In de serie Terugblikken en Vooruitkijken (DOE MEE!) vragen we iedereen mee te doen met een geautomatiseerd audio-interview. Je hoort vragen van Erwin Blom en wordt gevraagd die te beantwoorden. Dankzij Shoudio komt er na zes vragen een gemonteerd gesprek op de site. De vragen gaan over 2011 en 2012, we maken de balans op en kijken naar de toekomst. In deze aflevering Justien Marseille, trendanalist en futuroloog. Zij helpt bedrijven bij het vroegtijdig signaleren, duiden en toepassen van belangrijke ontwikkelingen in markt en samenleving.

Als rechtgeaard anarchist is Justien trots op haar bijdrage aan een bundel die naar aanleiding van het 60-jarige bestaan van de Sociaal Economische Raad (SER) verscheen. Strekking van haar verhaal: de macht van de zittende partijen is tanende, maar daar hoeft niemand bang voor te zijn.

Een belangrijke ontwikkeling in 2011 is open data. In de visie van Justien geven open data de eindgebruikers, het volk, veel meer inzicht en controle over het leven en de toekomst.

Voor 2012 zet Justien haar pijlen op de verdere ontwikkeling van ‘quantified self’ naar ‘quantifield economy’ of zelfs ‘quantified democracy’. Quantified Self is een stroming van mensen die geïnteresseerd zijn in het loggen van persoonlijke data. Op dit moment opereren zij op het snijvlak van technologie, sport/beweging en voeding. Het verzamelen van persoonlijke data doen ze met het oog op zelf-ontwikkeling, maar ook de decentralisatie van onderzoeksmethodes of het ondersteunen van de zorg zijn belangrijk. Naast de verdere doorbraak van de quantified-beweging voorziet Justien een verlies van geloof in massamedia door de massa.

In 2012 hoopt Justien op meer verstand en verdieping van de samenleving. En minder angst en emotie. Wat haarzelf aangaat, hoopt ze dat de geboorte van een volledige ‘quantified democracy’ zal plaatsvinden. Liefst met open data. Te beginnen in Rotterdam. En daarnaast betere zorg voor haar moeder.