Twitter wordt nog altijd afgedaan als dat medium van de nietszeggende berichtjes, of dat zelfingenomen p.r.-kanaal voor zakelijke goed-nieuws-verhalen. Als je dat zo wilt zien, is het eenvoudig om bevestigd te worden. Dat is waar. Die mensen zijn er. Maar die mensen die volg ik niet. En dus is Twitter voor mij iets heel anders. Twitter bestaat niet, Twitter is wat je er zelf van maakt. Twitter is voor mij een combinatie van werk en persoonlijk, van zin en onzin, maar bovenal een platform van kennis en inspiratie via welk ik de afgelopen vijf jaar veel nieuwe mooie mensen heb leren kennen.

Maar Twitter is zoveel meer. Twitter is de afgelopen vijf jaar de katalysator geweest van iets groters. De realtime revolutie gaat over zoveel meer dan de vermeende prietpraat en speelt zich af op alle sociale netwerken. Of Twitter er over vijf jaar nog is, of Facebook dan nog de grootste is, het zijn onbelangrijke vragen. Dat realtime communicatie en het vermogen om altijd en overal te publiceren en communiceren niet meer weg gaan, dat is de conclusie die belangrijk is. En dat dat van blijvende invloed is, dat is de conclusie die je moet trekken. Want wat is in gang gezet met verstrekkende gevolgen?

Communicatie

De democratisering van de mening. Iedereen kan zijn zegje doen. En doet dat ook. Het is makkelijker dan ooit geworden om het gesprek aan te gaan met iedereen van sporter tot bedrijfsdirecteur tot politicus. En de eerste onderzoeken laten zien dat de bedrijven en politici die hier het best mee omgaan ook overduidelijk profiteren. En of de sociale netwerken een beslissende rol hebben gespeeld in de opstanden in de Arabische landen, zal open voor debat blijven, maar dat ze van belang zijn geweest bij de informatievoorziening en organisatie, dat staat buiten kijf. Personen, bedrijven en instellingen, ze moeten klaar zijn voor die democratisering van de media. Bloggen gaf de voorzet, sociale netwerken koppen hem in.

Transparantie

De sociale netwerken, met Twitter voorop, dwingen in toenemende mate transparantie af. Bedrijven, organisaties en instituties worden tot openheid gedwongen doordat de vragen en de verhalen rondom product en bedrijf en politiek zich in de openheid afspelen. Niet reageren, niet ingaan op kwesties is op termijn geen optie. Wie het best zichtbaar met zijn omgeving omgaat, is het best ingespeeld op de nieuwe werkelijkheid.

Snelheid

Klassieke nieuwsorganisaties hebben de afgelopen jaren ervaren hoe het nieuws letterlijk van de straat komt. Een wereld vol ooggetuigen vertelt wat er gebeurt en te zien is. De foto’s van een brand verschijnen rechtstreeks op internet, een politie-actie wordt via Twitter wereldkundig, sociale netwerken zijn in toenemende mate de plek waar het nieuws begint. Dat de klassieke media daarna een rol spelen qua selectie, duiding en checking, natuurlijk, maar het nieuws begint inmiddels elders.

Autoriteit

Door de democratisering van de media is de autoriteit verschoven naar ‘peers’. De mening van de directe omgeving is belangrijker geworden dan de autoriteit van weleer. Of we nu vankanties boeken, muziek luisteren, nieuws volgen, de impulsen komen via onze ‘vrienden’ die ‘liken’, ‘raten’ of ‘retweeten’. Het persoonlijk netwerk is online het belangrijkste filter geworden.

Platform

De grote namen van internet zijn meer dan vroeger open organisaties. Ze bieden zelf basisfunctionaliteit aan en geven anderen de mogelijkheid om daarop voort te borduren. De groei van YouTube is voor een deel te danken aan de mogelijkheid om video’s op eigen sites te embedden maar ook door de mogelijkheid om zelf diensten te bouwen met behulp van de video’s van het platform. Twitter is krachtig van zichzelf, maar heeft een grote groei gezien door alle diensten die tweets mochten verwerken of konden koppelen aan andere sociale netwerken. En zo hielp bijvoorbeeld The Voice Of Holland Twitter aan een groot nieuw publiek. Het openstellen van een dienst zorgt dat er een levend platform van vernieuwing en creativiteit ontstaat. En ja, we hebben het over het fenomeen API, Application Programming Interface.

Data

Al die berichten, al die foto’s, al die video’s die volcontinu de wereld in worden geschoten, het zijn verzamelingen data over plekken, tijden, onderwerpen, gevoelens. De combinatie ervan kan interessante informatie opleveren. Die gegevens waren er vijf jaar geleden nog niet. En zo zijn de onderzoeken of beurskoersen aan de hand van sentiment-analyse van tweets voorspeld kunnen worden en of politieke tweets verkiezingsuitslagen voorspellen interessante eerste vingeroefeningen van een nog groot braakliggend terrein.

Wie Twitter nog altijd afdoet als een platform voor prietpraat is een kortzichtig kijker. Twitter staat voor een realtime revolutie die de online wereld blijvend verandert.

Zonder Twitter was er geen Fast Moving Targets geweest. Daar geloof ik heilig in. Via Twitter zijn mensen met interesse in innovatie op een manier bij elkaar gebracht die uniek is. Ik was er op muzikaal gebied bij toen punk ontstond, toen house opkwam, toen hiphop begon te leven en van meet af aan voelde Twitter op communicatiegebied als vergelijkbaar belangrijk en invloedrijk. Twitter zit op alle nivo’s in Fast Moving Targets vervlochten. Bekijk bijvoorbeeld de interviews met deze mensen
die ik via Twitter intensief heb leren kennen en nog altijd inspireren.

Jim Stolze (TEDxAMS): Schaarste is goed

Yme Bosma (Hyves): Openheid over datagebruik is goed

Werner Vogels (Amazon): Soms moet je je eigen business kannibaliseren

Raimo van der Klein (Layar): Echte innovatie vindt plaats wanneer je moeilijke problemen oplost

Bart Brouwers (Dichtbij): De toekomst is hyperlokaal

Yuri van Geest: We staan pas aan aan het begin van de technologische veranderingen

Dit is een aflevering van een serie blogposts over trends volgens Fast Moving Targets.

Fast Moving Trends 2012
Doe Het Zelf: zonder tussenkomst van producent naar consument
Doe Het Samen: social media nog lang niet op hoogtepunt
Doe Het Nu: de impact van de realtime revolutie
Doe Het Speels: spel-elementen grijpen om zich heen
Doe Het Deskundig: de oprukkende onmisbare gids
Doe Het Altijd En Overal: Alles = Internet

Of bezoek de overzichtspagina FMT2012