Fast Moving Targets interviewt toppers op het Singularity University NL Summit. Zoals Daan Kersten van Additive Industries.  dat bedrijf uit Eindhoven bouwt 3D metaal print machines die ingezet kunnen worden voor serieproductie.

Oprichter Daan Kersten wist helemaal niks van 3D printen voor hij ermee begon. Hierdoor kon hij de markt blanco benaderen. Een serie interviews met bedrijven bracht aan het licht waar behoefte aan was en met hulp van technische experts  werden de gewenste machines gebouwd. Met succes. De eerste machines zijn inmiddels verkocht, onder meer aan Aerospace en een Duitse autobouwer. Geen geringe prestatie gezien de kosten van zo’n machine. “Het is een dure machine, maar we verkopen  ze toch omdat de onderdelen die eruit komen ongeveer de helft kosten als bij traditionele machines. We kunnen nu machines bouwen die beter materiaal leveren dan gietwerk.”

“Singularity heeft  mij uitgedaagd om verder te kijken dan de ons bekende markt: oplossingen te bieden voor de problemen die er zijn. Als je kijkt naar de global grand challenges dan kun je werken aan oplossingen door onderdelen  te concretiseren en daar oplossingen voor te bouwen.”

Het ontwerpproces voor de machines is radicaal veranderd. “Het proces is helemaal omgekeerd: je geeft aan wat de randvoorwaarden zijn en de software ontwikkelt het product. Als ontwerper moet je dan nog wel even kijken of het ook klopt en logisch is. Iets kan wel zo licht mogelijk zijn, maar misschien ziet het er niet uit. Dat laatste is ook belangrijk. Wat de computer eigenlijk doet is kijken of het vullen van een 3d pixel iets toevoegt of niet. Als het niks toevoegt dan laat de computer het weg.”

Als Kersten andere bedrijven één advies mag geven: “Je moet goed weten wat er te koop is. Anders kun je verrast worden door een concurrent uit een totaal onverwachte hoek. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel, dat de kans dat je verrast wordt vele malen groter is dan in het verleden.”

Additive heeft zich toegelegd op een combinatie van hardware en software.”Het is digitale technologie. We hebben een platform gebouwd dat potentiële klanten toegang geeft tot de machines. Dat kan rest-activiteit zijn of een primaire activiteit. Airbus, onze eerste klant, werkt ook voor derden. Als je snel wilt leren op dit terrein, dan helpt het als je verschillende producten maakt. Dat is de reden waarom we klanten graag aan het platform willen binden. Want de ervaringen van klanten onderling is ook buitengewoon leerzaam voor ons. Dat helpt ons nog betere machines te bouwen.”