in de maanden januari, februari en maart. De IJsbaankrant op de Jaap Edenbaan is de eerste die verschijnt. Daarna wil de redactie ook op andere ijsbanen een lokale krant gaan maken.”

“Slechte timing”

Wat is de tussenstand?

“Vandaag, 17 december, staat de teller op 1895 euro, dat is 38 procent van het doel van 5000 euro. We hebben nog dertien dagen te gaan. Dus we zijn er nog niet.”

Wat is je tegengevallen aan het crowdfunden?

“Het opereren met crowdfunding voor de IJsbaankrant, terwijl op de Jaap Edenbaan het “seizoen van de waarheid” aan de gang is, is bijna onbegonnen werk. Veel aandacht gaat uit naar partijen die op de baan lijnrecht tegenover elkaar staan. Tegelijk met de start van de crowdfunding, startten schaatsers ook een petitie op de baan, die de gemeenteraad van Amsterdam oproept om in te grijpen. Om dezelfde groep te benaderen voor steun aan de IJsbaankrant bleek heel lastig. Van tevoren heb ik daar onvoldoende rekening mee gehouden.”

“Een kleine complicatie is ook dat ik zelf zowel initiatiefnemer, hoofdredacteur en uitgever van de Ijsbaankrant ben en tegelijkertijd voorzitter van de Vrienden van Jaap Eden, waarbij 2500 schaatsers zijn aangesloten. De dubbele petten leiden ongetwijfeld tot verwarring. Zo hoorde ik van mensen dat ze mij “al steunden omdat ze toch de petitie hadden getekend”!”

“Mij is ook tegengevallen dat het nog steeds niet echt is gelukt om uit de kring van bekenden, familie en vrienden te breken. Daardoor maken we te weinig flinke stappen vooruit. Het sleuren, ook aan mensen in mijn eigen kring, kost verschrikkelijk veel energie en tijd. Als je dat niet samen met anderen kunt doen, gaat dat enorm tegenstaan. Uiteraard maak ik gebruik van tips die we elke week tijdens een hangout op Google+ met de andere projecteigenaren uitwisselen. Maar voor de uitvoering heb je een team nodig van een paar enthousiastelingen die er elke dag iets aan doen. Ik ging er van uit dat de redactie dat team was, maar dat bleek niet zo te zijn.”

“Er is weinig meegevallen”

Wat is je meegevallen aan het crowdfunden?

“Er is me maar weinig meegevallen. Maar, los van het crowdfunden, blijkt steeds weer opnieuw dat schaatsers op de baan heel enthousiast zijn over de krant. De stap om de krant ook financieel te steunen, is kennelijk voor veel mensen toch te groot. De mensen die tot nu toe mijn project wel steunen, zijn heel enthousiast over de krant en laten merken dat ze het mij als persoon ook gunnen dat het project een succes wordt. Dat is natuurlijk hartverwarmend.”

Wat heb je geleerd over crowdfunden?

“Ik zou tegen iedereen die ermee wil starten, willen zeggen: bezint eer je begint. Onderschat de tijd en de energie die het kost vooral niet. Crowdfunden leidt ontzettend af van de dingen waar je al mee bezig bent, zoals in mijn geval een IJsbaankrant maken en advertenties werven. En neem vooral een lange voorbereidingstijd (minimaal twee maanden), waarin je alles organiseert wat je straks nodig hebt: een enthousiast team, media-aandacht, een kring van mensen die bereid zijn je project sowieso te steunen, een serie activiteiten die je kunt organiseren, stappen die je kunt zetten, groepen mensen die je kunt benaderen. Kortom, maak eerst een totaalplan waar alles in staat wat je denkt nodig te hebben en laat dat beoordelen door mensen die er verstand van hebben. Voer vervolgens stap voor stap dat plan uit, al dan niet met hulp van mensen die eerder met dit bijltje hebben gehakt.”

“Crowdfunden kan ook tegen je werken. Sommige mensen roepen je toe dat je beter een gewone baan kan gaan zoeken. Mensen die dicht bij je staan, weigeren soms om je te helpen. Anderen vinden je project geweldig, maar kiezen liever een ander goed doel om te steunen. De kunst is dan de “even goeie vrienden”-benadering erin te houden. Het vereist ook wel extra uitleg om mensen duidelijk te maken dat ze je project wel degelijk kunnen steunen, ook al houden ze, in het geval van de IJsbaankrant bijvoorbeeld, helemaal niet van schaatsen. Dat ze jou als persoon een duwtje in de goeie richting kunnen geven door je project te steunen, is niet altijd voor iedereen meteen duidelijk.”

“Online is fijn en “likes” op Facebook zijn prima, maar als het niet leidt tot daadwerkelijke financiële bijdragen, dan schiet je er nog niet veel mee op. De persoonlijke, directe face-to-face-benadering is veruit het beste, zo is mij gebleken.”

“Persoonlijke inzet als slotoffensief”

Welke acties ga je ondernemen om je doel te halen?

“Het enige dat ik nog kan verzinnen is de krant persoonlijk te gaan uitdelen voor het hek van de Jaap Edenbaan (de directeur van de ijsbaan heeft namelijk verboden dat de krant op de ijsbaan wordt uitgedeeld!). Verder zijn er natuurlijk mensen die van plan zijn iets bij te dragen, maar als ze eenmaal thuis zijn, zijn ze het alweer vergeten.  Dat je ook geld kan overmaken via  de telefoon, zou nog ergens duidelijk gemaakt kunnen worden. En natuurlijk email ik af en toe direct naar mensen of spreek ze aan door te vragen wat ze van de IJsbaankrant vonden.”

Wat heb je aan dit proces, anders dan geld?

“Door het crowdfunden heb ik veel scherper dan tot nu toe in beeld gekregen wat voor mensen ik nodig heb om mijn gehele project, IJsbaankranten op alle ijsbanen in Nederland, echt van de grond te krijgen. En dat ik daarvoor niet zonder echte financiers kan, is mij glashelder geworden. Of de crowdfunding die financiers heeft wakker geschud, weet ik niet. Meer publiciteit was dan goed geweest.” 

Help de IJsbaankrant! Steunen kan hier. Net als de andere Crowdfunded-projecten.