[Foto Roeland Stekelenburg]

Ik kom sinds 2007 op SXSW. Ik heb het festival zien groeien en veranderen. Waar het ooit als muziekfestival klein begon en in de loop der jaren internationaal toonaangevend werd als plek waar talenten opduiken en doorbreken, kwam daar na het filmfestival ook het ‘interactive’ deel bij. En dat was zeker zo’n groot succes. Een belangrijk deel van de techwereld, inclusief vernieuwers van Twitter, Google, Facebook of Tesla, liep hier steevast rond. De toenemende drukte werd goed opgevangen door meer locaties te gebruiken en de druk op de horeca werd ondervangen door foodtrucks. Maar hoe zou dat dit jaar gaan? Een paar observaties.

Het was rustig

Precieze aantallen zijn er nog niet, maar het was echt rustig dit jaar. Sommige mensen schatten 30% van de laatste keer in, ik vraag me zelfs af of dat percentage wel gehaald wordt. Het kwam niet of nauwelijks voor dat een zaal van de conferentie vol zat, het kwam voor wie een beetje op tijd was niet of nauwelijks voor dat een concert bezoeken niet lukte. En dat is weleens anders geweest.

Dat het rustig was, is natuurlijk logisch. Na twee jaren geen fysieke bijeenkomst door Covid-19, was dit de eerste weer. En mensen waren daardoor weifelend. Kan het echt al wel? Moeten we risico lopen? Zal het programma goed zijn? Komen de juiste mensen? Die vragen speelden bij bezoekers, bij sprekers, bij bands. En dat had grote impact.

Het had impact op het aantal bezoekers, en daardoor op vele andere terreinen. Want met minder budget kun je de grote sprekers niet lokken met first class tickets, luxe hotelkamers en geld. En bij minder middelen moet je iedere dollar nog een keer omkeren. En dus was bijvoorbeeld de wifi op sommige plekken suboptimaal waar dat anders altijd goed geregeld was. Het was rustig en daardoor op veel terreinen minder.

Het was onrustig

Dus ja, het programma had te lijden onder de te verklaren lage opkomst. En zeker, zoals altijd waren regelmatig de beschrijvingen van een panel veel beter dan het gesprek op het podium. Maar die andere kant was er zoals altijd ook: er zaten vele parels tussen het aanbod. En twee of drie keer op een dag een panel of presentatie die stof tot nadenken en gesprek geeft is mooi. Dat is waardevol.  

Maar waar SXSW ooit een festival van tech-optimisten was, de techniek zou alle problemen oplossen, was er nu toch een hele andere ondertoon te horen. Natuurlijk, bewust zo geprogrammeerd door de organisatie, maar helemaal terecht. Want we leven niet in een tijd van optimisme. De wereld is op alle mogelijke fronten onrustig, dankzij thema’s van oorlog tot klimaat tot complotdenkers tot fake nieuws. En die onrust was dagelijks voelbaar. Het valt niet mee om optimistisch te blijven voor wie de dagelijkse nieuwsstromen en maatschappelijke ontwikkelingen volgt. SXSW maakte dus ook een tikkie somber. 

En toch was het leuk en waardevol als vanouds

Maar de kracht van SXSW is meer dan de panels en de sprekers. De kracht is dat je vijf of meer dagen met een groep gelijkgestemden optrekt met wie je dag in dag uit de diepte ingaat. Een slecht panel kan tot een goed gesprek leiden, een opeenvolgende rij sessies doet je op een rode draad stuiten die je bij een dagje The Next Web in Amsterdam wellicht ontgaan was. En daar was de groep iedere dag uiteengevallen omdat sport of thuis of kinderopvang er tussen kwamen. Samen de diepte zoeken is de waarde van SXSW, de panels en sprekers zijn de starters van het doorlopende gesprek.

En natuurlijk voegt het weer veel toe. Het gesprek is nog beter aan het eind van de dag met een biertje op een terras in de lekker zon. En natuurlijk voegen film en muziek ook veel toe. Even lekker een band kijken om de zinnen te verzetten. Even lekker naar de film om onder te dompelen in een andere wereld.

Het is die combinatie die SXSW blijvend mooi en leuk en waardevol maakt. Want ook al is er heel veel om je zorgen te maken, is kenmerkend van de bezoekers dat ze er of wat mee doen (‘het is mooi geweest, nu delete ik mijn Facebook-account’) en / of oog blijven houden voor wat er wel voor moois speelt of welke nieuwe mogelijkheden te techniek wel geeft die we in het verleden niet hadden. 

Optimisten krijg je er niet zomaar onder.

Een selectie

Bekijk via de ‘archive‘ button op onze groepsblog een kort en bondig overzicht van alle 45 (!) artikelen die een deel van de Nederlandse delegatie schreef. Grote dank allemaal. Zo simpel kan kennisdelen zijn! 

Hier een snel gekozen willekeurige dwarsdoorsnede van de verhalen (check ze allemaal!):